Gastlessen

Het hoger zetten van een thermostaat. Het aandoen van een lamp. Praktische zaken die alles te maken hebben met olie- en gaswinning. Want er is aardgas nodig om de kachel warm te laten worden en het licht te laten branden. Dat willen we ook graag uitleggen op scholen.

Zo geven we speciale gastlessen aan leerlingen van scholen in de buurt van NAM-locaties. Dat geldt zowel voor het basisonderwijs (groep 7 en 8) als het voortgezet onderwijs. Tijdens een gastles vertellen we waarom aardgas zo belangrijk is, waar we het voor gebruiken en hoe we het uit de grond halen. Over al onze werkzaamheden hebben we speciaal een lespakket ontwikkeld.

Geïnteresseerd in een gastles? Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Externe Communicatie: (0592) 36 82 22.

Speciaal voor het onderwijs is de website Aardgas in de klas ontwikkeld. Met heel veel informatie voor werkstukken of spreekbeurten. 

Bezoek aan Drents Museum

NAM is hoofdsponsor van het Drents Museum in Assen. Samen met het museum hebben we het Kindermuseum Boordevol Energie ingericht. Daar maken jongeren spelenderwijs kennis met energie. Zo leren ze nadenken over de toekomst van onze energiebronnen. Het programma draait om ontdekken, beleven en samenwerken. 

 • Programmaduur: 75 minuten.
 • Groepen basisonderwijs: maximaal 36 leerlingen.
 • Groepen voortgezet onderwijs: maximaal 20 of 40 leerlingen.
 • Kosten: € 4,– per leerling
 • Begeleiding: maximaal 3 begeleiders per 20 leerlingen mogen gratis mee
 • Meer informative vindt u op de website van Het Drenst Museum.

Het Mobiele Verkeersplein

Samen met Veilig Verkeer Nederland heeft NAM het Mobiele Verkeersplein gemaakt. Dit plein omvat een volledig parcours met verkeersborden, zebrapaden en stoplichten. Hiermee raken scholieren uit groep 4, 5 en 6 op een veilige manier vertrouwd met regels en situaties in het verkeer.

Op die manier kunnen we kinderen helpen om zich goed voor te bereiden op het drukke verkeer. Met als doel natuurlijk het terugdringen van het aantal jeugdige verkeersslachtoffers. Dat gebeurt onder meer door ze te leren letten op de gevaren die vrachtauto’s kunnen opleveren. Bijvoorbeeld door de dode hoek. Ook die situaties worden op het Mobiele Verkeersplein geoefend.

Het Mobiele Verkeersplein reist iedere week naar een andere centrale plek in de regio. Daardoor kunnen alle omliggende basisscholen mee doen. Het reisschema staat op de speciale website die aan het Mobiele Verkeersplein is gewijd.

Jet-Net

NAM is aangesloten bij Jet-Net, een landelijk samenwerkingsverband tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Het doel van Jet-Net is om havo- en vwo-scholieren te interesseren voor technologie of een technische studie. NAM doet daaraan mee omdat we de leerlingen willen laten zien hoe spannend, uitdagend en belangrijk technische beroepen zijn. Als hightech-bedrijf hebben wij ook in de toekomst goed en hoogopgeleid technisch personeel nodig.

Als Jet-Net-bedrijf is NAM actief op de volgende vijf scholen in Groningen en Drenthe: 

 • Lindenborg (Leek)
 • H.N. Werkman College (Groningen)
 • Dr. Nassau College (Assen)
 • Esdal College (Emmen)
 • Roelof van Echten College (Hoogeveen).

Op deze vijf scholen geven wij gast- en themalessen. We organiseren verder bezoeken aan Science Center NEMO en NAM-locaties en geven voorlichting over beroepskeuze. Jaarlijks organiseren we een speciale dag voor meisjes: Girlsday. Voor docenten organiseren wij samen Jet-Net eens per drie jaar een docentenworkshop.

AOT

NAM is lid van AOT-Drenthe. De hierbij betrokken bedrijven willen meer goed geschoold technisch personeel kunnen aantrekken. Samen met Drenthe College (Assen, Emmen, Meppel) werven zij leerlingen voor een opleiding tot Allround Operationeel Technicus (AOT). De leerlingen kunnen bij de deelnemende bedrijven stages volgen. Schoolgeld, boekengeld en reiskosten worden door AOT-Drenthe betaald.

Na de vierjarige mbo-plus-opleiding zijn de leerlingen opgeleid om technisch ingewikkelde systemen onderhouden. Het gaat om systemen die gebruikt worden in de gas- en aardolie-industrie, procesindustrie of in elektriciteitscentrales.

Stages

Voor hbo-studenten in het derde en vierde jaar biedt NAM verschillende stagemogelijkheden, vooral op technisch gebied. Stage lopen bij NAM betekent volledig meedraaien in het werkproces. Of het nu gaat om meeloopstages, scriptieonderzoek of afstudeerprojecten. We stellen wel hoge eisen aan stagiairs. Ze moeten actief mee willen draaien en meedenken en initiatief en doorzettingsvermogen tonen. Verder verwachten we dat stagiairs zich uitstekend kunnen redden in het Engels.

Aanmelden of vragen over stageplaatsen op hbo-niveau? Stuur dan een brief met cv aan Ida Dijkhuis-Blaakmeer.

Aanmelden of vragen over stageplaatsen op wo-niveau? Hiervoor biedt de speciale wervingssite van Shell uitkomst.

Meer over Educatie

Jong ondernemen

NAM werkt sinds 2013 samen met Stichting Jong Ondernemen. Doel is via het onderwijs ondernemerschap in Noord-Nederland te stimuleren.

Wellicht ook interessant

Werkgelegenheidsprojecten

NAM levert financiële bijdragen aan de werkloosheidsbestrijding in ons land. Met name in het noorden en in het oosten.

Werken bij NAM

Werken bij NAM is werken aan de toekomst. Ook stagiairs, vooral met een technische achtergrond, bieden we kansen.

Luisteren naar onze omgeving

NAM ontziet het milieu en de sociale omgeving zo veel mogelijk. Schadelijke gevolgen proberen we te voorkomen. We luisteren naar omwonenden.