Gedragscode kleine velden

De gedragscode is opgesteld in nauw overleg met betrokkenen bij projecten en geeft algemene richtlijnen voor het zorgvuldig betrekken van de omgeving bij olie en gasprojecten uit kleine velden op land. De gedragscode is ondertekend door de leden van NOGEPA, de branchvereniging van de olie- en gasindustrie

Winningsplannen kleine velden

Voor 175 kleine gasvelden in Nederland heeft NAM een vergunning voor gaswinning. Deze vergunning wordt verleend op basis van een winningsplan.

Uitgelicht

Gaskwaliteit

Gas kan laagcalorisch en hoogcalorisch zijn. Deze calorische waarde geeft aan hoeveel energie 1 m3 aardgas bevat.

Belang van ondergrondse gasopslag

Bij Norg en Grijpskerk slaat NAM ondergronds gas op. Vanuit deze ondergrondse gasopslagen kan NAM direct extra aardgas leveren als de vraag onverwacht snel stijgt.

Belang van Groningen-gasveld

Vrijwel alle huishoudens in Nederland gebruiken aardgas uit Groningen. Het Groningen-gasveld kan dit gas nog tientallen jaren leveren.