Tussen wal en schip

Een aantal mensen dreigt met de bestaande regelingen, zoals schadeherstel en bouwkundig versterken, ‘tussen wal en schip’ te raken. Door een opeenstapeling van problemen, raken deze mensen extra in de problemen. Denk hierbij aan medische, psychische of sociale en economische problemen. Schadeproblemen aan het huis zijn dan vaak de druppel die de emmer doet overlopen. Hun uitzonderlijke, persoonlijke situatie wordt onvoldoende opgelost door de bestaande compensatieregelingen. Voor deze groep is de regeling ‘Bijzondere Situaties’. Om mensen in dergelijke urgente, bijzondere situaties snel te kunnen helpen, heeft NAM 15 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Komt u in aanmerking voor de regeling Bijzondere Situaties?

De regeling ‘Bijzondere Situaties’ is van toepassing op individuele huiseigenaren in de regio Noordoost-Groningen. Elke situatie staat op zichzelf; geen twee situaties zijn hetzelfde. De regeling kan van toepassing zijn op:

  • inwoners met een aantoonbaar medisch / psychisch / sociaal probleem, die snel aan andere huisvesting geholpen moeten worden;
  • inwoners die door persoonlijke omstandigheden, inkomensverlies en het niet kunnen verkopen van hun huis, op korte termijn in ernstige financiële problemen komen / failliet dreigen te gaan;
  • inwoners die (vaak op meerdere fronten) schade hebben ondervonden, maar daarvoor op andere plaatsen geen concrete hulp hebben kunnen krijgen.

Aanvraag indienen voor de regeling

Voor het indienen van een aanvraag voor de regeling ‘Bijzondere Situaties’, gaat u naar het gemeentehuis van uw woonplaats. Uw situatie wordt daar met u besproken. Komt u, gezien uw omstandigheden, in aanmerking voor de regeling? Dan legt de burgemeester uw aanvraag voor aan de Commissie Bijzondere Situaties.

Commissie Bijzondere Situaties

De onafhankelijke Commissie Bijzondere Situaties is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling Bijzondere Situaties. Deze commissie beoordeelt de aanvragen en besluit welke hulp kan worden geboden. Dit kan variëren van het inschakelen van praktische hulp tot het toekennen van een financiële vergoeding. De Commissie Bijzondere Situaties is eind maart 2014 opgericht en werkt onafhankelijk.

Meer over Groningen-gasveld specifieke regelingen

Nieuwbouw-innovatieregeling

De Nieuwbouw-innovatieregeling richt zich op innovatieve oplossingen voor bevingsbestendigere nieuwbouw van woningen in Noordoost-Groningen.

Wellicht ook interessant

Leefbaarheid en duurzaamheid

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.