De Waddenzee loopt van Den Helder tot aan het Deense Esbjerg. Onder deze binnenzee liggen meerdere kleine gasvelden. NAM wint sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw gas onder het oostelijk deel van het Nederlandse wad. De gaswinning onder het Waddengebied is onderdeel van het kleine-veldenbeleid van de overheid. Dit beleid benadrukt de belangrijke rol van de kleine gasvelden voor de Nederlandse energievoorziening.

De gaswinning gebeurt vanaf land: zowel op Ameland als vanuit Blija, Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen.

Uniek natuurgebied

De Waddenzee is UNESCO Werelderfgoed. Vanwege het unieke karakter van dit natuurgebied plaatst NAM geen productielocaties in de Waddenzee. In plaats daarvan is schuin geboord vanaf locaties op land. Die locaties bevinden zich achter de dijk op het vasteland.

Natuur bestrijdt zelf bodemdaling

De Natuurbeschermingswet staat gaswinning onder de Waddenzee toe. Maar wel onder de voorwaarde dat de gaswinning niet schadelijk is voor de natuur. Dat geldt met name voor de bodemdaling. De bodem daalt weliswaar door de gaswinning, maar de natuur compenseert dit door de aanvoer van zand en slib uit de Noordzee. Daardoor is de bodemdaling aan de oppervlakte niet waarneembaar. Dit wordt nauwkeurig in de gaten gehouden door de natuurwaarden uitgebreid te meten en te monitoren. Door NAM zelf en door onafhankelijke partijen.

Hand aan de kraan

Speciaal voor de gaswinning onder het Waddengebied is het hand aan de kraan-principe in het leven geroepen. Dit principe wordt van kracht zodra de bodemdaling sneller verloopt dan verwacht en de natuurlijke opslibbing tekortschiet. In dat geval wordt de productiekraan letterlijk dichter gedraaid.

Meer over Wadden

Locaties Waddengebied

Deze interactieve kaart toont de locaties in en rond het Waddengebied waar NAM aan het werk is.

Meten en monitoren Waddengebied

NAM voert voortdurend metingen uit naar de gaswinning onder het Waddengebied. Dat is noodzakelijk om de bodemdaling te controleren.

Onderzoeksrapportages Wadden

Alle onderzoeksrapportages over de gaswinning onder de Waddenzee.

Wellicht ook interessant

Aardgas uit kleine velden

Naast het grote Groningen-gasveld zijn er nog 175 kleine gasvelden in Nederland waarvoor NAM een vergunning heeft.

Milieu

NAM ontziet het milieu zo veel mogelijk. Dat beloven we, dat doen we en dat laten we door onafhankelijke partijen controleren.

Het winnen van aardgas

Aardgas is een van de belangrijkste energiebronnen van ons land. De meeste huishoudens en bedrijven in Nederland gebruiken aardgas.