Laatste stand van zaken – update april 2019

In de tweede helft van deze maand komen de boortoren en het geluidscherm weer terug naar de locatie.

Voordat de boortoren zal worden opgebouwd vinden er eerst onderhoudswerkzaamheden plaats aan onderdelen van de toren. Zodra dit gereed is wordt er begonnen met het afsluiten van de laatste putten. Als deze putten zijn afgesloten wordt het terrein verder gesaneerd en uiteindelijk teruggegeven aan de grondeigenaar gemeente Rotterdam.

Wanneer voornoemde werkzaamheden dit jaar precies uitgevoerd worden is op dit moment nog niet bekend maar zullen u hierover nader informeren. In de tussenliggende periode worden alle nog aanwezige putten zorgvuldig gemonitord.

Contact

Vragen

Mocht u vragen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze afdeling communicatie via telefoonnummer 0592 - 36 82 22 of per e-mail via nam-communicatie@shell.com.

Klachten

Mocht u onverhoopt hinder ondervinden van onze werkzaamheden dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592 - 36 40 00.
U kunt de hinder ook melden via ons klachtenformulier.

Wat houden de opruimwerkzaamheden in?

Het project bestaat uit drie fasen, waarvan de eerste is afgerond. Op dit moment is de tweede fase aan de gang. De exacte planning is afhankelijk van de voortgang van het project.

Fase 1: Inmiddels afgerond

In de eerste fase zijn de jaknikkers verwijderd. Ook is het terrein gereedgemaakt voor de komst van de boortoren die nodig is voor fase 2. Fase 1 is in december 2013 afgerond.

Fase 2: januari 2014 – heden

In de tweede fase worden alle 22 putten stuk voor stuk ondergronds afgesloten. Hiervoor wordt de boortoren gebruikt. Zo veel mogelijk buizen worden uit de grond gehaald. Het lukt niet altijd de buizen simpelweg uit de put te trekken. Vastzittende buizen worden met de boorinstallatie uit de putten geboord. Daarnaast zetten we de boortoren in om op verschillende dieptes pluggen te plaatsen en cement te storten. Zo brengen we onder de grond de oorspronkelijke druk terug.

Fase 3: Eerste helft 2020

In deze laatste fase wordt het terrein verder opgeruimd, waar nodig gesaneerd en teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Als dat is gebeurd, dragen we het terrein over aan de gemeente. In deze fase 3 werken we alleen overdag, van maandag tot en met vrijdag, van 07.00 tot 19.00 uur. Dan worden de putafsluiters en het asfalt verwijderd. Waar nodig wordt de grond gesaneerd.

Wat merken de omwonenden?

De locatie ligt in een dichtbevolkt gebied. Als de boortoren er staat kunnen de omwonenden deze zien. Ook is de locatie verlicht en de activiteiten maken geluid. Op momenten dat er met de boortoren wordt gewerkt gaan deze werkzaamheden zeven dagen per week en dag en nacht door. NAM doet al het mogelijke om de overlast te beperken.

Geluidsbeperkende maatregelen

Op momenten dat er met een boortoren wordt gewerkt zal NAM de overlast naar de buren zoveel mogelijk beperken door de volgende geluidsbeperkende maatregelen te nemen.

  • Er staat een tien meter hoog geluidsscherm om het geluid naar de woningen zo veel mogelijk tegen te houden.
  • We hebben gekozen voor de stilste boorinstallatie.
  • We voeren geluidsproducerende werkzaamheden zoveel mogelijk overdag uit.
  • De boorinstallatie is aangesloten op het elektriciteitsnet in plaats van dieselgeneratoren.

Wij realiseren ons dat de werkzaamheden zeker niet geruisloos gaan, maar we doen er alles aan om hinder tot een minimum te beperken en te voldoen aan de wettelijke vereisten. Het geluid van de opruimwerkzaamheden op onze locatie Berkel wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week continue gemeten. Bekijk de grafieken met gemeten geluidssterktes.

Toekomstige ontwikkelingen

Er is nog steeds olie in het Berkel-olieveld in de diepe ondergrond, maar dan in een ander deel van het veld. Wij studeren nog op mogelijkheden om dit deel van het olieveld in ontwikkeling te brengen. Dat zou dan gebeuren vanaf de NAM-locatie aan de Volkelstraat op industrieterrein Zestienhoven in Overschie.

De olie die we vroeger uit het Berkel-olieveld produceerden, transporteerden we ondergronds naar deze locatie voor de eerste verwerking. Hierna brachten we de olie naar de raffinaderij in Pernis voor verdere verwerking. Omdat de oliewinning is gestopt, waren de installaties aan de Volkelstraat niet meer nodig. Deze zijn inmiddels opgeruimd. De locatie houden wij wel aan, om mogelijk in de toekomst het olieveld weer in productie te nemen.

Meer over Gas- en oliewinning

Alles over gaswinning in Hardenberg

Wilt u meer weten over onze gaswinning in Hardenberg? Of bent u ongerust over de gevolgen? Wij hebben wat belangrijke feiten voor u.

Locaties en activiteiten

NAM is overal actief, zowel op land als op zee. Deze interactieve kaart toont waar wij aan het werk zijn.

Ontwikkeling gasveld Ternaard

De NAM wil gasveld Ternaard gaan ontwikkelen. De minster heeft dit project aangewezen als een pilot voor een Omgevingsproces, dat de minister gaat helpen bij het besluit over de gaswinning.

Wellicht ook interessant

Aardolie

NAM is de afkorting van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Want ooit was het winnen van aardolie onze belangrijkste activiteit.

Schade door aardbevingen in Groningen

Schade, veroorzaakt door aardbevingen door gaswinning, meldt u bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Dit kan op vele manieren, kijk op de website van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen wat voor u de handigste wijze is.