Nieuws

  • De booractiviteiten zijn op vrijdag 10 april 2020 afgerond en de boortoren is afgevoerd naar een andere locatie.
  • Ook kunnen wij u melden dat er gas is aangetroffen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via onderstaande contactinformatie.

kaart met aanduiding locatie SPKO1

In oktober 2018 organiseerde het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een informatiemarkt die in het teken stond van de plannen van de NAM om vanaf de bestaande locatie aan de Papendijk gas te winnen uit een vierde, klein gasveld. Het nieuwe gasveld, wat met een boring nog moet worden aangetoond, is erg klein en gelegen tussen de velden waar de NAM al sinds 1990 actief is.

Een boring duurt normaliter tussen vier en vijf weken en bestaat uit drie fases. Als eerste beginnen wij met voorbereidende werkzaamheden, waarna we daadwerkelijk gaan boren en tot slot sluiten wij de werkzaamheden af met het schoonproduceren en aansluiten van de put.

Laatste stand van zaken – Juni 2020

Het project bestaat uit drie fasen waarvan de derde inmiddels al bijna is afgerond. De exacte planning is afhankelijk van de voortgang van het project. Op dit moment bevinden wij ons nog in fase 3: het aansluiten, schoonproduceren en in productie nemen van de put. Naar verwachting is fase 3 in juli afgerond.

Fase 1: Voorbereidende werkzaamheden Dec 2019 – Jan 2020 (Afgerond)

In de eerste fase wordt de locatie aan de Papendijk uitgebreid om ruimte te maken voor de nieuw te boren put en de hiervoor benodigde boorinstallatie. Tot deze werkzaamheden behoren onder andere graafwerk, heien en asfalteren. Ook hebben wij in december 2019 in overleg met de gemeente Nissewaard en in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken een informatiebijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis.

Fase 2: Mobiliseren boortoren en Booractiviteiten Februari – half April 2020 (Afgerond)

In de tweede fase is de boortoren gemobiliseerd en opgebouwd op de locatie. Aansluitend wordt de boring uitgevoerd naar het gasveld, om aan te tonen of het gas daadwerkelijk aanwezig is conform de verwachtingen. Als de boring is afgerond, krijgt de put boven het maaiveld een bovengrondse afwerking. Aan het einde demobiliseren we de boortoren, die tot slot verhuist naar een andere locatie in Nederland.

Fase 3: Aansluiten, schoonproduceren en in productie nemen – juli 2020 (Bijna afgerond)

In fase 2 is aangetoond dat er gas aanwezig is. De gasput wordt daarom met een tijdelijke installatie schoon geproduceerd. Dit gaat gepaard met fakkelen waarbij een vlam te zien kan zijn. Deze werkzaamheden vinden plaats in de week van 5 mei 2020. Wat u hier eventueel van kunt merken zijn extra transportbewegingen, een kraan en een zichtbare vlam van de fakkelinstallatie. Vervolgens sluiten we de gasput op de reeds bestaande installatie aan en begint het produceren.

Communicatie richting omwonenden

Contact

Vragen

Mocht u vragen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze afdeling communicatie

via telefoonnummer 0592 - 36 82 22 of per e-mail via nam-communicatie@shell.com.

Klachten

Mocht u onverhoopt hinder ondervinden van onze werkzaamheden dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer

op telefoonnummer 0592 - 36 40 00.

U kunt de hinder ook melden via ons klachtenformulier.