Regionaal investeringsprogramma

Het Regionaal Investeringsprogramma moet de leefbaarheid in Noordoost-Groningen verbeteren. Voor maatregelen in het Regionaal Investeringsprogramma is 1,18 miljard euro gereserveerd.

Herijkte Nieuwbouwregeling

Nieuwbouwprojecten die rekening houden met aardbevingsbestendiger bouwen, kunnen technische en financiële ondersteuning krijgen.

Nieuwbouw-innovatieregeling

De Nieuwbouw-innovatieregeling richt zich op innovatieve oplossingen voor bevingsbestendigere nieuwbouw van woningen in Noordoost-Groningen.

Tijdelijke regeling Waardevermeerdering

De tijdelijke regeling Waardevermeerdering is per 1 februari 2016 gesloten. Groningers met schade aan het huis konden met deze interim regeling duurzaam investeren in het eigen huis. 

Bijzondere Situaties

Voor situaties waarbij alle reguliere maatregelen niet genoeg zijn als compensatie, heeft NAM de regeling ‘Bijzondere Situaties’.

Uitgelicht

Bevingsbestendiger nieuwbouw

Nieuwbouwprojecten die rekening houden met aardbevingsbestendiger bouwen, kunnen technische en financiële ondersteuning krijgen vanuit de Nieuwbouwregeling.