De aardgasketen begint bij de winning op het gasveld en eindigt bij mensen thuis en op bedrijven. Verschillende partijen werken daarvoor samen. NAM haalt het gas uit de grond, maar we zijn daarmee slechts één schakel in de aardgasketen.

De staat

De staat is eigenaar van het grote Groningen-gasveld en van de 175 kleinere gasvelden waaruit NAM gas wint. Voor elk gasveld heeft NAM een concessie van de staat gekregen om het aardgas uit de grond te halen. Om een vergunning te krijgen om het gas ook daadwerkelijk te mogen boren of produceren, moeten we bij de staat een winningsplan indienen. In dit plan moeten we aantonen dat wij het gas op een veilige en verantwoorde manier zullen winnen. Elk ingediend winningsplan wordt beoordeeld door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Technische commissie bodembeweging (Tcbb). Aan de hand van deze adviezen besluit de staat of een vergunning wordt verstrekt.

Gasunie

Gasunie zorgt voor het transport van het gas via een netwerk van pijpleidingen. Zowel in binnen- als buitenland. Gasunie kan gas ook tijdelijk opslaan. Gasunie is voor 100% eigendom van de staat.

GasTerra

Het aardgas dat NAM heeft gewonnen, verkopen we aan GasTerra. Op zijn beurt verkoopt GasTerra het gas aan klanten in binnen- en buitenland. Dit kunnen energiebedrijven zijn, maar ook grote industrieën en andere handelaren. De energiebedrijven verkopen het gas vervolgens door aan huishoudens en bedrijven. GasTerra is voor 10% eigendom van de staat en voor 40% van het staatsbedrijf Energiebeheer Nederland (EBN). Shell en ExxonMobil zijn elk voor 25% eigenaar.

Meer over Het winnen van aardgas

Hoe wordt aardgas gewonnen?

Aardgaswinning op land gebeurt altijd op dezelfde manier: opsporen, boren van aardgas en vervolgens het opruimen van de winningslocatie.

Historie van aardgas en aardolie

Het eerste olieveld in Nederland wordt in 1943 gevonden. In 1959 wordt het Groningen-gasveld aangeboord.

Wellicht ook interessant

Groningen-gasveld

Vrijwel alle huishoudens in Nederland gebruiken aardgas uit Groningen. Het Groningen-gasveld kan dit gas nog tientallen jaren leveren.

Aardgaswinning op zee

Circa 28 % van het Nederlandse aardgas wordt op zee gewonnen, uit ongeveer 150 velden. NAM is de derde gasproducent op zee.

Locaties en activiteiten

NAM is overal actief, zowel op land als op zee. Deze interactieve kaart toont waar wij aan het werk zijn.