Eerst olie

In 1943 wordt door Shell een olieveld bij Schoonebeek gevonden. Na de Tweede Wereldoorlog besluiten Shell en Esso gezamenlijk te investeren in een nieuw bedrijf voor de opsporing en winning van aardolie: de Nederlandse Aardolie Maatschappij, kortweg NAM. Op 19 september 1947 wordt NAM opgericht.

Dan gas

In 1948 vindt NAM in Coevorden voor het eerst aardgas. In 1959 boort NAM bij Slochteren het beroemde Groningen-gasveld aan. Dit veld behoort tot de grootste gasvelden ter wereld. De oorspronkelijk winbare voorraad is circa 2800 miljard m3 aardgas. De vondst van aardgas bij Slochteren leidt tot grote steun van de overheid om dit aardgas te gaan gebruiken in Nederland. Sindsdien is de nadruk van NAM verschoven naar gaswinning.

Ook offshore

In 1959 begint NAM met seismisch onderzoek van de bodem van de Noordzee, in 1963 gevolgd door de eerste exploratieboring. In 1975 krijgen we de eerste vergunning om gas te winnen. Het opsporen en winnen van aardgas op zee verloopt in principe hetzelfde als op land. Maar de installaties die we daarvoor gebruiken zijn heel anders. De grote platforms op zee maken steeds meer plaats voor kleine onbemande platformen. In 2006 neemt NAM de eerste monotower in gebruik. Dit is een klein onbemand platform op één poot. De monotower is zelfvoorzienend door gebruik van zonne- en windenergie.

De eerste werkzaamheden voor gaswinning door NAM voor de kust van Ameland dateren van 1980. In het waddengebied zijn sindsdien zes aanzienlijke gasvelden ontdekt en aangeboord. Dat gebeurt vanaf de landlocaties Lauwersoog, Vierhuizen en Moddergat en vanaf en bij Ameland. Vanwege het unieke karakter van dit natuurgebied wint NAM het gas onder de Waddenzee onder strenge voorwaarden en regels. En altijd in nauw overleg met alle betrokken partijen.

Gasvelden in Nederland

Het Groningen-gasveld speelt vanaf het begin een belangrijke rol in de Nederlandse gasvoorziening. In de eerste periode worden jaarlijks grote hoeveelheden uit het gasveld gewonnen. Door de oliecrisis van 1973 past de regering het beleid aan. De gaswinning uit kleine velden op zee en land krijgt prioriteit: het kleine-velden-beleid uit 1974.

NAM gaat – net als andere olie- en gasmaatschappijen – vervolgens op zoek naar andere, kleinere gasvelden om het gas uit het Groningen-veld te sparen. Een succesvol beleid, want sindsdien heeft NAM 175 nieuwe gasvelden gevonden. Op dit moment komt ongeveer de helft van het aardgas dat in Nederland wordt geproduceerd uit het Groningen-gasveld. De rest komt uit de kleinere velden.

Gasopslag

Door de winning van het gas uit het Groningen-veld daalt de ondergrondse druk geleidelijk. Dat beïnvloedt de flexibiliteit van de gaslevering. Daarom neemt NAM in 1997 de ondergrondse gasopslagen bij Norg (Drenthe) in gebruik. In de zomer wordt een deel van het geproduceerde gas uit het Groningen-gasveld hier opgeslagen. Bijvoorbeeld bij onverwachte kou kunnen we dan snel extra gas uit deze ondergrondse gasopslag leveren om aan de tijdelijk grotere vraag te voldoen.

Opnieuw olie uit Schoonebeek

In 1947 wordt de eerste olie in het Schoonebeek-veld in Drenthe gewonnen. In 1996 stopt de olieproductie om economische redenen. Met de toenmalige technieken kan NAM de stroperige olie niet meer rendabel winnen. Maar dankzij horizontale putten, hoogrendementspompen en nieuwe inzichten over stoominjectie is oliewinning vandaag de dag weer mogelijk. In 2011 hebben we de oliewinning hervat. NAM verwacht tot 2035 tussen de 100 en 120 miljoen vaten olie te produceren.

Meer over Het winnen van aardgas

Hoe wordt aardgas gewonnen?

Aardgaswinning op land gebeurt altijd op dezelfde manier: opsporen, boren van aardgas en vervolgens het opruimen van de winningslocatie.

Van bron tot fornuis

Als aardgas een fornuis of cv-ketel bereikt, heeft het een lange weg afgelegd. Dit noemen we de aardgasketen.

Wellicht ook interessant

Groningen-gasveld

Vrijwel alle huishoudens in Nederland gebruiken aardgas uit Groningen. Het Groningen-gasveld kan dit gas nog tientallen jaren leveren.

Aardgaswinning op zee

Circa 28 % van het Nederlandse aardgas wordt op zee gewonnen, uit ongeveer 150 velden. NAM is de derde gasproducent op zee.

Locaties en activiteiten

NAM is overal actief, zowel op land als op zee. Deze interactieve kaart toont waar wij aan het werk zijn.