Gaswinning in gasjaar 2018 - 2019

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 14 november 2018 zijn Instemmingsbesluit over het Groningen-gasveld voor het gasjaar 2018 – 2019 gepubliceerd. NAM moet dit gasjaar (2018/2019) 19,4 miljard kuub gas produceren, bij een jaar met een gemiddelde temperatuur. NAM voert de opdracht van de minister zorgvuldig uit, binnen de gestelde kaders.

HRA

Als voorbereiding op dit Instemmingsbesluit heeft NAM aan de minister van EZK een dreigings- en risico-analyse (hazard and risk assessment, HRA) aangeleverd. En ook een operationele strategie voor de gaswinning. Daarnaast is informatie aangeleverd over schade en bodemdaling.

In de HRA voor het Groningen-gasveld heeft NAM inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van een sterke afname, en op termijn beëindiging, van de gaswinning in Groningen voor de veiligheidsrisico's en voor het aantal gebouwen dat niet voldoet aan de veiligheidsnorm. Het document beschrijft op welke wijze de voor de leveringszekerheid benodigde hoeveelheid gas kan worden gewonnen.

De HRA for Groningen is ook beschikbaar in het Nederlands, ga naar de Onderzoeksrapporten onder Feiten en cijfers

Geschiedenis Groningen-gasveld

In 1959 werd bij het Groningse Kolham in de gemeente Slochteren aardgas ontdekt. Dit gebeurde tijdens een zoektocht naar olie. NAM wint sinds 1963 aardgas uit het Groningenveld.

Het Groningen-gasveld is een van de grootste gasvelden in de wereld. In totaal bevat het veld 2.800 miljard m³ gas. Hiervan is sinds 1963 ruim 75% geproduceerd.

Deze grafiek toont de gaswinning van NAM uit het Groningen-gasveld sinds 1963. De cijfers zijn in Nm³ (TQ).

Oorsprong van het Groningen-gasveld

Het aardgas in het Groningen-gasveld is oorspronkelijk gevormd in koollagen. Deze ontstonden honderden miljoenen jaren geleden. Dat was tijdens het geologische tijdperk Carboon. Daarna verplaatste het gas zich naar de bovenliggende poreuze zandsteenlagen (Rotliegend). Het gasreservoir bevindt zich op een diepte tussen de 2.700 en 3.500 meter. De kwaliteit van het zandsteen maakt gaswinning goed mogelijk.

Hoog- en laagcalorisch aardgas

Het Groningen-gasveld bevat aardgas met een kwaliteit die afwijkt van de meeste andere velden in de wereld. Dit komt doordat het gas een relatief groot deel (14%) stikstof bevat. Dit laagcalorisch aardgas wordt gebruikt in gasfornuizen en cv-ketels. in Nederland, België, Duitsland en Noord-Frankrijk.

De calorische waarde van gas geeft aan hoeveel energie (warmte) er vrijkomt bij verbranding van 1 m3 aardgas. Gas wordt in twee groepen ingedeeld op basis van calorische waarde: hoogcalorisch gas en laagcalorisch gas.

Uit hoogcalorisch gas kan ten opzichte van laagcalorisch gas meer energie worden gehaald. Hoogcalorisch gas komt in Nederland vooral voor in de kleine gasvelden op land en zee. Ook vanuit Rusland en Noorwegen wordt hoogcalorisch gas naar Nederland getransporteerd. Laagcalorisch gas heeft een lagere energiewaarde en wordt in Nederland voornamelijk gewonnen in het Groningen-gasveld. Daarom wordt dit gas ook wel G-gas genoemd. De G staat voor Groningen. Door middel van het bijmengen van stikstof kan hoogcalorisch gas worden omgezet in laagcalorisch gas.

Meer over Groningen-gasveld

Winningsplan Groningen-gasveld

Het Winningsplan beschrijft hoe NAM op een veilige en verantwoorde wijze gas produceert uit het Groningen-gasveld.

Onderzoeksprogramma Groningen

We willen de relatie tussen gaswinning, aardbevingen en veiligheid beter begrijpen. Daarom heeft NAM een uitgebreid onderzoeksprogramma opgezet.

Wellicht ook interessant

Het winnen van aardgas

Aardgas is een van de belangrijkste energiebronnen van ons land. De meeste huishoudens en bedrijven in Nederland gebruiken aardgas.

Aardgas uit kleine velden

Naast het grote Groningen-gasveld zijn er nog 175 kleine gasvelden in Nederland waarvoor NAM een vergunning heeft.

Locaties en activiteiten

NAM is overal actief, zowel op land als op zee. Deze interactieve kaart toont waar wij aan het werk zijn.