Voor leefbaarheid en duurzaamheid heeft NAM een speciaal programma in het leven geroepen. Het NAM Leefbaarheids- en Duurzaamheidsprogramma biedt financiële steun aan burger- en dorpsinitiatieven. Deze initiatieven moeten uiteraard een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en duurzaamheid. Sinds 2012 zijn ruim 100 projecten gerealiseerd.

Voor de regio van het Groningen Gasveld is een specifiek programma van toepassing. Bekijk de kaders van dit programma.

Criteria NAM Leefbaarheids- en Duurzaamheidsprogramma

De volgende punten wegen mee bij het toekennen van een aanvraag:

 • de bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de leefomgeving
 • de bijdrage aan de verbetering van de sociale samenhang
 • het draagvlak voor het initiatief binnen de samenleving
 • de duurzaamheid van het plan in de breedste zin van het woord
 • de mate waarin het plan zonder obstakels is
 • de mate van co-financiering.

Wanneer komt een aanvraag niet in aanmerking voor een bijdrage?

De volgende aanvragen komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het NAM Leefbaarheids- en Duurzaamheidsprogramma:

 • aanvragen van overheden en/of aanvragen die vallen onder het publiek domein van de overheid
 • aanvragen met een sterk individueel karakter
 • aanvragen van onderzoeks- en onderwijsinstellingen
 • aanvragen van instellingen met een commerciële, politieke of religieuze doelstelling
 • aanvragen die in strijd zijn met de Nederlandse wet- en regelgeving en/of NAM-bedrijfsprincipes
 • aanvragen die te maken hebben met behuizing of de inrichting daarvan
 • initiatieven die verzoeken om structurele steun of een bijdrage in natura
 • fondsenwervingsacties (het programma ondersteunt alleen rechtstreeks en projectmatig).
 • aanvragen voor initiatieven in het gebied van het Groningen-gasveld

Aanvragen, hoe doet u dat?

Meer over NAM en de samenleving

Donaties en Sponsoring

Het NAM Donatieprogramma bestaat al tientallen jaren. Met dit donatieprogramma ondersteunt NAM vele lokale initiatieven die bijdragen aan de samenleving.

Leefbaarheidsprojecten

Projecten die NAM ondersteunt op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid in Groningen

Wellicht ook interessant

Contact en pers

Heeft u vragen over de activiteiten van NAM? Wij lichten vragen of onduidelijkheden aan u toe in een persoonlijk gesprek.

Aanvraagformulier Leefbaarheid en Duurzaamheid

Met dit formulier kunt u projecten aandragen in het kader van de Leefbaarheid en Duurzaamheidsregeling.

Pilot Nieuwbouwregeling

Volg hier de voortgang van de nieuwbouwregeling van NAM.