Belang van Groningen-gasveld

Vrijwel alle huishoudens in Nederland gebruiken aardgas uit Groningen. Het Groningen-gasveld kan dit gas nog tientallen jaren leveren.

Onderzoeksprogramma Groningen

We willen de relatie tussen gaswinning, aardbevingen en veiligheid beter begrijpen. Daarom heeft NAM een uitgebreid onderzoeksprogramma opgezet.

Meten en monitoren Groningen

Het onderzoeksprogramma naar oorzaken en gevolgen van aardbevingen heeft veel behoefte aan metingen uit het gasveld. NAM houdt het Groningen-gasveld daarom intensief in de gaten. 

Samenwerking in de regio

Verschillende organisaties werken in Groningen aan nieuwe perspectieven. Elke partij vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid. NAM werkt nauw samen met alle betrokken partijen.