Velden, platforms en pijpleidingen

De productieplatforms op de Noordzee zijn door een groot netwerk van leidingen op de zeebodem met elkaar verbonden. Totaal staan er 8 bemande en 15 onbemande platforms aan de Nederlandse kant en 2 bemande platforms en 19 onbemande platforms aan de Engelse kant.

Ameland

NAM wint al ruim dertig jaar aardgas op en nabij Ameland. Dat gebeurt onder de Noordzeekustzone en de Waddenzee. Op dit moment is de jaarlijkse aardgasproductie van NAM bij Ameland gelijk aan het jaargebruik van alle Friese huishoudens (cijfer 2015). Het Ameland-gasveld levert zo een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse energievoorziening.

Den Helder

In Den Helder staat een grote gasbehandelingsinstallatie van NAM. De meeste productieplatforms in het Nederlandse deel van de Noordzee transporteren het aardgas naar deze installatie. Dat gaat via 3 pijpleidingsystemen. Met een capaciteit van 92 miljoen m3 gas per dag heeft Den Helder een van de grootste gasbehandelingsinstallaties in de wereld. Jaarlijks wordt hier circa 10 miljard m3 aardgas verwerkt. Vanuit Den Helder levert NAM het gas aan de Gasunie. De Gasunie zorgt voor het transport naar particulieren en bedrijven.

Meer over Aardgaswinning op zee

Hoe winnen we aardgas op zee?

De winning op zee gaat in principe hetzelfde als op land. De installaties op zee zijn compacter en vaak volledig zelfstandig.

Schoon en efficiënt produceren op zee

NAM blijft investeren in nieuwe gasvelden onder de Noordzee. Met als doel zo schoon en efficiënt mogelijk gas te produceren op zee.

Wellicht ook interessant

Het winnen van aardgas

Aardgas is een van de belangrijkste energiebronnen van ons land. De meeste huishoudens en bedrijven in Nederland gebruiken aardgas.

Aardgas uit kleine velden

Naast het grote Groningen-gasveld zijn er nog 175 kleine gasvelden in Nederland waarvoor NAM een vergunning heeft.

Locaties en activiteiten

NAM is overal actief, zowel op land als op zee. Deze interactieve kaart toont waar wij aan het werk zijn.