NAM neemt graag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de regio waar we actief zijn, steunen we daarom initiatieven die bijdragen aan de samenleving. Dat kunnen grote en kleine projecten zijn. Alle donaties, sponsorprojecten en werkgelegenheidsinitiatieven zijn te bekijken op de interactieve kaart. Op de kaart vindt u de verenigingen en instellingen terug die donaties hebben ontvangen. Met een korte uitleg waarvoor het bedrag is gebruikt.

Hoe kom ik in aanmerking voor een donatie?

Om in aanmerking te komen voor een donatie, moet de aanvraag aan een aantal spelregels voldoen (zie onder aan deze pagina). Is dit het geval, dan kunt u het aanvraagformulier invullen. Let op: alleen bestuursleden van een vereniging of stichting kunnen het aanvraagformulier ondertekenen.

De Donatiecommissie behandelt alle binnengekomen aanvragen. Deze commissie vergadert 10 keer per jaar. Binnen 2 weken na de bijeenkomst krijgt u bericht. De uitspraak van de commissie is bindend.

Hebt u nog vragen? Bel dan met de NAM Donatiecommissie: (0592) 36 82 22.

Donatieaanvragen uit de provincie Groningen

Voor initiatieven in de provincie Groningen die te maken hebben met leefbaarheid en verduurzaming kunt u op twee aparte regelingen een beroep doen. Deze regelingen zijn in het leven geroepen na het sluiten van het akkoord Vertrouwen op herstel, herstel van Vertrouwen.

Spelregels donaties en sponsoring

NAM levert door middel van donaties en sponsoring een bijdrage aan de leefbaarheid van de gebieden waarin we actief zijn. Goed nabuurschap vinden we belangrijk. Daarom geven we donaties aan eenmalige initiatieven van verenigingen en stichtingen uit onze werkomgeving.

Elk jaar dienen zo’n 600 verenigingen en stichtingen een aanvraag in. Hiervan honoreren wij ruim 60 procent. Wij proberen de donaties zo veel mogelijk te spreiden. Dat wil zeggen dat we liever een groot aantal verzoeken met een kleiner bedrag honoreren, dan een klein aantal aanvragen met een groot bedrag. Om voor een donatie in aanmerking te komen, moet uw aanvraag voldoen aan de volgende voorwaarden.

 • De vereniging of stichting is actief in de omgeving van een boor- of productielocatie van NAM of nabij (andere) werkzaamheden van NAM.
 • Een vereniging of stichting komt maximaal eens in de 2 jaar in aanmerking voor een donatie.
 • De aanvraag is door het bestuur van de vereniging of stichting ingediend.
 • De aanvraag is ten minste 6 weken voor de start van het evenement ingediend.

Welke initiatieven steunt NAM niet?

NAM honoreert geen:

 • aanvragen met een commerciële, politieke of religieuze doelstelling
 • aanvragen voor een buitenlandse activiteit of reis
 • aanvragen door particulieren of bedoeld voor een particulier initiatief
 • aanvragen om exploitatietekorten te dekken
 • aanvragen voor nieuwbouw, restauratie of verbouwing
 • aanvragen voor risicovolle of gevaarlijke activiteiten
 • aanvragen door een landelijke organisatie
 • aanvragen door een beleggingsvereniging of een Vereniging van Eigenaren.

Tegenprestatie

Als NAM uw aanvraag honoreert, stellen wij het op prijs als daar iets tegenover staat. U kunt bijvoorbeeld het NAM-logo in het programmaboekje of verenigingsblad plaatsen. Of een NAM-vlag op het evenemententerrein ophangen. Zo kunt u laten zien dat de activiteit doorgaat dankzij een bijdrage van NAM.

Vragen

Hebt u nog vragen? Bel dan met de NAM Donatiecommissie:
Marianne Knol
(Social Performance Support)
e-mail: marianne.knol@shell.com
Telefoon: +31 (0)592 362250 / (0) 592-36 82 22

Meer over NAM en de samenleving

Werkgelegenheidsprojecten

NAM levert financiële bijdragen aan de werkloosheidsbestrijding in ons land. Met name in het noorden en in het oosten.

Leefbaarheid en duurzaamheid

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.

Wellicht ook interessant

Schade en overlast

NAM probeert overlast, bijvoorbeeld door geluid of verkeer, zoveel mogelijk te beperken. Ook de veiligheid van omwonenden vinden we heel belangrijk.

Het winnen van aardgas

Aardgas is een van de belangrijkste energiebronnen van ons land. De meeste huishoudens en bedrijven in Nederland gebruiken aardgas.

Milieu

NAM ontziet het milieu zo veel mogelijk. Dat beloven we, dat doen we en dat laten we door onafhankelijke partijen controleren.