kaart met aanduiding locatie SPKO1

In oktober 2018 organiseerde het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een informatiemarkt die in het teken stond van de plannen van de NAM om vanaf de bestaande locatie aan de Papendijk gas te winnen uit een vierde, klein gasveld. Het nieuwe gasveld, wat met een boring nog moet worden aangetoond, is erg klein en gelegen tussen de velden waar de NAM al sinds 1990 actief is.

Laatste stand van zaken – December 2019

Het project bestaat uit drie fasen waarvan de eerste inmiddels is gestart. De exacte planning is afhankelijk van de voortgang van het project.

Aankomende twee maanden vinden diverse voorbereidende werkzaamheden plaats, om de locatie gereed te maken voor de komst van de boortoren. Bij deze werkzaamheden wordt voornamelijk gewerkt gedurende dagdiensten van 7:00 uur tot 19:00 uur, waarbij extra transporten plaatsvinden en onder meer een hijskraan zichtbaar zal zijn.

Fase 1: Voorbereidende werkzaamheden Dec 2019 – Jan 2020

In de eerste fase wordt de locatie aan de Papendijk uitgebreid om ruimte te maken voor de nieuw te boren put en de hiervoor benodigde boorinstallatie. Tot deze werkzaamheden behoren onder andere graafwerk, heien en asfalteren.

Fase 2: Booractiviteiten Februari – Maart 2020

In de tweede fase wordt de boortoren gemobiliseerd en opgebouwd op de locatie. Aansluitend zal deze de boring uitvoeren naar het gasveld, hierbij dient te worden aangetoond of het gas daadwerkelijk aanwezig is conform de verwachtingen. Aan het eind van de boorexercitie zal de put boven het maaiveld worden voorzien van een bovengrondse afwerking.
 

Communicatie richting omwonenden
 

Contact

Vragen

Mocht u vragen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze afdeling communicatie via telefoonnummer 0592 - 36 82 22 of per e-mail via nam-communicatie@shell.com.

Klachten

Mocht u onverhoopt hinder ondervinden van onze werkzaamheden dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592 - 36 40 00.

U kunt de hinder ook melden via ons klachtenformulier.