NAM is een innovatief energiebedrijf dat olie en aardgas opspoort en wint om de Nederlandse samenleving van energie te voorzien. Dit doen we op een veilige en verantwoorde wijze, rekening houdend met onze omgeving. Met onze aanpak van olie- en gaswinning willen we bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van CO2. Aardgas speelt als minst vervuilende fossiele brandstof ook een belangrijke rol in de overgang naar duurzame energie (energietransitie). Onze kennis en ervaring zetten we graag in om die overgang te ondersteunen.

Openheid

Transparantie is voor NAM van cruciaal belang. Daarom geven we altijd openheid van zaken. Bijvoorbeeld over onze prestaties op het gebied van milieu en veiligheid, zoals over emissies en eventuele incidenten. Ook geven we heldere informatie over de protocollen die van kracht zijn. Onder meer voor klachtafhandeling en geluidmetingen tijdens het boren naar gas.

Extra stappen

NAM opereert niet op haar eigen houtje. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt streng toezicht op alle activiteiten rond het opsporen en winnen van olie en gas. Maar we doen meer dan ons houden aan wetten en regels. Zo zetten we steeds vaker kleinere boortorens in. Die zijn sneller op te bouwen, maken minder lawaai en vallen minder op. In natuurgebieden zoals de Waddenzee boren we vanaf locaties op land schuin naar onderzeese gasvelden. Op zee maken we waar mogelijk gebruik van de monotower. Dit kleine, onbemande platform krijgt stroom via zonnepanelen en windturbines.

Netjes achterlaten

Het komt regelmatig voor dat NAM een gas- of oliewinningslocatie verlaat. Uiteraard sluiten we dan eerst de put op een veilige manier af. Zo kan er geen olie of gas ontsnappen. Daarna verwijderen we alle installaties en gebouwen. Dat materiaal gebruiken we zo veel mogelijk opnieuw. Eventueel laten we de grond schoonmaken. Tot slot overleggen we met de grondeigenaar wat hij wil. Moet het terrein net zo ingericht worden als het vroeger was? Of krijgt het een andere bestemming? Samen werken we aan een oplossing die voor alle betrokkenen de beste is.

Uit het zicht

NAM beseft dat installaties voor olie- en gaswinning het landschap verstoren. Daarom richten we het terrein rond onze locaties zo in dat de installaties zo goed mogelijk bij de omgeving passen. Bijvoorbeeld door groenstroken te plaatsen rond de installaties. Hierdoor is de locatie minder goed zichtbaar. Voor leidingen boven de grond proberen we samen met omwonenden de beste oplossing te kiezen. Ook betrekken we vaak landschapsarchitecten bij de plannen.

Meer over NAM en de samenleving

Werkgelegenheidsprojecten

NAM levert financiële bijdragen aan de werkloosheidsbestrijding in ons land. Met name in het noorden en in het oosten.

Leefbaarheid en duurzaamheidprogramma

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.

Wellicht ook interessant

Werken bij NAM

Werken bij NAM is werken aan de toekomst. Ook stagiairs, vooral met een technische achtergrond, bieden we kansen.

Het winnen van aardgas

Aardgas is een van de belangrijkste energiebronnen van ons land. De meeste huishoudens en bedrijven in Nederland gebruiken aardgas.

Veiligheidsbeleid bij NAM

Veiligheid staat centraal in alles wat NAM doet. Op onze eigen locaties en als wij elders aan het werk zijn.