Tot de jaren ’90 was het terrein aan de Molenslag in Monster van NAM en won NAM daar olie en aardgas. Toen NAM in de jaren ’90 stopte met het winnen van olie en aardgas vanaf deze locatie sloot NAM de putten volgens de toen standaardprocedure af. Het uitgangspunt was dat er geen aardgas meer vrij zou komen uit de putten. Recent is er dicht bij de oude put toch methaan gemeten.

Om hoeveel methaan gaat het?

Het aanvullende onderzoek toonde aan dat er uit de voormalige productieput “MON-2A” zo’n 4 liter methaan per dag vrijkomt. Ter vergelijking, één koe produceert ook methaan, tot wel 480 liter per dag. De hoeveelheid is dus zeer gering en vormt geen gevaar voor mens en milieu. Het methaan is alleen aangetroffen in de rand van de put en nergens anders op het terrein.

Wat houden de werkzaamheden in?

NAM gaat de komende periode de betreffende put openen en opnieuw volgens de nieuwste technieken afsluiten. Dit houdt onder meer in dat we er naar streven nieuwe pluggen in de put aan te brengen op ongeveer 550 en 650 meter onder de grond op zo’n manier dat er ook geen aardgas meer langs de buitenkant van de put naar het aardoppervlak kan ontsnappen.

Staatstoezicht op de Mijnen is de onafhankelijke toezichthouder en de partij die bevestigt of de put na de werkzaamheden duurzaam en veilig is afgesloten.

Wat merken de omwonenden?

Het openen van eerder afgesloten putten is geen eenvoudige klus. Bij de afsluiten is destijds veel cement en staal gebruikt en dit moet uit de put geboord worden waarbij o.a. een boortoren wordt ingezet. Deze noodzakelijke activiteiten zullen, samen met al het voorbereidende werk overlast met zich meebrengen voor de directe omgeving. NAM is al geruime tijd met de direct omwonenden in gesprek om de overlast voor hun zo veel als mogelijk te beperken.

NAM heeft zich te houden aan het Besluit algemene regels milieu mijnbouw. Dit stelt geluidseisen aan de werkzaamheden met o.a. de boortoren. Met diverse microfoons wordt het geluidsniveau continu gemeten. De resultaten kunt u online bekijken via de onderstaande link:

http://www.geluidbeheer.nl/meetnet3/docs/088031aa.html

Met de toezichthouder SodM en de omwonenden zijn werkafspraken gemaakt die zijn vastgelegd in het meet- en regelprotocol. U kunt dit protocol hier bekijken.

Wat is de planning?

In totaal gaat het werk naar verwachting 17 weken duren vanaf het moment dat de geluidswand wordt geplaatst tot het moment dat we de boortoren weer afbreken. Hierna zal NAM de betreffende put 90 dagen moeten monitoren om vast te kunnen stellen of het werk geslaagd is. Hierna zal ook een onafhankelijke partij deze toets uitvoeren. Na deze 90 dagen zullen wij het terrein opruimen, in oorspronkelijke staat terugbrengen en weer overdragen aan de gemeente Westland.

De planning en de voortgang van het werk is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en van wat we ondergronds precies aantreffen. Uiteindelijk is het streven het terrein in april 2019 over te dragen aan de gemeente.

Op hoofdlijnen ziet de fasering van het werk er als volgt uit:

 • Plaatsen van de geluidswand en het opbouwen van de boortoren
  • Start 10 september 2018
  • Duur van de werkzaamheden naar verwachting 2 weken.
 • Openen en opnieuw afsluiten van de put
  • Start omstreeks begin oktober
  • Duur van de werkzaamheden naar verwachting 12 weken.
 • Afbouwen van de boortoren en de geluidswand
  • Start vermoedelijk eind december
  • Duur van de werkzaamheden naar verwachting 2 weken.
 • Monitoring van de put
  • Start vroeg in 2019
  • Duur van de werkzaamheden 90 dagen
 • Opruimen van de locatie
  • Start naar verwachting begin april 2019
  • Duur van de werkzaamheden 6 weken.

Contact

Mocht u vragen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze afdeling communicatie via telefoonnummer 0592-36 82 22 of per e-mail via nam-communicatie@shell.com. Mocht u onverhoopt hinder ondervinden van onze werkzaamheden dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592 – 364 000. U kunt de hinder ook melden via ons klachtenformulier.

Meer over Gas- en oliewinning

Actuele standplaats boortoren NAM

Op deze pagina vindt u de plek waar NAM’s boortoren zich momenteel bevindt. Een boortoren kan een put boren, maar ook onderhoud aan een al bestaande put uitvoeren.

Opruimen oliewinlocatie Berkel

In 2013 is NAM begonnen met opruimen van oliewinlocatie Berkel in Schiebroek. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2018.