Wat doen we op dit moment?

Vanaf eind augustus zijn wij gestart met het boren van zeven nieuwe putten. In de gasput wordt dan een connectie gemaakt met het gasveld. Daardoor kan het gas naar het oppervlak en naar de gasproductie-installatie stromen. In totaal is NAM bijna een half jaar aan het werk in de gemeente De Wolden. Er zijn meerdere mensen op en rondom de locatie aan het werk en er worden tijdelijk verschillende keten geplaatst om de werkzaamheden uit te voeren. Op de locatie De Wijk 17 wordt een ‘NAM-camping’ opgericht: daar slapen onze mensen tot december 2016.

Op de pagina Locaties en activiteiten kunt u zien wanneer we op welke locatie aan het boren zijn.

Planning

De komende tijd kunt de volgende activiteiten op onze NAM-locaties in De Wijk verwachten.

Oktober 2016

  • op dit moment staat de boortoren op de locatie De Wijk 26.
  • eind oktober verhuist de boortoren naar De Wijk 16.
  • vanaf deze locatie wordt één nieuwe put geboord.

November 2016

  • zaterdag 5 november doen wij mee aan de Open Bedrijvendag Drenthe: u kunt dan onze locatie De Wijk 20 aan de Oshaarseweg bezoeken en van daaruit een bezoek aan de boortoren brengen.
  • Begin november wordt de boortoren verplaatst naar De Wijk 24.

December 2016

  • begin december verhuist de boortoren naar nieuwe locatie De Wijk 200.
  • de toren boort vanaf deze locatie twee nieuwe putten.

Facebook NAM in De Wolden 

Aardgas+ project

Er is tot nu toe bijna 16 miljard m3 aardgas geproduceerd uit het De Wijk-gasveld. Dankzij de nieuwe techniek stikstofinjectie kan NAM ook de laatste resten gas uit dit veld halen. We noemen dat het Aardgas+ project. De verwachting is dat er in totaal nog 2 miljard m3 gas uit gehaald wordt. Dat is genoeg om alle Drentse huishoudens zes jaar van energie te voorzien. Het duurt vanaf nu nog zo’n 10 tot 15 jaar voordat het veld echt leeg is.

Geluidsbeperkende maatregelen

NAM heeft zich te houden aan het Besluit algemene regels milieu mijnbouw. Dit stelt geluideisen aan de werkzaamheden met de boortoren. Met drie microfoons wordt het geluidsniveau continu gemeten. De resultaten kunt u online bekijken.

Hebt u vragen of ervaart u overlast?

Wij zijn ons ervan bewust dat onze werkzaamheden lang duren en mogelijk overlast met zich meebrengen. NAM doet er alles aan de overlast tot een minimum te beperken. Mocht u toch last ondervinden, laat het ons dan weten. U kunt hiervoor het klachtenformulier invullen.

Aardbevingsrisico laag in dit gasveld

Wij begrijpen dat u vragen heeft over eventuele nadelige gevolgen voor u, nu wij in uw buurt zichtbaar aan het werk zijn. Dat begrijpen we, want er wordt veel over die gevolgen geschreven. Over bodemdaling, aardbevingen en schade aan huizen. Vandaar dat wij het belangrijk vinden u vooraf goed te informeren. Een boring zelf veroorzaakt geen aardbeving. Boven het De Wijk-veld is overigens tijdens de gasproductie over de afgelopen 50 jaar geen trilling geregistreerd.

Mocht er ondanks alle verwachtingen van de experts toch schade aan uw huis ontstaan door onze activiteiten, dan vergoedt NAM die schade zondermeer. Heeft u vragen of wilt u schade melden? Vul dan op onze internetsite het formulier Schadeformulier aardbeving door gaswinning buiten het Groningse aardbevingsgebied in.

Meer over Gas- en oliewinning

Gaswinning bij Ternaard

In Friesland ligt het Ternaard-gasveld, op 3,5 kilometer diepte. Over enkele jaren wil NAM een boring naar dit gasveld uitvoeren.

Opruimen oliewinlocatie Berkel

In 2013 is NAM begonnen met opruimen van oliewinlocatie Berkel in Schiebroek. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2018.

Wellicht ook interessant

Stikstofinjectie

Om ook de laatste 10% gas uit een veld te kunnen halen, ontwikkelde NAM een nieuwe techniek: stikstofinjectie.

Overlast door activiteiten

NAM werkt overal in Nederland. Het is mogelijk dat bewoners in de omgeving overlast ondervinden door onze werkzaamheden.