Nationaal Programma Groningen (vanaf 2019)

Sinds 2019 is er het Nationaal Programma Groningen waar inwoners, bedrijven, organisaties, gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en het Rijk samenwerken. Het startkapitaal voor het Nationaal Programma Groningen is 1,15 miljard euro, waar de NAM 500 mln voor haar rekening neemt.

Voor meer informatie over het Nationaal Programma Groningen zie https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/

Regionaal Investeringsprogramma (van 2014-2018)

Voor de periode 2014-2018 was er het zogenaamde Regionaal Investeringsprogramma dat de leefbaarheid in Noordoost-Groningen moest verbeteren. Voor de maatregelen in het Regionaal Investeringsprogramma werd in totaal 1,18 miljard euro gereserveerd. NAM nam van dit totale bedrag 1,12 miljard euro voor zijn rekening. Het Regionaal Investeringsprogramma bestond uit vier thema’s: Veiligheid en Preventie, Schadeafhandeling, Leefbaarheid, en Economisch Perspectief.

Historie Regionaal Investeringsprogramma

De nadelige gevolgen van aardbevingen in Noordoost-Groningen hebben grote impact op de regio. “Tegenover deze nadelige effecten van gaswinning is ook een positieve impuls op zijn plaats.” Dat schreef minister Kamp van Economische Zaken begin 2014 in een brief aan de Tweede Kamer over de toekomst van de gaswinning. Daarom werd het Regionaal Investeringsprogramma voorgesteld. Dit programma werd opgesteld als onderdeel van het akkoord ‘Vertrouwen op Herstel, Herstel van Vertrouwen’. Het is het resultaat van nauw overleg tussen de Rijksoverheid, provincie Groningen, verschillende gemeenten, de inwoners van Noordoost-Groningen en NAM.

Veilige en duurzame leefomgeving

Het Regionaal Investeringsprogramma bood de regio een beter perspectief voor de toekomst. Het was belangrijk dat dit pakket aan maatregelen samen met de bewoners wordt samengesteld en uitgevoerd. Alleen dan kon het programma een succes worden. 

Overzicht maatregelen uit het akkoord Vertrouwen op Herstel, Herstel van Vertrouwen

(2014 t/m 2018, in miljoenen euro’s)

Thema 1 Veiligheid en Preventie
Bouwkundig versterken 500 (Raming)
Preventie infrastructuur 100 (Raming)
Subtotaal  600
Thema 2 Schadeafhandeling
Schadeherstelkosten 250 (Raming)
Waardedaling pm
Waardeverhoging 125
Bijzondere situaties 15
Extra kosten nieuwbouw in risicogebied 10
Subtotaal 400
Thema 3 Leefbaarheid
Bijdrage Provincie aan bestaand leefbaarheidsprogramma 25
Bijdrage NAM aan bestaand leefbaarheidsprogramma 35
Leefbaarheidsprogramma NAM 25
Subtotaal 85
Thema 4 Economisch perspectief
Programma economisch perspectief
– bijdrage NAM 65
– bijdrage Provincie 32,5
Subtotaal 97,5
Totaal 1.182,5

Meer over Groningen-gasveld specifieke regelingen

Leefbaarheid en duurzaamheidprogramma

Met het Loket Leefbaarheid en de Regeling Leefbaarheid en duurzaamheid willen we een bijdrage te leveren aan de structurele ontwikkeling van de regio.

Vervolg Nieuwbouwregeling

Nieuwbouwprojecten die rekening houden met aardbevingsbestendiger bouwen, kunnen technische en financiële ondersteuning krijgen.

Wellicht ook interessant

Leefbaarheidsprojecten

Projecten die NAM ondersteunt op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid in Groningen

Leefbaarheid en duurzaamheidprogramma

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.