Het winnen van aardgas

Aardgas is een van de belangrijkste energiebronnen van ons land. De meeste huishoudens en bedrijven in Nederland gebruiken aardgas.

Groningen-gasveld

Vrijwel alle huishoudens in Nederland gebruiken aardgas uit Groningen. Het Groningen-gasveld kan dit gas nog tientallen jaren leveren.

Aardgas uit kleine velden

Naast het grote Groningen-gasveld zijn er nog 175 kleine gasvelden in Nederland waarvoor NAM een vergunning heeft.

Aardgaswinning op zee

Circa 28 % van het Nederlandse aardgas wordt op zee gewonnen, uit ongeveer 150 velden. NAM is de derde gasproducent op zee.

Wadden

Het Waddengebied is een uniek natuurgebied. NAM wint het gas onder de Waddenzee dan ook onder strenge voorwaarden en regels.

Ondergrondse gasopslag

Soms stijgt de vraag naar aardgas snel. Dan moet NAM direct extra gas kunnen leveren. Ondergrondse gasopslag helpt daarbij.

Aardolie

NAM is de afkorting van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Want ooit was het winnen van aardolie onze belangrijkste activiteit.

Locaties en activiteiten

NAM is overal actief, zowel op land als op zee. Deze interactieve kaart toont waar wij aan het werk zijn.

Uitgelicht

Hoe wordt aardgas gewonnen?

Aardgaswinning op land gebeurt altijd op dezelfde manier: opsporen, boren van aardgas en vervolgens het opruimen van de winningslocatie.

Belang van aardgas uit kleine velden

NAM wint sinds de jaren ‘50 aardgas uit veel kleine velden. Samen zijn ze heel belangrijk voor de Nederlandse energievoorziening.

Afbouw gaswinning Groningen

Vrijwel alle huishoudens in Nederland gebruiken aardgas uit Groningen. Het Groningen-gasveld kan dit gas nog tientallen jaren leveren.