Meer over Groningen-gasveld specifieke regelingen

Waarderegeling: compensatie bij verkoop

Door de aardbevingsrisico’s kan het voorkomen dat de verkoopprijs van uw huis lager is uitgevallen. Met de Waarderegeling kunt u compensatie aanvragen.

Regionaal investeringsprogramma

Het Regionaal Investeringsprogramma moet de leefbaarheid in Noordoost-Groningen verbeteren. Voor maatregelen in het Regionaal Investeringsprogramma is 1,18 miljard euro gereserveerd.

Wellicht ook interessant

Leefbaarheidsprojecten

Projecten die NAM ondersteunt op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid in Groningen

Leefbaarheid en duurzaamheidprogramma

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.