Meer over Groningen-gasveld specifieke regelingen

Waarderegeling: compensatie bij verkoop

Door de aardbevingsrisico’s kan het voorkomen dat de verkoopprijs van uw huis lager is uitgevallen. Met de Waarderegeling kunt u compensatie aanvragen.

Regionaal investeringsprogramma

Het Regionaal Investeringsprogramma moet de leefbaarheid in Noordoost-Groningen verbeteren. Voor maatregelen in het Regionaal Investeringsprogramma is 1,18 miljard euro gereserveerd.

Wellicht ook interessant

Leefbaarheidsprojecten

Projecten die NAM ondersteunt op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid in Groningen

Leefbaarheid en duurzaamheid

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.

Het voorkomen en beperken van overlast

NAM wil Nederland zo goed mogelijk van energie voorzien. Samen met onze omgeving proberen we eventuele overlast te voorkomen.