Historie Regionaal Investeringsprogramma

De nadelige gevolgen van aardbevingen in Noordoost-Groningen hebben grote impact op de regio. “Tegenover deze nadelige effecten van gaswinning is ook een positieve impuls op zijn plaats.” Dat schreef minister Kamp van Economische Zaken begin 2014 in een brief aan de Tweede Kamer over de toekomst van de gaswinning. Daarom werd het Regionaal Investeringsprogramma voorgesteld. Dit programma werd opgesteld als onderdeel van het akkoord ‘Vertrouwen op Herstel, Herstel van Vertrouwen’. Het is het resultaat van nauw overleg tussen de Rijksoverheid, provincie Groningen, verschillende gemeenten, de inwoners van Noordoost-Groningen en NAM.

Veilige en duurzame leefomgeving

Het Regionaal Investeringsprogramma biedt de regio een beter perspectief voor de toekomst. Het is belangrijk dat dit pakket aan maatregelen samen met de bewoners wordt samengesteld en uitgevoerd. Alleen dan kan het programma een succes worden. NAM werkt graag samen aan het behoud van een veilige en duurzame leefomgeving.

Overzicht maatregelen uit het akkoord Vertrouwen op Herstel, Herstel van Vertrouwen

(2014 t/m 2018, in miljoenen euro’s)

Thema 1 Veiligheid en Preventie
Bouwkundig versterken 500 (Raming)
Preventie infrastructuur 100 (Raming)
Subtotaal  600
Thema 2 Schadeafhandeling
Schadeherstelkosten 250 (Raming)
Waardedaling pm
Waardeverhoging 125
Bijzondere situaties 15
Extra kosten nieuwbouw in risicogebied 10
Subtotaal 400
Thema 3 Leefbaarheid
Bijdrage Provincie aan bestaand leefbaarheidsprogramma 25
Bijdrage NAM aan bestaand leefbaarheidsprogramma 35
Leefbaarheidsprogramma NAM 25
Subtotaal 85
Thema 4 Economisch perspectief
Programma economisch perspectief
– bijdrage NAM 65
– bijdrage Provincie 32,5
Subtotaal 97,5
Totaal 1.182,5

Regionaal Investeringsprogramma voor 5 jaar

Het Regionaal Investeringsprogramma is opgesteld voor een periode van 5 jaar; van 2014 tot 2018. Waarschijnlijk zal deze compensatie ook op de lange termijn een vervolg krijgen. Het voorgenomen programma zal door alle betrokken partijen worden geëvalueerd. Daarna overlegt NAM met de regio en de overheden over het voortzetten van het programma en de invulling daarvan. Mogelijk wijzen de risico-onderzoeken de komende jaren in een andere richting of kan de gaswinning niet op het verwachte niveau worden voortgezet. De inhoud van het programma zal dan mogelijk worden aangepast.

Meer over Groningen-gasveld specifieke regelingen

Nieuwbouw-innovatieregeling

De Nieuwbouw-innovatieregeling richt zich op innovatieve oplossingen voor bevingsbestendigere nieuwbouw van woningen in Noordoost-Groningen.

Nieuwbouwregeling

Nieuwbouwprojecten die rekening houden met aardbevingsbestendiger bouwen, kunnen technische en financiële ondersteuning krijgen.

Wellicht ook interessant

Leefbaarheid en duurzaamheid

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.