Meer over Groningen-gasveld specifieke regelingen

Tijdelijke regeling Waardevermeerdering

De tijdelijke regeling Waardevermeerdering is per 1 februari 2016 gesloten. Groningers met schade aan het huis konden met deze interim regeling duurzaam investeren in het eigen huis. 

Regionaal investeringsprogramma

Het Regionaal Investeringsprogramma moet de leefbaarheid in Noordoost-Groningen verbeteren. Voor maatregelen in het Regionaal Investeringsprogramma is 1,18 miljard euro gereserveerd.

Wellicht ook interessant

Leefbaarheid en duurzaamheid

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.