Pilot Nieuwbouwregeling vraagt om innovatie

In juni 2014 startte de pilot Nieuwbouwregeling. De Nieuwbouwregeling biedt ondersteuning aan opdrachtgevers en hun adviseurs bij het opstellen en realiseren van aardbevingsbestendigere nieuwbouwplannen. Onnodige en vermijdbare meerkosten proberen we hierbij zoveel mogelijk te voorkomen.

Veel van de voorgestelde ontwerpen bieden slechts in beperkte mate integrale oplossingen voor aardbevingsbestendige bouw. Om innovatieve en integrale oplossingen voor bevingsbestendiger bouwen te stimuleren, introduceerden we naast de Nieuwbouwregeling de Nieuwbouw-innovatieregeling.

Samenwerken en innoveren

De Nieuwbouw-innovatieregeling vergroot het perspectief voor de regio. Nieuwe innovatieve ideeën kunnen dankzij deze regeling getest en nader onderzocht worden. Dit gebeurt in de studiefase, maar ook wanneer een project al gerealiseerd is. NAM ontwikkelt de Nieuwbouw-innovatieregeling in nauwe samenwerking met een aantal partners: Gemeente Loppersum, Economic Board en het EPI-kenniscentrum. De regeling bevindt zich in de pilotfase.

Hoofddoelen Nieuwbouw-innovatieregeling

  1. Bijdragen aan de ontwikkeling van aardbevingsbestendiger woningbouwproducten, die ook duurzaam en courant zijn, waardoor een kwalitatief hoogwaardiger aanbod ontstaat;
  2. Bijdragen aan het realiseren van een aansprekende locatie waar diverse innovatieve technieken voor aardbevingsbestendiger bouwen van woningen gedemonstreerd en getest kunnen worden. Ondernemers die deelnemen aan de innovatieregeling kunnen hun dienst of product verder ontwikkelen dankzij financiële steun vanuit de regeling.

Studierondes Nieuwbouw-innovatieregeling

In maart 2015 startte de eerste ronde van de Nieuwbouw-innovatieregeling. Deze eerste ronde is inmiddels afgerond. Het hele proces rond deze eerste ronde van de regeling is op video vastgelegd. In oktober 2015 ging de tweede studieronde van start. In januari 2016 kenden we voor deze tweede ronde een aantal financiële bijdragen toe.

De derde en laatste studieronde van de Nieuwbouw-innovatieregeling is in september 2016 gestart. U kunt zich hier niet meer voor aanmelden.

Leidraad Nieuwbouw-innovatieregeling

In de Leidraad Nieuwbouw-innovatieregeling leest u alles over de regeling: achtergrondinformatie, de doelstellingen , de vraagstelling, de spelregels, het proces én de volledige procedure van de regeling. Mocht u na het lezen van de Leidraad toch nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar innovatie@nam.nl.

Meer over Groningen-gasveld specifieke regelingen

Regionaal investeringsprogramma

Het Regionaal Investeringsprogramma moet de leefbaarheid in Noordoost-Groningen verbeteren. Voor maatregelen in het Regionaal Investeringsprogramma is 1,18 miljard euro gereserveerd.

Herijkte Nieuwbouwregeling

Nieuwbouwprojecten die rekening houden met aardbevingsbestendiger bouwen, kunnen technische en financiële ondersteuning krijgen.

Wellicht ook interessant

Leefbaarheid en duurzaamheid

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.