Luisteren naar onze omgeving

NAM ontziet het milieu en de sociale omgeving zo veel mogelijk. Schadelijke gevolgen proberen we te voorkomen. We luisteren naar omwonenden.

Leefbaarheid en duurzaamheid

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.

Donaties en Sponsoring

Het NAM Donatieprogramma bestaat al tientallen jaren. Met dit donatieprogramma ondersteunt NAM vele lokale initiatieven die bijdragen aan de samenleving.

Educatie

NAM stimuleert samenwerking op het gebied van educatie en opleiding. Met name met regionale kennisinstituten en scholen.

Werkgelegenheidsprojecten

NAM levert financiële bijdragen aan de werkloosheidsbestrijding in ons land. Met name in het noorden en in het oosten.

Lokaal inkopen

NAM gedraagt zich graag als goede buur. Daarom schakelen we waar mogelijk lokale leveranciers en dienstverleners in.

Uitgelicht

Jong ondernemen

NAM werkt sinds 2013 samen met Stichting Jong Ondernemen. Doel is via het onderwijs ondernemerschap in Noord-Nederland te stimuleren.

Tijdelijke regeling Waardevermeerdering

De tijdelijke regeling Waardevermeerdering is per 1 februari 2016 gesloten. Groningers met schade aan het huis konden met deze interim regeling duurzaam investeren in het eigen huis.