Toezicht en controle op onderzoek

  1. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), KNMI, TNO en de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) zien toe op het studieprogramma van NAM. Dit doen zij bijvoorbeeld door onderzoeken van NAM onafhankelijk te laten beoordelen.
  2. Publieke toetsing – NAM publiceert zo veel mogelijk onderzoek feiten en cijfers op deze website. Op die manier kan iedereen de onderzoeken inzien en beoordelen.
  3. Vrijwillige toetsing – NAM laat al het werk dat zij doet of laat doen vrijwillig toetsen door onafhankelijke Nederlandse en internationale experts. NAM publiceert het onderzoek in voor iedereen toegankelijke wetenschappelijke tijdschriften. De NAM-artikelen zijn peer-reviewed (door collega-wetenschappers getoetst).

Transparantie

NAM zet zo veel mogelijk relevante informatie online onder Feiten en cijfers. Dit onderdeel wordt voortdurend uitgebreid. Het doel is om zo veel mogelijk informatie online te zetten. Helaas kan niet alle informatie worden gedeeld. NAM hanteert hierbij de volgende uitgangspunten:

  1. transparantie mag niet in strijd zijn met de wet.
  2. informatie mag niet de privacy van individuen of bedrijven schaden.
  3. commercieel gevoelige informatie wordt niet gedeeld
  4. informatie moet relevant zijn, omdat het intensief is om regelmatig informatie te publiceren.

Veel onderzoek is beschreven in het Engels zodat de hele wereld mee kan kijken. NAM biedt van de meest relevante onderzoeken een Nederlandse vertaling aan.

Meer over Groningen-gasveld

Onderzoeksprogramma Groningen

We willen de relatie tussen gaswinning, aardbevingen en veiligheid beter begrijpen. Daarom heeft NAM een uitgebreid onderzoeksprogramma opgezet.

Meten en monitoren Groningen

Het onderzoeksprogramma naar oorzaken en gevolgen van aardbevingen heeft veel behoefte aan metingen uit het gasveld. NAM houdt het Groningen-gasveld daarom intensief in de gaten. 

Afbouw gaswinning Groningen

Vrijwel alle huishoudens in Nederland gebruiken aardgas uit Groningen. Het Groningen-gasveld kan dit gas nog tientallen jaren leveren.

Wellicht ook interessant

Aardbevingen

Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. In ons land zijn er heel soms natuurlijke aardbevingen. Maar ook gaswinning kan bevingen veroorzaken.

Veiligheid bij aardbevingen Groningen-gasveld

Experts onderzoeken het verband tussen gaswinning en de veiligheid in Groningen. Op basis van dit onderzoek kunnen maatregelen worden genomen.

Schade en overlast

NAM probeert overlast, bijvoorbeeld door geluid of verkeer, zoveel mogelijk te beperken. Ook de veiligheid van omwonenden vinden we heel belangrijk.