De kern van het besluit is dat de gaswinning uit het Groningenveld de komende vijf jaar beperkt wordt tot 24 miljard kubieke meter per jaar. Enkel in koude winters en voor zover strikt noodzakelijk mag extra gas worden geproduceerd. Er wordt gestreefd naar een zo vlak mogelijke winning met zo min mogelijk fluctuaties. In 2021 komt er een nieuw instemmingsbesluit. Bij een jaarlijks ijkmoment kan blijken dat nieuw verworven kennis of verandering van feiten en omstandigheden, aanleiding geven om aanpassing van het instemmingsbesluit te overwegen. Het inspectieprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen wordt onverminderd voortgezet.

Het instemmingsbesluit is gebaseerd op adviezen van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Mijnraad, de Technische Commissie Bodembeweging, en de analyse van GTS. Daarnaast is rekening gehouden met adviezen van provincies, gemeenten en waterschappen, zienswijzen die zijn ingediend en het overleg met de Tweede Kamer.

Ondanks de duidelijkheid die dit besluit meebrengt qua productievolume kampen de regio en de bewoners nog met problemen en onzekerheden. Er zullen zich aardbevingen blijven voordoen in Groningen als gevolg van gaswinning. Ook de bouwkundige inspecties en het bouwkundig versterken brengen hinder en overlast voor de bewoners met zich mee. Deze kunnen in verschillende mate een materiële, psychische en emotionele impact hebben. NAM betreurt dit en continueert het onderzoek naar manieren om het aantal aardbevingen en de effecten daarvan te verminderen. Daarom blijven wij onverminderd – samen met de Nationaal Coördinator Groningen, Centrum Veilig Wonen en andere betrokken partijen – werken aan het herstel en investeren in het perspectief voor de Groningers.

Lees meer over het gaswinningsbesluit op de website van het ministerie van economische zaken:

Meer over Groningen-gasveld

Onderzoeksprogramma Groningen

We willen de relatie tussen gaswinning, aardbevingen en veiligheid beter begrijpen. Daarom heeft NAM een uitgebreid onderzoeksprogramma opgezet.

Wellicht ook interessant

Aardbevingen

Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. In ons land zijn er heel soms natuurlijke aardbevingen. Maar ook gaswinning kan bevingen veroorzaken.