De energietransitie

Onze (wereldwijde) energiehuishouding staat aan de vooravond van een transformatie. De bevolkingsgroei, toenemende welvaart en de snelle verstedelijking zullen de komende decennia onze energievoorraden steeds verder onder druk zetten. Wereldwijd zal de energiebehoefte toenemen, tegen een achtergrond van groeiende economische instabiliteit en een zwaardere druk op het milieu. In Europa en Nederland zal het energieverbruik naar verwachting echter afnemen.

Tegen 2050 in NL:

  • Totale energieverbruik naar verwachting 15-40% lager;
  • Bevolkingsgroei van 17 naar 18 miljoen, daarna stabiel;
  • Verschuiving naar offshore windparken, elektrische mobiliteit en verbeteringen op het gebied van energie-efficiëntie;
  • Afname verbruik van aardgas tussen de 25% en 70%; Industrieel warmteverbruik het moeilijkst te vervangen;
  • CO2-uitstoot gaat omlaag, maar op grote schaal alleen mogelijk via CCS.

Hoe komen we van A naar B?

De energietransitie is de overgang van de huidige energiemix (A) naar een duurzame energiehuishouding (B). Om deze overgang in Nederland te laten slagen, moet aan een aantal eisen worden voldaan. De CO2-uitstoot moet op korte termijn omlaag (Energierapport 2015), terwijl continuïteit van de energievoorziening, betaalbaarheid van energie, sociale steun voor energieprojecten en een zo groot mogelijke onafhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen moet worden behouden. NAM maakt – als grootste Nederlandse energieleverancier- deel uit van de huidige energiemix, en is onderdeel van de transitie naar een duurzamere energiehuishouding. NAM wil een belangrijke speler zijn in dit proces. Hiervoor zal ze in eigen land geproduceerd gas – de minst vervuilende fossiele brandstof – blijven leveren en de ontwikkeling van duurzame energiebronnen ondersteunen.

De rol van gas in de energietransitie

Volgens het Energieakkoord zou in 2023 16% van de energiemix in Nederland van duurzame bronnen afkomstig moeten zijn (is nu 6%). Dit betekent dat 84% nog steeds afkomstig zal zijn van fossiele energiebronnen. Dit houdt in dat als de Nederlandse samenleving haar doelen voor de energietransitie wil halen, binnenlands gas een belangrijke rol speelt als dé transitiebrandstof. Aardgas is betrouwbaar, beschikbaar, betaalbaar en de minst vervuilende van alle fossiele brandstoffen. NAM is de grootste producent van aardgas in Nederland. NAM heeft kennis en ervaring op het gebied van grootschalige energievoorziening, ondergrond, offshore activiteiten, installaties en infrastructuur.

"NAM heeft veel kennis op het gebied van gas, maar we kijken vooruit. We zouden de overstap moeten maken van gas naar energie."

Gerald Schotman, CEO NAM


NAM investeert in duurzame oplossingen om energie voor de toekomst te ontwikkelen

De energiemix van vandaag is niet die van morgen. NAM verkent de mogelijkheden in duurzame oplossingen die tijdens en als gevolg van de transitie zullen ontstaan. Op dit moment wordt al onderzoek gedaan naar de mogelijkheden op het gebied van synergie met de offshore windindustrie geothermie en biogas. De ervaring die wij als bedrijf hebben met het opsporen en winnen van aardgas komt hierbij zeer goed van pas. Hiernaast is NAM actief bezig haar eigen energie-efficiëntie te optimaliseren om hiermee bij te dragen aan een milieu met een lagere CO2-uitstoot.

Meer over Het winnen van aardgas

Hoe ontstaat aardgas?

Onder hoge druk veranderden plantenresten in veen en later in steenkool. De steenkoollaag werd steeds warmer; zo ontstond aardgas.

Hoe wordt aardgas gewonnen?

Aardgaswinning op land gebeurt altijd op dezelfde manier: opsporen, boren van aardgas en vervolgens het opruimen van de winningslocatie.

Wellicht ook interessant

Leefbaarheid en duurzaamheid

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.

Milieu

NAM ontziet het milieu zo veel mogelijk. Dat beloven we, dat doen we en dat laten we door onafhankelijke partijen controleren.