Winningsplan Groningen 2016

NAM heeft op 1 april 2016 een geactualiseerd Winningsplan ingediend bij de minister van Economische Zaken. NAM doet in het Winningsplan, als operator van het Groningen-gasveld, een voorstel voor toekomstige gaswinning uit het veld. Het plan beschrijft hoeveel gas NAM kan gaan winnen en hoe het bedrijf dat wil doen – binnen door de overheid gestelde normen. Naast het Winningsplan heeft NAM ook een Meet- & Regelprotocol en een nieuw Studieprogramma ingediend. Met speciale aandacht voor de oorzaken en gevolgen van aardbevingen en de mitigerende maatregelen.

Het Winningsplan 2016 is opgesteld op basis van een groot aantal onderzoeken, die in opdracht van NAM werden uitgevoerd door nationale en internationale kennisinstituten en universiteiten. NAM hecht er veel waarde aan de kwaliteit en onafhankelijkheid van deze onderzoeken te waarborgen. De onderzoeken zijn daarom dubbel beoordeeld. Ten eerste beoordeelden onafhankelijke, internationale experts de rapporten. Daarnaast heeft ook de Wetenschappelijke Adviescommissie de uitgevoerde onderzoeken beoordeeld. Deze Commissie is aangesteld door de minister van Economische Zaken. Zij kregen ondersteuning van de Technische Begeleidingscommissie Ondergrond en de Technische Begeleidingscommissie Bovengrond.

Bekijk alle onderzoeksrapporten in Feiten en cijfers.

Gezien de maatschappelijke zorg en de complexiteit van het aardbevingendossier heeft Minister van Economische Zaken NAM verzocht om voor 1 oktober 2020 een nieuw winningsplan in te dienen. In dit nieuwe winningsplan zullen de laatste inzichten en uitkomsten van het lopende grootschalige onderzoeksprogramma worden verwerkt. Naast NAM zijn hierbij sinds 2013 meer dan 35 onafhankelijke, gerenommeerde onderzoekers en kennisinstituten uit binnen- en buitenland betrokken. Bovendien zijn er sinds Huizinge door de Nederlandse overheid normen en richtlijnen vastgesteld waartegen getoest kan worden. 

Meer over Groningen-gasveld

Samenwerking in de regio

Verschillende organisaties werken in Groningen aan nieuwe perspectieven. Elke partij vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid. NAM werkt nauw samen met alle betrokken partijen.

Belang van Groningen-gasveld

Vrijwel alle huishoudens in Nederland gebruiken aardgas uit Groningen. Het Groningen-gasveld kan dit gas nog tientallen jaren leveren.

Wellicht ook interessant

Aardbevingen

Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. In ons land zijn er heel soms natuurlijke aardbevingen. Maar ook gaswinning kan bevingen veroorzaken.