De regeling was primair bedoeld voor inwoners van de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer, Winsum en de voormalige gemeente Slochteren. Maar ook inwoners van andere dorpen die te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning uit het Groningen-gasveld konden een aanvraag indienen.

Meer dan 500 aanvragen afkomstig van maatschappelijke organisaties, coöperaties of ondernemingen met een publieke functie zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) zijn in behandeling genomen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Janny Wilkens via telefoonnummer 0592-369111 of stuur een email naar nam-communicatie@shell.com

Meer over Groningen-gasveld specifieke regelingen

Leefbaarheidsprojecten

Projecten die NAM ondersteunt op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid in Groningen

Regionaal investeringsprogramma

Het Regionaal Investeringsprogramma moet de leefbaarheid in Noordoost-Groningen verbeteren. Voor maatregelen in het Regionaal Investeringsprogramma is 1,18 miljard euro gereserveerd.

Veelgestelde vragen over de waarderegeling

We beantwoorden de veelgestelde vragen over de Waarderegeling. Met deze regeling kunt u een financiële compensatie krijgen bij verkoop van uw woning.

Wellicht ook interessant

Leefbaarheidsprojecten

Projecten die NAM ondersteunt op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid in Groningen

Leefbaarheid en duurzaamheidprogramma

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.