Winningsplan Groningen 2016

NAM heeft op 1 april 2016 een geactualiseerd Winningsplan ingediend bij de minister van Economische Zaken. De Minister heeft op 30 september 2016 onder voorwaarden ingestemd met het winningsplan (het instemmingsbesluit), en dit besluit is later nog een keer aangepast (het Wijzigingsbesluit). Beide besluiten zijn op 15 november 2017 vernietigd door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Staat is daarbij opgedragen om voor 15 november 2018 een nieuw besluit te nemen .In de tussenliggende periode gelden voor de gaswinning uit Groningen de voorschriften van het Instemmings- en Wijzigingsbesluit.

Het Winningsplan 2016 is opgesteld op basis van een groot aantal onderzoeken, die in opdracht van NAM werden uitgevoerd door nationale en internationale kennisinstituten en universiteiten. NAM hecht er veel waarde aan de kwaliteit en onafhankelijkheid van deze onderzoeken te waarborgen. De onderzoeken zijn daarom dubbel beoordeeld. Ten eerste beoordeelden onafhankelijke, internationale experts de rapporten. Daarnaast heeft ook de Wetenschappelijke Adviescommissie de uitgevoerde onderzoeken beoordeeld. Deze Commissie is aangesteld door de minister van Economische Zaken. Zij kregen ondersteuning van de Technische Begeleidingscommissie Ondergrond en de Technische Begeleidingscommissie Bovengrond. Deze onderzoeken zijn sinds 2016 geupdated en er zijn ook nieuwe onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld over schade. Deze onderzoeken zijn allemaal te vinden op NAM.nl.

Bekijk alle onderzoeksrapporten in Feiten en cijfers.

Momenteel ligt er in de Eerste Kamer een wetswijziging met betrekking tot de Mijnbouwwet voor. In dit voorstel staat oa dat voor het Groningerveld de Minister van EZK jaarlijks bepaalt hoeveel gas er gewonnen mag worden en tegen welke voorwaarden. NAM zal jaarlijks vooraf aan dat besluit een nieuw Hazard- en Risk Assessment en bouwstenen voor een operationale strategie aan de Minister van EZK toesturen. Specifiek voor Groningen behoeft daarmee niet langer een Winningsplan ingediend te worden.

Meer over Groningen-gasveld

Winningsplan 2016

Overzicht en documenten bij het winningsplan 2016.

Afbouw gaswinning Groningen

Vrijwel alle huishoudens in Nederland gebruiken aardgas uit Groningen. Het Groningen-gasveld kan dit gas nog tientallen jaren leveren.

Wellicht ook interessant

Groningen-gasveld specifieke regelingen

De aardbevingen hebben impact op de regio. Er zijn regelingen waar de inwoners van het gebied boven het Groningen-gasveld gebruik van kunnen maken.

Aardbevingen

Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. In ons land zijn er heel soms natuurlijke aardbevingen. Maar ook gaswinning kan bevingen veroorzaken.