Luisteren naar onze omgeving

NAM ontziet het milieu en de sociale omgeving zo veel mogelijk. Schadelijke gevolgen proberen we te voorkomen. We luisteren naar omwonenden.

Leefbaarheid en duurzaamheidprogramma

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.

Groningen-gasveld specifieke regelingen

De aardbevingen hebben impact op de regio. Er zijn regelingen waar de inwoners van het gebied boven het Groningen-gasveld gebruik van kunnen maken.

Donaties en Sponsoring

Het NAM Donatieprogramma bestaat al tientallen jaren. Met dit donatieprogramma ondersteunt NAM vele lokale initiatieven die bijdragen aan de samenleving.

Educatie

NAM stimuleert samenwerking op het gebied van educatie en opleiding. Met name met regionale kennisinstituten en scholen.

Uitgelicht

Werkgelegenheidsprojecten

NAM levert financiële bijdragen aan de werkloosheidsbestrijding in ons land. Met name in het noorden en in het oosten.

NAM en het onderwijs

NAM vindt het belangrijk om jongeren te informeren over energievraagstukken. Ook willen we jongeren interesseren voor technologie in het algemeen.

Leefbaarheid en duurzaamheidprogramma

Met het Loket Leefbaarheid en de Regeling Leefbaarheid en duurzaamheid willen we een bijdrage te leveren aan de structurele ontwikkeling van de regio.