Tientallen basisscholen in Noord-Nederland gaan elk schooljaar aan de slag met de lesprogramma’s van Jong Ondernemen. Ook in het voortgezet onderwijs gebruiken veel scholen deze programma’s. In de lessen oefenen de leerlingen en studenten met het opzetten van een eigen bedrijf. Leerlingen uit het beroepsonderwijs volgen weer opleidingen bij verschillende instellingen in het noorden van het land.

Ondernemen en techniek

Bij de lesprogramma’s legt NAM vooral de nadruk op de verbinding tussen ondernemen en techniek. Zo ondersteunen we de programma’s BizWorld en BizMovie voor basisschoolleerlingen uit groep 8. Met BizWorld en BizMovie ontwikkelen leerlingen praktijkgerichte ondernemersvaardigheden. Het doel hiervan is de zelfredzaamheid van jongeren te vergroten.

Junior en Student Companies

In het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen een jaar lang deelnemen aan Junior en Student Companies. Ze schrijven een ondernemingsplan, doen marktonderzoek en regelen de inkoop, productie en verkoop van hun product of dienst. Ook betalen ze belasting en leggen ze verantwoording af aan hun aandeelhouders.

Opleiding en mentoring

Via de Stichting Jong Ondernemen kunnen studenten uit het beroepsonderwijs opleidingen volgen bij verschillende instellingen. Onder andere bij het Alfa-college, Drenthe College, ROC Friese Poort, Nordwin College, Stenden Hogeschool en Hanze Hogeschool. De studenten krijgen verder hulp van honderden mentoren, bedrijfsbegeleiders en financiële begeleiders afkomstig uit het noordelijke bedrijfsleven – ook van NAM.

Stichting Jong Ondernemen

Stichting Jong Ondernemen is een platform voor ondernemerschapsonderwijs. Samen met scholen en bedrijven levert de stichting een bijdrage aan een betere economische toekomst van Nederland. Die valt of staat met de mate van ondernemerschap van de jongeren van nu. Jong Ondernemen ontwikkelt programma’s met de nadruk op de praktijk. Ondernemerschap leer je niet alleen in theorie, maar vooral ook door het te doen.

Meer over Educatie

NAM en het onderwijs

NAM vindt het belangrijk om jongeren te informeren over energievraagstukken. Ook willen we jongeren interesseren voor technologie in het algemeen.

Wellicht ook interessant

Werkgelegenheidsprojecten

NAM levert financiële bijdragen aan de werkloosheidsbestrijding in ons land. Met name in het noorden en in het oosten.

Werken bij NAM

Werken bij NAM is werken aan de toekomst. Ook stagiairs, vooral met een technische achtergrond, bieden we kansen.

Luisteren naar onze omgeving

NAM ontziet het milieu en de sociale omgeving zo veel mogelijk. Schadelijke gevolgen proberen we te voorkomen. We luisteren naar omwonenden.