Na de start van de pilot Nieuwbouwregeling in 2014 was er behoefte aan innovatie op het gebied van bevingsbestendig bouwen. Veel van de op dat moment voorgestelde ontwerpen boden slechts in beperkte mate een integrale oplossing voor aardbevingsbestendige bouw. Om innovatieve en integrale oplossingen voor bevingsbestendiger bouwen te stimuleren en onnodige meerkosten te vermijden, introduceerden we naast de Nieuwbouwregeling de Nieuwbouw-innovatieregeling.

De Nieuwbouw-innovatieregeling heeft twee hoofddoelen:

  1. Bijdragen aan de ontwikkeling van aardbevingsbestendige, duurzame en courante woningbouwproducten, waardoor een kwalitatief hoogwaardig aanbod ontstaat;
  2. Bijdragen aan het realiseren van een aansprekende locatie waar diverse innovatieve technieken voor aardbevingsbestendiger bouwen van woningen gedemonstreerd en getest kunnen worden. Ondernemers die deelnemen aan de innovatieregeling kunnen hun dienst of product verder ontwikkelen dankzij financiële steun vanuit de regeling.

Onderzoek naar innovatieve oplossingen

Inmiddels zijn in drie studierondes 26 innovatieve concepten verder onderzocht en ontwikkeld. Een aantal daarvan zijn inmiddels op de markt en worden in de praktijk toegepast.

Als u een nieuwe innovatieve oplossing heeft voor bevingsbestendiger nieuwbouwen kunt u contact met ons opnemen. Om te zien welke innovaties al onderzocht zijn binnen de Nieuwbouw-innovatieregeling kunt u de catalogus raadplegen.

Op het moment dat er voldoende aanvragen zijn die voldoen aan de voorwaarden uit de Leidraad Nieuwbouw-innovatieregeling zullen we starten met een nieuwe onderzoeksronde. In de Leidraad vindt u achtergrondinformatie, de doelstellingen , de vraagstelling, de spelregels, het proces én de volledige procedure van de regeling.

Video-impressie 3e ronde Nieuwbouw-innovatieregeling

Op zogenoemde ‘terugkomdagen’ delen deelnemers hun ervaringen en presenteren ze de (voorlopige) onderzoeksresultaten van hun innovatieve ideeën. Bekijk hieronder een videoverslag van de terugkomdag van de terugkomdag van de 3e ronde van de Nieuwbouw-innovatieregeling

Meer over Groningen-gasveld specifieke regelingen

Nieuwbouw-innovatiecatalogus

In deze catalogus kunt u lezen welke innovatieve ideeën nader onderzocht zijn met behulp van de Nieuwbouw-innovatieregeling.

Regionaal investeringsprogramma

Het Regionaal Investeringsprogramma moet de leefbaarheid in Noordoost-Groningen verbeteren. Voor maatregelen in het Regionaal Investeringsprogramma is 1,18 miljard euro gereserveerd.

Nieuwbouwregeling

Nieuwbouwprojecten die rekening houden met aardbevingsbestendiger bouwen, kunnen technische en financiële ondersteuning krijgen.

Wellicht ook interessant

Leefbaarheid en duurzaamheid

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.