Met het plaatsen van de laatste van twee cementpluggen is op 16 maart 2019 het werk voltooid. De boortoren is gedemonteerd en afgevoerd. Met de vrijgave van de boortoren is de monitoringsperiode van 90 dagen ingegaan. 

Tot de jaren ’90 was het terrein aan de Molenslag in Monster van NAM en won NAM daar olie en aardgas. Toen NAM in de jaren ’90 stopte met het winnen van olie en aardgas vanaf deze locatie sloot NAM de putten volgens de toen gebruikelijke standaardprocedure af. Men ging er toen van uit dat er geen aardgas meer vrij zou komen uit de putten.

Hoe zijn de afsluitwerkzaamheden uitgevoerd?

NAM heeft met behulp van een boortoren de betreffende put opnieuw ‘geopend’ en vervolgens met de nieuwste technieken afgesloten. Dit betreft betekent dat we NAM onder oandere nieuwe cementpluggen in de put aan hebben heeft aangebracht op ongeveer 550 en 650 meter onder de grond, op zo’n manier dat er ook geen aardgas meer langs de buitenkant van de put naar het aardoppervlak kan ontsnappen.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is hierbij de onafhankelijke toezichthouder en de partij die bevestigt of de put na de werkzaamheden duurzaam en veilig is afgesloten.

Stand van zaken

Op hoofdlijnen ziet de fasering van het werk er als volgt uit:

 • Openen en opnieuw afsluiten van de put
  • Gereed gemeld op 16 maart 2019
 • Afbouwen van de boortoren en de geluidswand
  • Gereed gemeld op 29 maart 2019
 • Monitoring van de put
  • Gestart op 16 maart 2019 voor een periode van 90 dagen.
 • Opruimen van de locatie
  • Vindt plaats na de monitoring en nadat SodM heeft goedgekeurd dat de put daadwerkelijk volledig en duurzaam is afgesloten.
  • Huidige planning mei/juni 2019

Contact

Mocht u vragen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze afdeling communicatie via telefoonnummer 0592-36 82 22 of per e-mail via nam-communicatie@shell.com. Mocht u onverhoopt hinder ondervinden van onze werkzaamheden dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592 – 364 000. U kunt de hinder ook melden via ons klachtenformulier.