Het voorkomen en beperken van overlast

NAM wil Nederland zo goed mogelijk van energie voorzien. Samen met onze omgeving proberen we eventuele overlast te voorkomen.

Maatschappelijke Effecten Inventarisatie

De inventarisatie van de maatschappelijke effecten van aardgaswinning gedurende de afgelopen jaren in Noordoost-Groningen

Uitgelicht

Leefbaarheidsprojecten

Projecten die NAM ondersteunt op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid in Groningen

Veelgestelde vragen over de waarderegeling

We beantwoorden de veelgestelde vragen over de Waarderegeling. Met deze regeling kunt u een financiële compensatie krijgen bij verkoop van uw woning.

Aanvraagformulier Leefbaarheid en Duurzaamheid

Met dit formulier kunt u projecten aandragen in het kader van de Leefbaarheid en Duurzaamheidsregeling.