2022

Rapportage Aardbevingen Kommerzijl

dec. 23, 2022

Rapportage door NAM en KNMI over de aardbevingen in de buurt van Kommerzijl op 17 november 2022

Website Omgevingstraject Grijpskerk Norg gelanceerd

dec. 02, 2022

Nieuwe website informeert omwonenden en geïnteresseerden over het omgevingstraject voor de gasopslagen Norg en Grijpskerk

Actualisatie winningsplan gasveld “Collendoorn”

okt. 20, 2022

De NAM heeft bij het ministerie van EZK een actualisatie van het bestaande winningsplan “Collendoorn” aangevraagd.

Openbaar Ministerie Onderzoekt Waterstromen

okt. 12, 2022

Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM) is voornemens de NAM strafrechtelijk te vervolgen voor de behandeling en afhandeling van enkele waterstromen in haar bedrijfsproces.

NAM bestaat 75 jaar

sep. 28, 2022

75 jaar geleden, op 19 september 1947 is de NAM opgericht. Een jubileum om bij stil te staan. Om dit moment te vieren hebben we een documentaire laten maken, die het verhaal vertelt over 75 jaar NAM geschiedenis.

Groot onderhoud gasbehandelingsinstallatie Den Helder

aug. 25, 2022

In de maand september vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de installatie op de NAM-locatie.

10 jaar na de aardbeving bij Huizinge

aug. 16, 2022

Op 16 augustus 2012 vond om 22.31 uur de tot dan en nu toe zwaarste aardbeving in Groningen plaats.

Herafweging verwerking productiewater ingediend bij EZK

jun. 30, 2022

De hoofdconclusie is dat het terugvoeren van productiewater in lege gasvelden de beste verwerkingsmethode voor productiewater is.

Onderzoeken waterinjectieputten Twente afgerond

mei 31, 2022

SodM heeft haar beoordeling van de door de NAM uitgevoerde aanvullende onderzoeken naar de toedracht van de scheur in de waterinjectieput ROW-2 vandaag gepubliceerd.

Groot onderhoud aardgasleidingnetwerk op zee

mei 30, 2022

In de periode van zaterdag 28 mei tot en met zaterdag 18 juni 2022 vindt er onderhoud plaats aan het aardgasleidingnetwerk op zee.

Geen aanleiding voor verdere vervolging door OM voor onderzochte zaken in Groningen

mei 17, 2022

Het gerechtshof heeft ingestemd met het verzoek van het OM dat verdere vervolging van de NAM wordt gestaakt.

Financieel jaarverslag NAM 2021

apr. 21, 2022

Op het gebied van de financiële resultaten was 2021 een goed jaar. Mede dankzij de aanzienlijk hogere gasprijzen in vergelijking tot 2020 heeft de NAM 2021 winstgevend afgesloten.

De NAM legt gasproductie platform AME-2 tijdelijk stil

mrt. 17, 2022

De NAM heeft de productie van aardgas vanaf het onbemande platform AME-2 in de Noordzee ten noorden van Ameland tijdelijk stilgelegd.

De NAM wil helderheid over aardbevingskosten en vraagt arbitrage aan

feb. 04, 2022

Op 31 januari 2022 heeft de NAM bij het Nederlands Arbitrage Instituut een aanvraag ingediend om een geschil met de overheid te laten beslechten.

Bijstelling gaswinning Groningen

jan. 17, 2022

Het kabinet heeft aangekondigd dat de te verwachten gaswinning uit het Groningen gasveld voor het lopende gasjaar naar boven moet worden bijgesteld.

Olieproductie Schoonebeek tijdelijk stilgelegd

jan. 06, 2022

De NAM heeft eind december 2021 het besluit genomen de olieproductie in Schoonebeek tijdelijk stil te leggen. SodM is hierover door de NAM direct geÏnformeerd.

Reactie NAM op berichtgeving OM

jan. 05, 2022

De NAM bevestigt dat het Openbaar Ministerie woensdag 5 januari 2022 het lossen van een schip in de Haven van Delfzijl heeft stilgelegd.

2021

Reactie kamermotie tijdelijk insluiten olieproductie

dec. 17, 2021

De NAM heeft notie genomen van de motie die gisteravond in de Tweede Kamer is aangenomen om de olieproductie in Schoonebeek in te sluiten.

Actualisatie winningsplan Rotterdam

dec. 16, 2021

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het gewijzigde winningsplan voor Rotterdam met het ontwerp-instemmingsbesluit ter inzage gelegd.

NAM reactie op advies Commissie MER

dec. 07, 2021

De Commissie adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat het ingediende milieueffectrapport op een aantal punten van betere informatie of toelichting te laten voorzien.

NAM wijzigt structuur om op termijn kleine velden te kunnen verkopen

okt. 26, 2021

De NAM is van plan haar operationele structuur aan te passen en de kleine gas- en olievelden op land en zee onder te brengen in vier nieuwe BV’s.

Reactie NAM over gedeeltelijke betaling van facturen voor versterkingskosten

okt. 26, 2021

De NAM uit opnieuw zorgen aan het ministerie van EZK over de onvoldoende onderbouwde facturen voor versterkings- en uitvoeringskosten.

Niet NAM maar IMG voert publieke regelingen smartengeld en gederfd woongenot uit

okt. 26, 2021

De NAM staat wettelijk op afstand van de uitvoering van schadeafhandeling door gaswinning in Groningen, waarvoor u terecht kunt bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Ontwerpinstemmingsbesluit gasveld Ternaard ter inzage

sep. 08, 2021

De NAM heeft het winningsplan in 2019 ingediend om vanaf 2023/2024 het gasveld Ternaard in productie te kunnen brengen.

Groot onderhoud gasbehandelingsinstallatie NAM Den Helder

aug. 30, 2021

Op de locatie Den Helder vindt in september groot onderhoud plaats aan een deel van het offshore aardgasleidingnetwerk.

Geen rol voor het Groningen gasveld na 2022

jul. 30, 2021

Zienswijze van de NAM naar aanleiding van ontwerp vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2021-2022 door minster van Economische Zaken en Klimaat

NAM start sluiting Annerveen gasveld

jul. 01, 2021

De NAM is op 30 juni 2021 gestart met de eerste stap om het Annerveen gasveld te sluiten.

Onderzoek bevestigt werking ‘hand aan de kraan’-principe gaswinning Wadden

jun. 28, 2021

Kamerbrief van 28 juni 2021 van de minister van Economische Zaken en Klimaat met reactie op motie van voormalig Kamerlid Dik-Faber.

NAM reactie op bevindingen SodM onderzoek ‘ROW-2’

jun. 28, 2021

Op dinsdag 22 juni heeft de NAM de waterinjectieput Rossum-Weerselo 7 in Twente tijdelijk ingesloten.

Reactie op SodM inspectierapport AME-1

jun. 03, 2021

Na een inspectie van SodM hebben we de gasproductie op AME-1 tijdelijk stilgelegd en inmiddels weer opgestart.

Bericht over gasproductie ‘Vries-10’ onjuist: NAM hield zich aan winningsplan

mei 20, 2021

Suggestie dat NAM zonder instemming gas heeft geproduceerd uit het veld Vries-Zuid is volstrekt onjuist.

Financieel resultaat NAM 2020

apr. 12, 2021

Boekjaar 2020 is afgesloten met een verlies van 315 miljoen euro, o.a. als gevolg van de lage gas- en olieprijzen door de COVID-19 crisis.

Reactie op kamerbrief ‘NAM-op-afstand’, 31 maart 2021

mrt. 31, 2021

De kamerbrief ‘NAM op afstand’ markeert het moment waarop de NAM op afstand staat van de regelingen van de aardbevingen door gaswinning in Groningen.

Aardbeving bij Veendam-Wildervank

mrt. 31, 2021

Dinsdagavond 30 maart 2021 heeft om 22.47 uur een aardbeving plaatsgevonden bij Veendam-Wildervank, in de gemeente Veendam.

Opruimwerkzaamheden Rammelbeek-2 Denekamp

mrt. 24, 2021

NAM ruimt de boorput op locatie Rammelbeek-2 Denekamp definitief op. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting begin april afgerond.

Goedkeuring SodM plan van aanpak sluiting injectieput ROW2

mrt. 12, 2021

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft goedkeuring gegeven op het plan van aanpak van NAM om de injectieput ROW2 veilig af te sluiten.

Informatie over datalek persoonsgegevens NAM

mrt. 09, 2021

Wij zijn eind vorige week geïnformeerd over een zogenaamd ‘cyber-veiligheidsincident’. Het betreft een grootschalig datalek, waarbij wereldwijd van vele bedrijven en instanties informatie is ontvreemd.

Aardbeving bij Munnekezijl

feb. 28, 2021

Zondagmiddag 28 februari 2021 heeft om 14.31 uur een aardbeving plaatsgevonden nabij het dorp Munnekezijl in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Injectieput Tramweg Rossum blijft buiten gebruik

feb. 23, 2021

Het vervangen van de binnenbuis op waterinjectieput ROW2 wordt niet uitgevoerd vanwege beschadeging aan de buitenbuis.

Afrondende werkzaamheden op NAM-locatie bij Kloosterveen

jan. 29, 2021

Zoals de plannen er nu uitzien, gaan we vanaf begin februari afrondende werkzaamheden uitvoeren op de locatie Assen-1.

Putonderhoud NAM-locatie Rossum-2

jan. 14, 2021

Binnenkort wordt een 1100 meter lange binnenbuis van de injectieput vervangen met behulp van een mobiele onderhoudstoren, een grote klus.

NAM start samen met aannemers een nieuw veiligheidsprogramma

jan. 11, 2021

De verbeterde veiligheid in onze industrie komt door een jarenlange goede samenwerking, dit vormt de basis voor ons nieuwe veiligheidsprogramma.

2020

Werkzaamheden in het Schoonebeek-veld

dec. 23, 2020

Vanaf eind december voert de NAM diverse werkzaamheden uit op en aantal locaties in het Schoonebeek-veld.

Reactie op gestelde vragen seismiciteit meetnetwerk Spijkenisse

dec. 09, 2020

Reactie NAM ter verduidelijking monitoring bodemtrilling en plaatsing geofoons in Spijkenisse naar aanleiding van gestelde vragen door gemeenteraad Nissewaard en gestelde Kamervragen van SP.

Gebiedsfonds van 60 miljoen Omgevings-proces Ternaard

nov. 20, 2020

De minister heeft de Regiobrief met afspraken over Gebiedsfonds Ternaard met € 60 miljoen inkomsten uit gaswinning ondertekend en verstuurd.

Onderhoud NAM-locatie langs A28 bij Assen

nov. 16, 2020

De NAM voert vanaf 13 november onderhoudswerkzaamheden uit op de NAM-locatie Assen-1 aan de Asserwijk in Assen. Deze klus wordt door de boortoren uitgevoerd.

NAM stopt winning Annerveen-gasveld medio 2021

nov. 13, 2020

NAM heeft besloten dat de winning uit het gasveld Annerveen (Noord-Drenthe) medio 2021 wordt beëindigd. Dit besluit volgt uit een analyse waarbij kosten, baten en risico’s zijn afgewogen.

Rapportage bevingen Winde (Drenthe) 27-09-2020

okt. 21, 2020

In de nacht van 26 op 27 september 2020 vonden er twee lichte aardbevingen plaats in de buurt van Winde (gemeente Tynaarlo, Drenthe) met een magnitude van 0,9 en 1,8 op de schaal van Richter.

Materiaal arriveert op NAM-locatie bij Kloosterveen

okt. 16, 2020

Vanaf eind oktober voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit op locatie Assen-1 in de wijk Kloosterveen. Hierbij gebruiken we een boortoren.

Komst opruimtoren naar locatie Uiterburen

okt. 12, 2020

Op 13 oktober a.s. zal een start gemaakt worden met de derde fase voor het definitief weghalen van alle aanwezige 10 gasputten op de locatie Uiterburen, aan de Galgeweg in Zuidbroek. Vanaf die datum zal de opruimtoren in gedeelten worden aangevoerd en opgebouwd.

Aardbeving bij Winde (Tynaarlo)

sep. 27, 2020

Zondagochtend 27 september 2020 heeft om 03.39 uur een aardbeving plaatsgevonden nabij het dorp Winde in de gemeente Tynaarlo. Het KNMI stelde de kracht van de aardbeving vast op ML=1,8 op de schaal van Richter. De aardbeving houdt waarschijnlijk verband met de gaswinning uit het gasveld Vries en het vroegere gasveld Roden.

Reactie op strafbeschikking OM over Farmsum

sep. 09, 2020

De NAM accepteert een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie ter afdoening van de strafrechtelijke onderzoeken naar de lekkages vanaf het Tankenpark van de NAM in Farmsum en in een sloot naast de NAM-locatie in Collendoornerveen.

'Reparatie herstelkosten acceptanten ruimhartig aanbod' afgerond

aug. 28, 2020

In de afgelopen maanden is de 'Reparatie herstelkosten acceptanten ruimhartig aanbod NAM' afgerond.

Gaswinning in Pernis

aug. 27, 2020

NAM is van plan de gaswinning uit het gasveld Pernis te herstarten. Met een nieuwe boring zal de gaswinning worden hervat er zal er nog ongeveer 0.3 miljard m3 of 300 miljoen m3 gas worden geproduceerd over een periode van meerdere jaren. Dat is voldoende om ongeveer 230 duizend huishoudens een jaar lang van warm water en een warm huis te voorzien.

Geen rol voor Groningen veld na 2022

jul. 30, 2020

NAM heeft zienswijze ingediend op het ontwerp vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2020-2021 om te voorkomen dat dit veld als back-up na 2022 wordt gebruikt.

Het verhaal van een dorp dat wereldnieuws werd

jul. 16, 2020

Met het afsluiten van de winningsputten in ’t Haantje wordt ook een ander hoofdstuk afgesloten. Bij veel mensen roept ’t Haantje herinneringen op aan de boortoren-geschiedenis.

Laatste arbiteruitspraak: 80.000 schades door NAM afgehandeld

jul. 08, 2020

Het traject waarin bewoners hun schademelding konden voorleggen aan de Arbiter Bodembeweging is afgerond, hiermee eindigt de rol van NAM in het schadeafwikkelingsproces.

NAM-Nieuwbouwregeling: ruim 202 miljoen euro toegekend

jul. 06, 2020

De NAM heeft in de periode april 2014 tot 1 juli 2020 ervoor gezorgd dat bijna 5800 woningen werden versterkt. Hiermee was een bedrag van 202 miljoen euro gemoeid.

Fors minder uitstoot bij ontmantelingsactiviteiten NAM

jun. 24, 2020

Slimme inzet van aggregaten met Denox-installatie en waar mogelijk in combinatie met netstroom, zorgt dat het werk zo schoon mogelijk kan worden gedaan.

Mijlpaal: start bouw van het zonnepark

jun. 24, 2020

GZI-terrein klaar voor nieuwe en duurzame functie. De afgelopen tijd is het ‘zonnepark’-gebied op het GZI-terrein klaargemaakt voor haar nieuwe en duurzame functie.

Vergunningsaanvraag vereenvoudiging gaswinningslocatie Warffum

jun. 12, 2020

NAM zal op 12 juni een milieuvergunning aanvragen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangaande het ‘decomplexen’ van locatie Warffum.

Tweede fase weghalen gasputten Uiterburen begonnen

jun. 12, 2020

In de afgelopen weken zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding op het definitief weghalen van alle aanwezige gasputten op de locatie Uiterburen, aan de Galgeweg in Zuidbroek. Vanaf 15 juni zal de tweede fase van start gaan.

NAM stopt vanwege start IMG op 1 juli a.s. met eigen regeling waardedaling woningen

jun. 10, 2020

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft als wettelijke taak alle vormen van bevingsschade af te handelen en gaat op 1 juli 2020 van start.

Afsluiten gasproductieput Ermerweg Emmen

jun. 05, 2020

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert vanaf tweede week juni opruimwerkzaamheden uit op locatie Emmen-11, aan de Ermerweg in Emmen.

Waarom injecteert NAM productiewater in de diepe ondergrond?

mei 27, 2020

Sinds 2011 injecteert NAM productiewater uit de oliewinningslocatie in Schoonebeek in lege gasvelden in Twente, lees hier waarom.

Werkzaamheden Kruisweg Echten afgrond

mei 19, 2020

Boorwerkzaamheden op locatie De Wijk-100 in Echten afgerond. Alle materialen zijn van de locatie verwijderd.

NAM en Schoonebeek: de kracht van verbinding

mei 13, 2020

We vermoeden dat de betrekkingen tussen de Schoonebeker bevolking en NAM gevormd zijn in de jaren veertig en vijftig.

Een ander dorp

mei 12, 2020

De komst van de NAM is van doorslaggevende betekenis geweest voor het dorp Schoonebeek zoals we het vandaag de dag kennen.

Koninklijk bezoek

mei 11, 2020

Leden van het Koninklijk huis bezoeken vooral in de beginjaren van oliewinning Schoonebeek. Olie in de ondergrond blijkt erg bijzonder.

Werkzaamheden NAM-locatie Tweede Blokweg

mei 11, 2020

Van medio tot eind mei voert NAM onderhoud uit op locatie Coevorden-17 aan de Tweede Blokweg in de Krim.

Sabotage zonder Wilhelmus

mei 08, 2020

Medewerkers van Winningsbedrijf Nederland moesten in 1944 materialen poetsen en de olieputten bewaken. Het bleek een gevaarlijke klus te zijn.

Schoonebeek en olie: de ontdekking

mei 07, 2020

9 maart 1944, olievondst in Schoonebeek. Een sensationele gebeurtenis voor Nederland en het begin van de onstaansgeschiedenis van NAM.

Werkzaamheden NAM-locatie aan de Witterbroek

mei 07, 2020

Van medio tot eind mei voert NAM onderhoud uit op locatie Witten aan de Witterbroek in Assen.

Inspectie en onderhoudsstop op locatie Grijpskerk UGS

apr. 24, 2020

Vanaf volgende week (28 april 2020) zullen er voorbereidende activiteiten starten voor een inspectie en onderhoudsstop op de NAM-locatie Grijpskerk UGS. 

Nieuwsbrief over boring op locatie Kruisweg Echten (De Wijk-100)

apr. 23, 2020

Onlangs is de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) haar boorwerkzaamheden op locatie De Wijk-100 aan het eind van de Kruisweg in Echten in Drenthe gestart.

Voorbereidende werkzaamheden weghalen gasputten Uiterburen begonnen

apr. 20, 2020

De locatie Uiterburen is de eerste locatie van het Groningen gasveld waar de gasputten definitief worden afgesloten en opgeruimd.

NAM jaarrekening 2019

apr. 15, 2020

De NAM heeft op woensdag 15 april haar jaarrekening 2019 inclusief bestuursverslag gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Boorwerkzaamheden locatie Kruisweg Echten (De Wijk-100)

apr. 14, 2020

Na het Paasweekend start de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) boorwerkzaamheden op locatie De Wijk-100 aan het eind van de Kruisweg in Echten, Drenthe.

Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie aan Slagenweg in Collendoornerveen

apr. 14, 2020

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert vanaf half april tot circa eind mei werkzaamheden uit op locatie Collendoornerveen-1 aan de Slagenweg te Collendoorn.

Groot onderhoud en inspectiewerkzaamheden NAM-locatie aan de Tramweg

apr. 10, 2020

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert vanaf tweede week april werkzaamheden uit op locatie Rossum-Weerselo-2, aan de Tramweg in Rossum.

Fase twee ontmanteling GZI terrein gestart

apr. 08, 2020

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is begin april gestart met het ontmantelen van de gebouwen of het voormalige terrein van de gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen.

Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie Knappersveldweg

apr. 06, 2020

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert vanaf half april werkzaamheden uit op locatie Coevorden-10, aan de Knappersveldweg in De Krim.

Boring put Spijkenisse verloopt voorspoedig

apr. 03, 2020

Begin maart is NAM gestart met het boren van een put aan de Papendijk in Spijkenisse-Oost. De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio april.

De NAM levert operationele strategieën op voor gasjaar 2020-2021

mrt. 31, 2020

De minister heeft de NAM gevraagd om voor het jaar 2020-2021 twee operationele strategieën uit te werken en in te dienen.

Laatste HRA opgeleverd door de NAM en ingediend bij EZK

mrt. 31, 2020

Op 15 maart heeft de NAM de laatste Hazard and Risk assessment (HRA) ingediend bij het ministerie van Economische Zaken (EZK).

Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie Katshaarweg

mrt. 23, 2020

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert vanaf begin april werkzaamheden uit op locatie Schoonebeek-313, aan de Katshaarweg in Schoonebeek.

Afsluiten gasproductieputten Bargerkampenweg Emmen

mrt. 18, 2020

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert vanaf eind derde week maart opruimwerkzaamheden uit op locatie Emmen-8, aan de Bargerkampenweg in Emmen.

NAM vraagt Hoge Raad om duidelijkheid over uitspraak Dijk Cs

mrt. 09, 2020

De NAM gaat in cassatie tegen de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden over gederfd woongenot en smartengeld door aardbevingen in Groningen.

Afsluiten gasproductieputten Eerste Groenendijk ZZ en Maneschijn

mrt. 05, 2020

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert vanaf begin maart werkzaamheden uit op de NAM-locaties aan de Eerste Groenendijk ZZ, Emmen-14 en Maneschijn in Emmer-Erfscheidenveen, Emmen-16.

Aardbeving bij Opende

feb. 25, 2020

Zaterdagavond 22 februari 2020 heeft om 19.12 uur een aardbeving plaatsgevonden nabij het dorp Opende in de gemeente Westerkwartier. Het KNMI stelde de kracht van de aardbeving vast op ML=1,4  op de schaal van Richter. De aardbeving houdt waarschijnlijk verband met de gaswinning uit het Marum-gasveld.

Kabinet brengt EITI transparantierapport over afdrachten aan overheid uit

jan. 15, 2020

EITI in Nederland heeft haar eerste rapport gepubliceerd met feitelijke en begrijpelijke informatie over delfstoffenwinning en de daarbij behorende financiële stromen in Nederland.

2019

Kabinet stelt schadeprotocol kleine velden vast

dec. 20, 2019

Het kabinet heeft het schadeprotocol kleine velden vastgesteld. Medio 2020 komt er een schadeloket en een Commissie Mijnbouwschade. Op die manier worden dan de schademeldingen door gaswinning uit kleine velden afgehandeld.

Eerste fase ‘Omgevingsproces Gaswinning Ternaard’ wordt afgerond

dec. 10, 2019

De eerste uitkomsten van het ‘Omgevingsproces Gaswinning Ternaard’ zijn maandag 9 december bekend gemaakt.

Minister Wiebes bij start ontmanteling locatie Ten Post

dec. 09, 2019

Op NAM-locatie Ten Post is demontagebedrijf Meuva op maandag 9 december begonnen met het verwijderen van de bovengrondse installatie. Het is de eerste locatie van het Groningen gasveld die bovengronds wordt opgeruimd.

NAM stopt met sensorennetwerk Groningen

dec. 02, 2019

Update: de NAM heeft besloten om met het sensorennetwerk voor gebouwen te stoppen, het levert geen nieuwe inzichten meer op. Op 2 december is het netwerk door TNO offline gehaald.

Productie Groningen gasveld gasjaar 2018/2019

nov. 22, 2019

De NAM heeft in het afgelopen gasjaar – van oktober 2018 tot oktober 2019 – minder gas gewonnen uit het Groningen-veld dan het jaar ervoor. De productie was conform de door de minister opgelegde graaddagenformule.

Pieter van Vollenhovenprijs voor Molukse kerk Appingedam

nov. 18, 2019

Pieter van Vollenhoven heeft 16 november de naar hem vernoemde prijs uitgereikt voor de herbestemming van de Molukse kerk in Appingedam. De NAM heeft bijgedragen aan de herbestemming.

Fakkel gasbehandelingslocatie Den Helder vervangen

okt. 15, 2019

De gasbehandelingslocatie in Den Helder heeft een nieuwe fakkel. Dit onderdeel dat essentieel is voor de veiligheid, was aan vervanging toe.

NAM doet mee aan Open Bedrijvendag Drenthe

okt. 14, 2019

De NAM doet mee aan de Open Bedrijvendag Drenthe op zaterdag 2 november 2019. Belangstellenden zijn van harte welkom bij de ondergrondse Gasopslag Norg bij Langelo.

NAM rapporteert bodembeweging gebied De Wijk

okt. 02, 2019

Om bodemdaling in gebied De Wijk inzichtelijk te maken, stelt de NAM een InSAR-rapportage op. Hiermee wil zij meer duidelijkheid geven en de zorgen over bodemdaling verminderen.

Gemeente Emmen stemt unaniem voor plannen GZI

sep. 30, 2019

De gemeenteraad van Emmen heeft unaniem ingestemd met de plannen voor het GZI-terrein. Emmen loopt daarmee voorop in de energietransitie.

NAM moderniseert vierde platform in Noordzee

sep. 26, 2019

Platform K83 is het vierde platform in de Noordzee dat de NAM laat moderniseren. Het gas wordt zo efficiënt, veilig en betaalbaar mogelijk gewonnen, met oog voor het milieu.

NAM heeft nooit gedreigd Nederland in de kou te zetten

sep. 25, 2019

RTV Noord publiceerde vandaag een artikel waarin geïnsinueerd wordt dat de NAM gedreigd zou hebben de gasproductie in te sluiten. De NAM heeft nooit gedreigd Groningen in te sluiten.

Besluit minister Wiebes over gasjaar 2019-2020

sep. 10, 2019

Vandaag is het besluit gepubliceerd om in het komende gasjaar de productie uit het Groningenveld te reduceren tot 11.8 miljard kuub gas.

Groot onderhoud gasbehandelingsinstallatie NAM Den Helder

sep. 02, 2019

Vanwege groot onderhoud aan het offshore aardgasleidingnetwerk, kan tot 11 september een grote vlam zichtbaar zijn op de NAM-locatie in Den Helder.

Neerhalen schoorsteen en fakkel GZI Emmen live te volgen

aug. 15, 2019

De schoorsteen en de fakkel van de GZI in Emmen worden zaterdag 17 augustus met explosieven neergehaald. Het is te volgen via een livestream.

Sanering NAM-locatie Tubbergen-7 vertraagd

aug. 14, 2019

De provincie Overijssel geeft de NAM voorlopig geen vergunning voor het saneren van locatie Tubbergen-7. Door een uitspraak van de Raad van State kan de provincie Overijssel tijdelijk geen natuurvergunningen verlenen voor projecten met stikstofemissies.

Bodemsanering locatie Wanneperveen deze winter gepland

aug. 13, 2019

De NAM wil komende winter beginnen met het saneren van de bodem rond de gaslocatie bij Wanneperveen. De toestemming van de provincie Overijssel wordt in het najaar verwacht.

Gasput op NAM-locatie Moddergat weer in bedrijf

aug. 12, 2019

De NAM heeft op de locatie Moddergat onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Ter afronding van de werkzaamheden is de put schoon geproduceerd door gas af te fakkelen. Op maandag 12 augustus is voor het laatst afgefakkeld. Woensdag 14 augustus zijn alle werkzaamheden afgerond.

Affakkelen op NAM-locatie Moddergat

aug. 06, 2019

De NAM voert op de locatie Moddergat onderhoudswerkzaamheden uit in een van de putten.

Ontzorgen en meeprofiteren lokale omgeving bij gaswinning

jul. 18, 2019

“Als de NAM ergens gas gaat winnen, moet ook de lokale omgeving ervan profiteren en willen wij ook ontzorgen”, zegt NAM-directeur Johan Atema. De NAM is daarom met de omgeving in gesprek en werkt met hen samen.

Workshop testfaciliteit zuivering productiewater Schoonebeek

jul. 18, 2019

Een aantal zuiveringsbedrijven nam 3 juli deel aan een workshop bij de NAM over zuivering van productiewater. De mogelijkheden zijn verkend voor een testfaciliteit bij de NAM.

Laatste oude schademeldingen worden afgerond

jul. 14, 2019

NAM is bezig met de afronding van de laatste oude schadegevallen. Het overgrote deel is afgehandeld en ruim 500 schadegevallen liggen nog bij de Arbiter Bodembeweging.

Gasproductie kleine velden neemt af

jul. 12, 2019

De gasproductie uit de kleine velden neemt de komende jaren niet toe en wordt ook niet versneld. De aanname dat dit wel het geval is, om daarmee de afnemende productie uit het Groningen-veld op te vangen, is niet juist.

Eerste versnellingskamer voor energietransitie Assen een succes

jul. 11, 2019

De eerste versnellingskamer ‘Energie van Assen’ op 4 juli was een succes. Gemeente Assen en de NAM willen hiermee de energietransitie in Assen een impuls geven.

Werkzaamheden met affakkelen op locaties Ten Arlo en Coevorden-17

jul. 05, 2019

Op locaties Ten Arlo en op Coevorden-17 voert de NAM onderhoudswerkzaamheden uit op maandagmorgen 8 juli. Daarbij zal een grotere vlam zichtbaar zijn vanaf de fakkelinstallaties dan er normaal gesproken te zien is.

NAM mag zoeken naar nieuwe gasvelden in Noordzee

jul. 04, 2019

De minister heeft een opsporingsvergunning toegekend voor een gebied in de Noordzee. De NAM wil hier de mogelijkheid van gaswinning uit kleine velden onderzoeken.

Hansa Green Tour bezoekt NAM

jun. 21, 2019

De driedaagse tocht met duurzame voertuigen voert langs Nederlandse, Duitse en Deense Hanzesteden om onder andere duurzame technologie en hernieuwbare energie promoten en kennis en ervaring uit te wisselen.

Speciale rapportage naar aanleiding aardbeving Westerwijtwerd aangeboden aan SodM en EZK

jun. 06, 2019

Naar aanleiding van de aardbeving bij Westerwijtwerd van 22 mei 2019 heeft de NAM conform het Meet- en Regelprotocol Groningen (binnen de daarvoor afgesproken 48 uur) een brief gestuurd naar de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de minister van Economische Zaken (EZK).

NAM weerlegt vertragende rol bij versterkingsopdrachten

jun. 06, 2019

Volgens de NAM blijkt uit een in opdracht van SodM gemaakte analyse dat de NAM geen bepalende rol speelt in de vertraging van de versterkingsoperatie in Groningen.

Werkzaamheden met affakkelen bij Ee

jun. 03, 2019

Op locatie De Tibben bij Ee voert de NAM vanaf 3 juni tot waarschijnljk 16 juni onderhoudswerkzaamheden uit. Daarbij wordt ook gas afgefakkeld.

Cheques ‘Steek energie in de buurt’ in De Wolden uitgereikt

mei 31, 2019

De winnaars van ‘Steek energie in de buurt’, editie De Wolden, kregen 17 mei een cheque uitgereikt voor projecten voor en door buurtbewoners.

Onderzoek naar lozing aardgascondensaat Tankenpark oktober 2018

mei 27, 2019

De lekkage van aardgascondensaat op het Tankenpark heeft de NAM met de neus op de feiten gedrukt. We hebben maatregelen genomen om elke herhaling van een soortgelijke situatie te voorkomen en een herhaling van een dergelijke lozing is fysiek niet meer mogelijk.

48-uurs rapportage beving Westerwijtwerd

mei 24, 2019

Naar aanleiding van de aardbeving bij Westerwijtwerd van 22 mei 2019 heeft de NAM conform het Meet- en Regelprotocol Groningen vanmiddag (binnen de daarvoor afgesproken 48 uur) een rapport opgeleverd aan de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de minister van Economische Zaken (EZK).

Aardbeving bij Westerwijtwerd

mei 22, 2019

Johan Atema, directeur van de NAM, geeft een korte reactie op de aardbeving bij Westerwijtwerd die woensdagochtend 22 mei rond 06.00 uur plaatsvond.

Extra elektriciteitskabels voor verduurzaming Ameland

mei 09, 2019

Liander gaat twee extra elektriciteitskabels aanleggen naar Ameland wegens de verduurzaming van de energievoorziening. Ook de NAM is betrokken bij ‘Duurzaam Ameland’.

Gedeputeerde en wethouder bekijken vorderingen GZI Emmen

mei 09, 2019

Gedeputeerde Stelpstra en wethouder Rink bekeken 6 mei hoe het staat met de sloop en de toekomstplannen van de GZI in Emmen.

Vijf jaar Nieuwbouwregeling en Waarderegeling

apr. 18, 2019

De Nieuwbouwregeling voor aardbevingsbestendig bouwen bestaat vijf jaar, net als de Waarderegeling. Deze compenseert een lagere waarde bij woningverkoop.

Afsluiten oude gasput Monster afgerond

apr. 11, 2019

NAM’s werkzaamheden aan de oude gasput in Monster zijn afgerond. Na het opnieuw afdichten zijn de boortoren en de geluidswand verwijderd.

Compressed Air Energy Storage (CAES); waar staan we?

apr. 04, 2019

Storelectric en het NAM Energietransitieteam werken hard aan CAES. Dit idee van Storelectric moet grootschalige opslag van duurzame energie mogelijk maken.

NAM deponeert Jaarrekening 2018

apr. 04, 2019

In 2018 boekte de NAM een netto omzet van 2,6 miljard euro en een winst van 287 miljoen euro.

Theaterserie ‘Veur Aaltied’ in tien kerken

apr. 03, 2019

De theaterserie ‘Veur Aaltied’ start vrijdag 12 april in Usquert. De NAM is een van de financiers.

NAM overlegt met omgeving over toekomst locatie Grijpskerk

mrt. 21, 2019

Over de toekomst van de NAM-locatie bij Grijpskerk gaat de NAM overleggen met gemeente Westerkwartier en de dorpen in de omgeving.

Omgevingsproces gaswinning Ternaard van start

mrt. 21, 2019

Met een bijeenkomst voor onder meer bewoners en belangenorganisaties is op 11 maart het Omgevingsproces rond mogelijke gaswinning bij Ternaard gestart.

Sanering Tubbergen-7: beschermde diersoorten aangetroffen

mrt. 13, 2019

Bij sanering van de NAM-locatie Tubbergen-7 in natuurgebied Springendal zijn de beschermde kamsalamander en de levendbarende hagedis aangetroffen.

Schoonmaakwerkzaamheden op locatie Gasselternijveen-1

mrt. 08, 2019

De NAM is van plan om vanaf 11 maart werkzaamheden uit te voeren op de locatie Gasselternijveen-1.

Locatie DE WIJK-5 wordt opgeruimd

mrt. 05, 2019

In de komende tijd ruimt de NAM de oude gaswinningslocatie De Wijk-5 op.

Fakkelen bij Sappemeer

feb. 22, 2019

NAM fakkelt vrijdag 22 februari op de lokatie nabij de Borgercompagniestraat en Vosholen in Sappemeer.

NAM-reactie op kamerbrief over KNMI-meters

feb. 21, 2019

De NAM heeft kennisgenomen van de kamerbrief over een deel van de versnellingsmeters van het KNMI-netwerk in het Groningerveld die de grondversnellingen niet correct hebben verwerkt. Het KNMI-netwerk bestaat uit seismometers in 200 meter diepe putten en uit versnellingsmeters die aan het oppervlak staan.

Vraag naar Groninger gas daalt sneller

feb. 21, 2019

De maatregelen van het kabinet leiden tot een snellere daling naar Groninger gas dan was voorzien, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat laten weten.

Zeventien ontmoetingscentra in laatste ronde Elk Dorp een Duurzaam Dak

feb. 21, 2019

In de negende en laatste ronde van Elk Dorp een Duurzaam Dak hebben zeventien Groningse ontmoetingscentra een bijdrage toegekend gekregen. Ze gaan het gebruiken voor het toekomstbestendig maken van de ontmoetingsplek. NAM financiert het programma Elk Dorp een Duurzaam Dak.

Expositie portretteert ‘de bevingen van binnen’

feb. 18, 2019

In het Groninger provinciehuis is sinds 18 februari ‘De bevingen van binnen’ te zien. De expositie toont 21 portretten in geluid en beeld van betrokkenen bij de aardbevingen in Groningen. Thijs Jurgens, NAM-directeur Groningen Aardbevingen, is een van hen.

Onderhoud en fakkel in Assen-Noord

feb. 15, 2019

Vanwege onderhoud aan één van de putten, wordt er gedurende langere tijd gefakkeld vanaf onze locatie in Assen-Noord. Dit is te zien vanaf de snelweg A28.

‘Steek energie in de buurt’ van start in De Wolden

feb. 11, 2019

‘Steek energie in de buurt’ gaat 15 februari van start in gemeente De Wolden. NAM draagt financieel bij aan ideeën en projecten die buurtbewoners verbinden.

Fakkelen bij gasopslag Grijpskerk

jan. 30, 2019

Op de ondergrondse gasopslag Grijpskerk is vanavond een gaslekkage vastgesteld bij een van de installaties op het terrein.

Kick-off onderzoek DeepNL op 7 februari

jan. 17, 2019

De kick-offbijeenkomst van DeepNL vindt 7 februari plaats in Utrecht. DeepNL is een onderzoeksprogramma van NWO naar de gevolgen van menselijk ingrijpen in de diepe ondergrond.

Nieuw tussenonderzoek verwerking productiewater Schoonebeek

jan. 14, 2019

Onderzoek heeft uitgewezen dat op dit moment nog geen meer milieuvriendelijke zuiveringstechniek dan de huidige manier voor handen is.

Stand van zaken situatie NAM-locatie Ameland

jan. 11, 2019

Zoals eerder gemeld is er tijdens de eerste zware storm van 2019 een hoeveelheid verontreinigd zand weggespoeld bij een voormalige NAM-locatie bij Hollum op Ameland.

Afslag van mogelijk verontreinigde grond op Ameland

jan. 08, 2019

Tijdens een zware storm is een grote hoeveel zand weggespoeld bij een voormalige NAM-locatie op Ameland. NAM zal zodra het hoge water gezakt is de nooddijk herstellen. De locatie wordt voor maart opgeruimd.

Geen afval bij sloop GZI Emmen

jan. 08, 2019

Bij het opruimen van de voormalige gaszuiveringsinstallatie (GZI) van NAM in Emmen gaat vrijwel niets verloren. VSM Sloopwerken zorgt samen met SGS Search voor de ontmanteling van het terrein en verkoopt de materialen.

Lekkage NAM-locatie Collendoornerveen

jan. 02, 2019

Op de NAM-locatie Collendoornerveen aan de Slagenweg in Collendoorn heeft zich in de ochtend van 2 januari 2019 een lekkage voorgedaan. Uit een installatie is circa één kubieke meter ontzwavelingsvloeistof gelekt, waarvan een kleine hoeveelheid in de naastgelegen sloot terecht is gekomen.

2018

Nieuwbouwregeling met zes maanden verlengd door NAM

dec. 21, 2018

De Nieuwbouwregeling wordt met zes maanden verlengd, tot en met 30 juni 2019, vooruitlopend op een publiekrechtelijke regeling.

Werkzaamheden op locatie Moddergat

dec. 14, 2018

NAM voert vanaf 17 december werkzaamheden uit op de locatie aan de Mokselbankwei bij Moddergat. Daarbij wordt ook gefakkeld.

Reactie op de brief van SodM over Farmsum aan NAM

dec. 12, 2018

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is vandaag in haar brief aan NAM uitgebreid ingegaan op het incident op het Tankenpark Delfzijl. Johan Atema, directeur NAM geeft hierop een reactie.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stemt in met update winningsplan ‘Hardenberg’

dec. 06, 2018

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stemt in met de update die NAM in 2017 heeft aangevraagd voor het winningsplan ‘Hardenberg’.

NAM produceert minder gas in Groningen in gasjaar 2017-2018

dec. 05, 2018

Het gasjaar 2017-2018 is per 1 oktober 2018 afgesloten. NAM heeft in deze periode 20,1 miljard m3 gas uit het Groningenveld geproduceerd. Dat is 1,5 miljard m3 gas minder dan was voorzien.

Onderzoeksrapporten NAM beter vindbaar

nov. 30, 2018

De pagina op de NAM-website waar de onderzoeksrapporten staan is vernieuwd. De rapporten, bijna tweehonderd, zijn nu beter te vinden.

Drenthe wil 7000 banen behouden met energietransitie

nov. 30, 2018

Provincie Drenthe wil de banen die verdwijnen door de afbouw van gaswinning, behouden met energiestransitie. Samen met ondere andere NAM is hiervoor het werkgelegenheidsplan Drenthe 4.0 opgesteld.

Film over Hoogezand-Sappemeer in première

nov. 28, 2018

De Speelfilm ‘Sappe de pachtinner’ is 29 november voor het eerst te zien in Hoogezand. Met het script won filmmaker Paul Bezuijen de NAM mediaverkiezing publieksprijs.

Start sanering NAM-locatie Tubbergen-7

nov. 27, 2018

In de eerste week van december begint NAM met de eerste saneringswerkzaamheden bij de NAM-locatie aan de Boortorenweg in Tubbergen.

Werkzaamheden Molenslag in Monster weer opgestart

nov. 23, 2018

De werkzaamheden op de locatie aan de Molenslag in Monster zijn na een korte onderbreking weer opgestart.

NAM doet mee aan dimmen verlichting Den Helder

nov. 19, 2018

Om lichtuitstraling naar het Waddengebied te verminderen passen NAM, Port of Den Helder, Rijkswaterstaat en Defensie hun buitenverlichting in Den Helder aan. Andere bedrijven worden gestimuleerd ook mee te doen.

Werkzaamheden op Ameland

nov. 14, 2018

Op oost en west Ameland wordt gewerkt in opdracht van NAM. Naar de locatie Ameland-Oost-1 worden elektriciteitskabels aangelegd en de locatie bij Hollum wordt definitief opgeruimd.

Groot onderhoud met fakkel in Den Helder vanaf 19 november

nov. 14, 2018

NAM voert momenteel groot onderhoud uit aan het offshore aardgasleidingnetwerk. Om veilig te kunnen werken wordt deze vooraf gasvrij gemaakt. Het aardgas dat nog in de leidingen aanwezig is, wordt daarvoor afgefakkeld.

Dorpshuis Woltersum bouwkundig versterkt

nov. 05, 2018

Dorpshuis de Bongerd in Woltersum is vrijdag 2 november feestelijk heropend na een verbouwing. Het is een van de eerste versterkte dorpshuizen in Groningen. Door de combinatie van versterken, renoveren en verduurzamen is het dorpshuis van Woltersum klaar voor de toekomst. NAM heeft aan de verbouwing bijgedragen.

Walk to Work schip Kasteelborg gedoopt

nov. 02, 2018

In Den Helder heeft Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland, op 25 oktober 2018 het schip Kasteelborg gedoopt.

Update Farmsum incident

okt. 30, 2018

Veiligheid en gezondheid van buren, medewerkers en aannemers zijn, samen met de zorg voor het milieu, heel belangrijke onderwerpen voor de olie- en gasindustrie en daarmee voor NAM.

Zuid-Drentse olie- en gasindustrie zet de deuren open

okt. 29, 2018

Op zaterdag 3 november van 10:00 tot 16:00 uur vindt opnieuw de Open bedrijven Dag Drenthe (OBD) plaats.

Update Incident Tankenpark Delfzijl

okt. 26, 2018

NAM neemt maatregelen om herhaling van incident op Tankenpark Delfzijl te voorkomen.

Werkzaamheden riolering in Farmsum (gemeente Delfzijl)

okt. 19, 2018

Op verzoek van de gemeente Delfzijl is NAM momenteel bezig met werkzaamheden aan het riool tussen het Tankenpark in Delfzijl en het afwateringskanaal Duurswold. Daar is een mengsel met aardgascondensaat afkomstig van het NAM Tankenpark in het hemelwaterriool gestroomd. Van dit incident zijn nog niet alle onderliggende oorzaken bekend.

Nieuwe ronde en nieuwe kansen voor GZI-terrein met groen gas

okt. 17, 2018

Negen samenwerkende partijen gaan de mogelijkheden voor Groen Gas op het GZI-terrein in Emmen verkennen. Zij ondertekenden woensdagmiddag 17 oktober een overeenkomst tijdens het New Emmergy-congres.

UPDATE verontreiniging in kanaal afkomstig van NAM

okt. 09, 2018

Naar aanleiding van eerdere berichtgeving over de aangetroffen verontreiniging van het riool en het afwateringskanaal van Duurswold onderstaande update.

Verontreiniging in kanaal afkomstig van NAM

okt. 09, 2018

NAM ondersteunt sinds donderdag 3 oktober de Omgevingsdienst, de gemeente Delfzijl en het Waterschap Hunze en Aa’s bij het onderzoek naar de aangetroffen verontreiniging van het riool en het afwateringskanaal van Duurswold.

NAM overhandigt sleutel van GZI Emmen aan sloopbedrijf SGS

okt. 08, 2018

Het opruimen van de voormalige gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen kan beginnen. Martin de Boer van NAM heeft maandag 1 oktober de sleutel van het terrein overhandigd aan Danny Gerards van SGS.

NAM eerste klant voor baanbrekende inspectierobot

sep. 24, 2018

NAM is de eerste klant voor inspectierobots van ExRobotics in Delft. De robots kunnen kijken, ruiken en voelen in explosiegevaarlijke omgevingen.

Platform in Noordzee produceert eerder dan gepland

sep. 24, 2018

Een klein onbemand platform van NAM in de Noordzee kon twee maanden eerder dan gepland starten met produceren, dankzij slimme technieken en een innovatieve aanpak.

GZI Next: Plan voor bouw waterstoffabriek

jul. 25, 2018

Vertegenwoordigers van de gemeente Emmen, provincie Drenthe, NAM, EMMTEC services, Gasunie en New Energy Coalition spreken af om de haalbaarheid te onderzoeken van een waterstoffabriek op het terrein van de voormalige gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen.

Aardbeving bij Dalen

jul. 17, 2018

Dinsdagochtend 17 juli 2018 heeft om 11.53 uur een aardbeving plaatsgevonden nabij het dorp Dalen in de gemeente Coevorden.

Johan Atema nieuwe directeur NAM

jul. 10, 2018

Johan Atema is met ingang van 1 september 2018 benoemd als nieuwe directeur van NAM. Hij volgt Gerald Schotman op, die bij Shell de rol van Vice President Joint Ventures Delivery & Excellence gaat vervullen. Deze rol bouwt de positie die door het vertrek van Dick Benschop naar Schiphol vacant is geworden verder uit.

NAM verkoopt pand Onderdendamsterweg 13 in Middelstum

jun. 13, 2018

Het huis aan de Onderdendamsterweg 13 in Middelstum wordt door NAM via een makelaar verkocht.

Schade melden na aardbeving bij Warder, Noord-Holland

jun. 07, 2018

Dinsdag 5 juni 2018, heeft zich bij Warder in de gemeente Edam-Volendam om 01.00 uur een aardbeving voorgedaan met een kracht van 2.5 op de schaal van Richter.

Storelectric wint NAM70 Challenge

jun. 06, 2018

Storelectric Ltd. uit het Verenigd Koninkrijk is de winnaar geworden van de NAM70 Challenge. Hun innovatieve oplossing overtuigde de jury unaniem.

NAM-aanbod voor 90 procent oude schademeldingen

mei 31, 2018

NAM heeft iets meer dan 90 procent van de ‘oude’ schademeldingen van vóór 31 maart 2017 van een aanbod voorzien. Dit blijkt uit de tweede voortgangsrapportage over afhandeling van de ruim 6.000 openstaande schademeldingen.

Zon overgoten open huis

mei 30, 2018

Open huis NAM op zaterdag 26 mei door 500 belangstellenden bezocht.

Groot onderhoud met fakkel in Den Helder

mei 30, 2018

Vanaf maandag 4 juni vindt het jaarlijkse groot onderhoud plaats aan de gasbehandelingsinstallatie op de NAM-locatie aan de Oostoeverweg in Den Helder.

Vier jaar nieuwbouwregeling in Groningen

mei 29, 2018

De Nieuwbouwregeling bestaat vier jaar. We zetten de resultaten op rij en concluderen dat de regeling zich in de praktijk heeft bewezen.

NAM houdt Open Huis in Assen

mei 18, 2018

Op zaterdag 26 mei 2018 ter gelegenheid van het feit dat NAM 50 jaar geleden naar Assen verhuisde.

NAM lanceert Steek Energie in Beemster en Edam-Volendam

mei 14, 2018

Inwoners van de gemeentes Beemster en Edam-Volendam maken kans om een project met hulp van NAM te realiseren.

Dorpsplein op plek voormalige kerk in Woldendorp

mei 03, 2018

Dorp wil plein op plek voormalige kerk Woldendorp. De gemeente Delfzijl steunt deze wens.

Afhandeling ‘oude’ schademeldingen op goede weg

mei 03, 2018

De eerste voortgangsrapportage over het afhandelen van ruim 6.000 openstaande ‘oude’ schadegevallen is 25 april 2018 overhandigd aan minister Wiebes, van Economische Zaken en Klimaat

NAM70 Challenge: samenwerken aan duurzame energieopslag

mei 03, 2018

De drie finalisten van de NAM70 Challenge werken samen, en onder begeleiding van NAM, aan een innovatieve oplossing voor het grootschalig opslaan van duurzame energie.

Lekkage in nat-aardgas transportleiding tussen Zevenhuizen en Norg

mei 02, 2018

Vanmiddag is melding gemaakt van een lekkage in de nat-aardgas leiding tussen Zevenhuizen en Norg. 

NAM gaat niet in beroep tegen uitspraak waardevermindering (WAG)

apr. 24, 2018

NAM gaat niet naar de Hoge Raad in de rechtszaak over de vergoeding van waardevermindering van huizen door aardbevingen in Groningen.

Nieuwe leiding tussen Geefsweer en Tankenpark

apr. 20, 2018

NAM legt een 3,6 kilometer lange nieuwe aardgaswater condensaatleiding aan tussen knooppunt Geefsweer en Tankenpark Delfzijl.

Girls in de ban van techniek

apr. 19, 2018

In Assen werkten bijna 100 meiden tijdens de landelijke Girlsday op 12 april 2018 aan het Thema energie.

Experiment met Groningse aardbeving in Japan

apr. 18, 2018

Voor beter inzicht in aardbevingen in Groningen wordt in Japan een aardbeving nagebootst in het National Research Institute for Earth Science.

Onderhoudswerkzaamheden met fakkel in Den Helder

apr. 17, 2018

Vanwege groot onderhoud aan de Noordzee pijpleiding wordt er gefakkeld op de NAM-locatie aan de Oostoeverweg in Den Helder.

Toelichting op zienswijze Mijnbouwwet

apr. 17, 2018

NAM steunt de uitgangspunten van het wetsvoorstel Mijnbouwwet en loopt niet weg voor financiële aansprakelijkheid

Aanbod bevingsschade Emmen en Zuidlaren

apr. 12, 2018

Inwoners uit de gemeenten Emmen en Tynaarlo krijgen, onder voorwaarden, een aanbod voor het herstel van de gerapporteerde schade.

Statement Jaarrekening

apr. 12, 2018

In 2017 boekte NAM een omzet van 3,4 miljard euro en een winst van 497 mln euro.

Nieuwe bestemming voor Groningse monumenten

apr. 04, 2018

Opnieuw krijgt een aantal Groningse monumenten een nieuwe bestemming, dankzij een financiële bijdrage uit het leefbaarheidsprogramma Herbestemming Cultureel Erfgoed.

Drie finalisten NAM70 Challenge bekend

apr. 03, 2018

Deze bedrijven gaan de komende maanden met de NAM werken aan een oplossing voor grootschalige opslag van duurzame energie.

Reactie NAM op brief minister Wiebes

mrt. 29, 2018

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft donderdagmiddag 29 maart 2018 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de toekomst van het Groningen-gasveld in relatie tot veiligheid en veiligheidsbeleving van de Groningers en leveringszekerheid.

NAM plaatst opnieuw geavanceerde meetapparatuur in Groningen

mrt. 28, 2018

Op en rondom het Groningen-gasveld plaatst NAM begin april 2018 30 meetapparaten, zowel voorzien van een GPS-antenne en twee Insar radar-reflectoren.

Werkzaamheden op de Loppersum clusters

mrt. 23, 2018

Op de vijf Loppersum-clusters van het Groningen-gasveld worden vanaf 26 maart werkzaamheden uitgevoerd. Het gaat om het testen van veiligheidsafsluiters en het drukvrij maken van compressoren.

Feestelijke opening MFA en NAM-kantoor Anjum

mrt. 23, 2018

Donderdag 22 maart werden op feestelijke wijze de multifunctionele accommodatie (MFA) en het NAM-kantoor in Anjum geopend. Na jaren van voorbereidingen was het eindelijk zover.

Schotman spreekt over toekomst bij NRC Live

mrt. 15, 2018

Gerald Schotman sprak dinsdag 13 maart met wetenschappers en beleidsmakers over onder andere gas en de energietransitie, bij NRC Live in de Balie in Amsterdam.

Brief uitleg procedure 6000 ‘oude’ schademeldingen verstuurd

mrt. 06, 2018

Vanaf vandaag ontvangen alle bewoners met een of meer openstaande schademelding(en) van vóór 31 maart 2017 een brief met uitleg over de procedure die geldt tot aan 1 juli.

Al 36 duurzame dorpsdaken in Groningen

mrt. 05, 2018

Het programma ‘Elk dorp een duurzaam dak’, honoreerde inmiddels 36 aanvragen, in totaal 1.5 miljoen euro, voor toekomstbestendige ontmoetingsplekken in de negen Groningse aardbevingsgemeenten.

NAM staakt gasproductie Maasdijk en Monster

feb. 13, 2018

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft NAM aangegeven de gasproductie uit de velden Maasdijk en Monster binnen 24 uur stil te leggen.

NAM niet in beroep in zaak Zwarberg

feb. 13, 2018

NAM heeft besloten om niet in hoger beroep te gaan in de rechtszaak tegen de familie Zwarberg uit Termunterzijl.

NAM staat start bouw woningen Plegt-Vos in Bedum niet in de weg

feb. 12, 2018

NAM herkent zich niet in het beeld dat de Nieuwbouwregeling voor oponthoud zorgt bij het project van aannemer Plegt-Vos in Bedum.

SodM keurt vervolgstudie bodemdaling Waddenzee goed

feb. 08, 2018

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de vervolgstudie naar bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee goedgekeurd.  

Productiecijfers NAM 2017

feb. 08, 2018

NAM heeft in het kalenderjaar 2017 in totaal 31.2 miljard kubieke meter (m3) aardgas gewonnen. Uit de kleine gasvelden op land en zee produceerde NAM 7.6 miljard m3 gas, uit het Groningen-gasveld werd in het kalenderjaar 2017 23.6 miljard m3 geproduceerd. De olieproductie nam toe tot 418.125 m3, vooral gewonnen uit de velden in het Drentse Schoonebeek.

NAM compenseert Dierenambulance in Rotterdam

feb. 08, 2018

Ongeveer driekwart jaar werkten we aan vernieuwing van de locatie in Rotterdam. Dit project had ook grote impact op directe buren, de Regionale Meldkamer Dierenambulance Rotterdam Rijnmond.  De toegangsweg naar de locatie en de regionale meldkamer was tijdens de werkzaamheden aanzienlijk drukker dan anders. Na afloop besloot NAM daarom de vrijwilligers van de meldkamer in het zonnetje te zetten en hen te bedanken met een cheque die naar eigen inzicht besteed kon worden.

Loppersum clusters stilgelegd

feb. 02, 2018

Vanmorgen, 2 februari, heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat aan NAM verzocht om de gaswinning uit de Loppersum-clusters van het Groningerveld stil te zetten. Hieraan is direct gehoor gegeven.

Reactie NAM op nieuw schadeprotocol Groningen

jan. 31, 2018

NAM-directeur Gerald Schotman reageert op het vanmiddag door minister Wiebes gepresenteerde vernieuwde schadeprotocol voor Groningen.

NAM financieel robuust

jan. 30, 2018

De intrekking van de hoofdelijke aansprakelijkheid, de zogenaamde 403-verklaring, door Shell Nederland ten behoeve van NAM heeft de afgelopen dagen veel aandacht gekregen en tot bezorgdheid geleid over de vraag of NAM in staat is haar financiële verplichtingen na te komen.

NAM reactie op ‘403 verklaring’ in media

jan. 27, 2018

De intrekking van de hoofdelijke aansprakelijkheid, de zogenaamde 403-verklaring, waarover verschillende media schrijven naar aanleiding van een artikel in Trouw, heeft geen negatieve consequenties voor bewoners die schade lijden door aardbevingen, aangezien NAM altijd zelf aan haar verplichtingen heeft voldaan en dat zal blijven doen. NAM’s solvabiliteit, buffers en positieve kasstromen zijn daarvoor ruim voldoende.

Hof Leeuwarden verwerpt hoger beroep van NAM

jan. 23, 2018

Vandaag heeft het Hof in Leeuwarden uitspraak gedaan in het hoger beroep in de WAG-zaak. 

NAM70 Challenge daagt scale-ups uit bij duurzame energietransitie

jan. 22, 2018

Innovaties rond grootschalige energieopslag kunnen hun oplossing laten doorbreken met NAM70 Challenge

Bevingsbestendig nieuwbouwproject bezocht door experts uit Turkije

jan. 22, 2018

Op 16 en 17 januari organiseerde EPI-kenniscentrum een tweedaagse seminar over Base Isolation. De seminar werd geleid door professor Ihsan Bal, lector aan de HanzeHogeschool Groningen en experts Bahadir Şadan en Cuneyt Tuzun. Şadan en Tuzun werkten in Turkije mee aan de Turkse ontwerprichtlijnen voor seismische isolatie (base isolation). 

NAM geeft inzicht in effecten volumevermindering op seismiciteit

jan. 18, 2018

Naar aanleiding van de aardbeving bij Zeerijp op maandag 8 januari jl. heeft NAM binnen 48 uur een analyse aangeleverd inclusief voorstellen voor aanvullende beheersmaatregelen bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Deze maatregelen zijn bouwstenen voor de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om een bredere maatschappelijke afweging te maken bij zijn besluit over de productievolumes voor het Groningen gasveld. Gisteren heeft NAM een concretisering gegeven aan SodM. Dit past binnen de verantwoordelijkheid van NAM zoals vastgelegd in het relevante Meet- en Regelprotocol (MRP).

Nieuwjaarsspeech Gerald Schotman

jan. 15, 2018

Op 15 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van NAM plaats in het Drents Museum in Assen. De Nieuwjaarsspeech die NAM-directeur Gerald Schotman daar uitsprak kunt u via bijgevoegde pdf lezen.

Winningsplan Hardenberg

jan. 12, 2018

Wilt u meer weten over onze gaswinning in Hardenberg? Of bent u ongerust over de gevolgen? Wij hebben wat belangrijke feiten voor u.

NAM levert rapport aan SodM over beving Zeerijp

jan. 10, 2018

Naar aanleiding van de aardbeving bij Zeerijp van 8 januari 2018 heeft NAM conform het Meet- en Regelprotocol Groningen vanmiddag (binnen de daarvoor afgesproken 48 uur) een rapport opgeleverd aan de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). 

Aardbeving bij Zeerijp. Meet- en Regelprotocol in werking gesteld.

jan. 08, 2018

In de middag van maandag 8 januari 2018, heeft om 15.00 uur een aardbeving plaatsgevonden.

Gaszuiveringsinstallatie Emmen definitief gesloten

jan. 08, 2018

De grootste fabriek van NAM, de gaszuiveringsinstallatie (GZI) is maandag 8 januari 2018 definitief gesloten. Met één druk op de knop deed directeur Gerald Schotman de fabriek verstillen.

NAM accepteert uitgangspunt: behoud pand voorop

jan. 03, 2018

Actievoerders verlaten pand Middelstum

NAM voert onderhoudswerkzaamheden uit op Ameland

jan. 02, 2018

NAM voert van januari tot medio februari onderhoudswerkzaamheden op Ameland. Het gaat om het schoonspoelen van drie gasproductieputten op onze locatie nabij ‘Het Oerd’, aan de oostzijde van het eiland. Een aantal activiteiten voor dit onderhoud is zichtbaar voor de omgeving, zoals het transport van materialen naar de locatie.

2017

Feestelijke afronding NAM’s Steek Energie in de Buurt Hardenberg

dec. 13, 2017

Meer dan twintig aanvragen ontving NAM tijdens de campagne Steek Energie in de Buurt in Hardenberg. De jury koos, na een nauwkeurige selectie, maar liefst veertien projecten. De winnaars kregen hun officiële prijs tijdens een feestelijke bijeenkomst op donderdagavond 30 november 2017 in Hardenberg uitgereikt.

NAM onderzoekt recente bevingen

dec. 13, 2017

Op 10 december jl.  heeft een beving bij ’t Zandt plaatsgevonden met een kracht van 2,1 op de schaal van Richter. Op 7 december jl. was er een beving met een kracht van 1,8. NAM is een onderzoek gestart omdat door de bevingen een grenswaarde uit het Meet- en Regelprotocol Groningen is overschreden.

Unieke samenwerking in Zuid-Drenthe: project ‘GZI Next’

nov. 30, 2017

De energietransitie vraagt om samenwerking. Daarom onderzoeken de Gemeente Emmen, EMMTEC services, Energy Valley, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM), Gasunie en NAM samen de mogelijkheden rondom hergebruik van de Gaszuiveringsinstallatie (GZI) in de gemeente Emmen. Het GZI-terrein krijgt een nieuwe, duurzame bestemming. 

TransitieCoalitie: programma-aanpak nodig voor een succesvol energieakkoord

nov. 28, 2017

De partners van de Transitiecoalitie, waaronder NAM, roepen in een nieuw pleidooi richting het kabinet op tot een programmatische aanpak rond het nog op te stellen klimaat- en energieakkoord. Op die manier kan het akkoord leiden tot een versnelling van de energietransitie, zonder de klimaatafspraken van Parijs te schenden.

Documentaire ‘De slag om Holwierde en Nansum’ in première

nov. 23, 2017

5 jaar geleden begon Ina Spijk in verzorgingshuis ’t Gerack met een tv-kanaal voor en door ouderen. Nu is Samen in Beeld TV wekelijks te zien op OOGTV en RTV Groningen-Oost. Alles draait om ouderen.  Maar het blijft niet bij televisie alleen. Op woensdag 22 november ging in een bomvolle Molenberg in Delfzijl de documentaire ‘De slag om Holwierde en Nansum’ in première.

NAM, Shell UK en Wagenborg slaan handen ineen voor tweede Walk to Work Vessel

nov. 20, 2017

Wagenborg Offshore Operations B.V.de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en Shell UK Exploration & Production (Shell UK)* hebben, na een tender proces, een overeenkomst getekend voor de inzet van een tweede ‘Walk to Work Vessel’. Dit nieuwe schip gaat met de Kroonborg, die bijna drie jaar geleden in gebruik is genomen, al het onderhoud doen van de onbemande platforms op de Zuidelijke Noordzee.

Uitspraak Raad van State: ‘veiligheid staat voorop’

nov. 15, 2017

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep tegen het winningsbesluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat dat een twintigtal partijen, waaronder NAM, had ingesteld. NAM had dit beroep ingesteld om duidelijkheid te krijgen over het veiligheidskader voor de gaswinning uit het Groningenveld.

EPI-kennissessie inventief bevingsbestendig-bouwen

nov. 14, 2017

Op 14 november organiseerde EPI-Kenniscentrum in Appingedam samen met de NAM Nieuwbouwregeling een kennissessie over inventief bevingsbestendig bouwen. Een viertal sprekers vertelden hoe zij omgaan met de uitdagingen van aardbevingsbestendig bouwen, hoe ze het contact met NAM ervaren, en ze deelden hun tips met de geïnteresseerden.

Molukse Kerk Appingedam gerestaureerd, versterkt en herbestemd

nov. 13, 2017

De Molukse gemeenschap in Appingedam kan weer terecht in hun kerk. De afgelopen 9 maanden werd het Rijksmonument gerestaureerd en bouwkundig versterkt. Daarnaast werd geïnvesteerd in herbestemming van het pand.  De Groningse Commissaris van de Koning René Paas verrichtte, in een bomvolle kerk, de officiële opening.

NAM ondertekent uitgangspunten netwerk Klimaatadaptatie Noord-Nederland

nov. 10, 2017

Hoe kunnen we ons het beste aanpassen aan het veranderende klimaat? Nu die vraag steeds actueler wordt, kiest Noord-Nederland voor een eigen samenwerkingsverband voor klimaatadaptatie. Tijdens de Noordelijke Klimaattop ondertekende NAM samen met ruim 30 andere partijen (overheden, kennisinstellingen, bedrijven, ingenieursbureaus, maatschappelijke organisaties en natuurorganisaties) de uitgangspunten van het netwerk Klimaatadaptatie Noord-Nederland.

NAM zoekt oplossing voor deel van schades Zuidlaren

nov. 10, 2017

Witteveen + Bos heeft het ‘schadeonderzoek Zuidlaren’ afgerond en de resultaten daarvan op vrijdag 10 november j.l. aan betrokken inwoners bekend gemaakt. De aardbeving bij Zuidlaren kan een deel van de schades veroorzaakt hebben aldus de onderzoekers.

Hoger beroep WAG-zaak: niet of waardedaling als gevolg van aardbevingen moet worden vergoed, maar op welk moment

nov. 07, 2017

Op 2 september 2015 is er uitspraak gedaan in de zogenaamde WAG-zaak door de Rechtbank in Assen. In deze zaak eisen de Stichting WAG (Waardevermindering Aardbevingen Groningen) en 12 woningbouwcorporaties compensatie voor een mogelijke waardedaling van de woningen in het aardbevingsgebied.

NAM deelnemer Open Bedrijvendag Drenthe

nov. 02, 2017

NAM neemt zaterdag 4 november deel aan de Open Bedrijvendag Drenthe. Tussen 10.00 en 16.00 uur openen we de hekken van onze locatie aan de Nieuwe Dijk in De Krim, in de gemeente Coevorden.

Werkzaamheden aan de Molenslag in Monster

nov. 02, 2017

Momenteel vinden werkzaamheden plaats op de voormalig NAM-locatie aan de Molenslag in Monster.

Vervolgstudie bodemdaling Waddenzee

okt. 31, 2017

NAM heeft de vervolgstudie naar bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee afgerond en ingediend bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het rapport is als download beschikbaar en bestaat uit een Engelstalig hoofdrapport en een Nederlandstalige samenvatting.

TransitieCoalitie pleit voor programmatische aanpak Energieakkoord 2.0

okt. 27, 2017

De Transitiecoalitie nodigt het nieuwe kabinet, overheden en maatschappelijke organisaties uit om snel met elkaar in gesprek te gaan over de invulling van een nieuw Klimaat- en Energieakkoord met mogelijke programma’s. Ambitie moet zijn om deze medio 2018 vast te stellen. 

Onderzoek naar wierden in Groningen

okt. 26, 2017

NAM is een breed onderzoek begonnen naar wierden in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het gaat om de wierden Groot Maarslag, Leens (Grote Houw/Westerhouw), Helwerd, Biessum, Uitwierde, Amstweersterpolder II, Beswerd en Fransum.

Nexstep: Nationaal Platform voor ontmantelen en hergebruik olie- en gasvelden

okt. 18, 2017

NAM is actief betrokken bij het onlangs gelanceerde Nexstep, het nationaal platform Hergebruik & Ontmanteling. De olie- en gasindustrie zal binnen dit platform nauw samenwerken om de kansen bij het ontmantelen van olie- en gasvelden optimaal te benutten en de aanwezige infrastructuur waar mogelijk te hergebruiken in de energietransitie.

Nieuw onderzoeksprogramma DeepNL over ondergrond

okt. 12, 2017

NWO, de  Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, begint een onderzoekspogramma naar menselijk ingrijpen in de diepe ondergrond: DeepNL.

NAM voorzag ook dit gasjaar Nederland van warmte

okt. 05, 2017

In het gasjaar 2016-2017 produceerde NAM bijna 24 miljard (23,98) kubieke meter aardgas uit het Groninger-gasveld. Dit sluit aan bij de diverse richtlijnen die in het winningsbelsluit zijn opgenomen zoals een vlakke productie en de leveringszekerheidwens.

Boortoren eind deze week in Noordbeemster verwacht

okt. 04, 2017

Begin september kondigde de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de boring van een extra put op de NAM-locatie aan de Havermeerweg in Noordbeemster aan. De voorbereidende werkzaamheden op de locatie zijn in volle gang, om eind deze week de boortoren te kunnen ontvangen.

Deltares doet onderzoek naar sterkte Gronings zand

okt. 03, 2017

Onderzoeksinstituut Deltares doet in opdracht van NAM in Groningen onderzoek naar zandlagen tijdens aardbevingen. Op drie locaties worden monsters genomen in een vooraf bevroren grondlaag. Het nemen van bevroren monsters is nieuw voor Nederland en zelfs in Europa is de techniek nog niet eerder toegepast.

Bevingsbestendige vrouwenopvang Het Kopland opgeleverd

sep. 26, 2017

Op dinsdag 26 september vond de officiële oplevering van vrouwenopvang Het Kopland in Groningen plaats. Directeur Alice Vellinga is in haar nopjes met de nieuwbouw: het is zo’n mooi, sterk en veilig gebouw geworden. Ik ben alle betrokken partijen heel dankbaar dat het er nu staat.”

Energietransitie – de noodzaak voor een balans tussen ambitie en realiteitszin

sep. 21, 2017

‘Nederland al in 2030 100% duurzaam’ of ‘Na 50 jaar gaat Nederland afscheid nemen van aardgas’. Zomaar twee koppen in de media. Deze lezen we tegenwoordig bijna dagelijks. Ambitieuze koppen, zeker. Zelfs soms stoer. Maar is het realistisch? Ook wij houden van ambitie. Sterker nog, pleiten er voor. Echter, om op een goede manier de doelstellingen van Parijs te realiseren, zijn we gebaat bij een veel betere balans tussen deze ambitie en realiteitszin.

Rustige informatieavond in Noordbeemster

sep. 21, 2017

Woensdag 20 september zijn omwonenden en belangstellenden geïnformeerd over de uitbreiding van de activiteiten tijdens een informatiebijeenkomst in Beets. Zo’n 30 geïnteresseerden bezochten de bijeenkomst, die rustig verliep.

Onafhankelijk omgevingsproces aardgaswinning Ternaard

sep. 21, 2017

Het college van B&W van de gemeente Dongeradeel, Gedeputeerde staten van de Provincie Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân hebben ingestemd met de aanpak voor het omgevingsproces Ternaard.

Wat doet NAM met opgekochte panden?

sep. 20, 2017

NAM heeft een aantal panden in Groningen met aardbevingsschade opgekocht. Hier vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen.

NAM ondersteunt aanvullend onderzoek naar effecten bodemdaling door gaswinning Ameland

sep. 15, 2017

De Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland heeft donderdag 14 september de onderzoeksresultaten gepresenteerd naar de effecten van de gaswinning op de natuur.

Nederlandse gasproducenten ondertekenen nieuwe gedragscode

sep. 08, 2017

Op 7 september ondertekenden de leden van NOGEPA, branchevereniging voor de olie en gasindustrie, de startversie van de “gedragscode gaswinning kleine velden”. De gedragscode is opgesteld in nauw overleg met betrokkenen bij projecten en geeft algemene richtlijnen voor het zorgvuldig betrekken van de omgeving bij olie en gasprojecten uit kleine velden op land.

Uitbreiding activiteiten NAM-locatie in Noordbeemster

sep. 07, 2017

In oktober 2017 gaat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een extra put boren in een reeds producerend gasveld op de bestaande gaswinningslocatie aan de Havermeerweg in Noordbeemster. Begin oktober 2017 arriveert de boortoren. Het boren van de put is een tijdelijke activiteit en neemt circa 50 dagen in beslag.

Rapport over aardbevingen in gebied Appingedam - Loppersum

sep. 05, 2017

NAM heeft een speciaal rapport opgesteld voor toezichthouder SodM over de aardbevingsdichtheid in het gebied tussen Appingedam en Loppersum. Dit is gedaan omdat twee grenswaarden uit het Meet- en Regelprotocol (MRP) zijn overschreden. Het Meet- en Regelprotocol geeft aan hoe NAM de seismische risico’s bij winning van aardgas beperkt en hoe die winning aangepast wordt als aardbevingen daartoe aanleiding geven.

Sauwerd heeft zijn dorpssupermarkt terug

sep. 01, 2017

Ruim een jaar geleden sloot de supermarkt in Sauwerd. De inwoners van het dorp weigerden zich bij dit verlies neer te leggen. Samen zetten ze de schouders eronder. Ze richtten dorpencoöperatie Reitdiepdal op, om de dorpssupermarkt terug te brengen. Dat lukte: op donderdag 31 augustus verrichtte de Groningse Commisaris van de Koning René Paas de officiële (her)opening.

NAM past Meet- en Regelprotocol voor het eerst toe

aug. 31, 2017

Op dinsdagochtend 29 augustus heeft in Appingedam om 9.40 uur een aardbeving van 1.8 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Dat heeft het KNMI gemeld. Een aardbeving van deze sterkte is nauwelijks voelbaar en komt vaker voor. Tot op heden zijn vier schademeldingen ontvangen uit het gebied rond het epicentrum van de beving.

Plannen voor nieuwe NAM-locatie in Maasland voor onbepaalde tijd uitgesteld

aug. 28, 2017

De plannen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), voor het aanleggen van een nieuwe gaswinningslocatie langs de A20 in Maasland, zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. De reden is de blijvend lage gasprijs.

Zon overgoten Boortorenwandeltocht

aug. 28, 2017

Zaterdag 26 augustus vond voor de 61ste keer de Boortorenwandeltocht plaats, in en rondom Schoonebeek. Bijna 2.000 wandelaars trokken hun loopschoenen aan voor het afleggen van een afstand van 40, 20, 15, 10 of 5 kilometer.

Feestelijke opening foto-expositie ‘70 jaar NAM’

aug. 28, 2017

Vrijdag 25 augustus openden oud NAM-medewerkers Thijs Hendriks en Jos Bos samen met NAM directeur Gerald Schotman op feestelijk wijze de foto-expositie ’70 jaar NAM’. Medewerkers van Stichting ‘De Spiker’, Schoonebeeks Oudkundige Vereniging, doken de afgelopen maanden in hun fotoarchief om de mooiste historische foto’s te selecteren. De expositie geeft een prachtig tijdsbeeld van het dorp én de inwoners van Schoonebeek. De expositie laat bovendien zien hoezeer het dorp en NAM met elkaar verbonden zijn.

Offshore platform L13C voortaan ‘onbemand’

aug. 24, 2017

Offshore platform L13C is sinds dinsdag 22 augustus een onbemand platform. Met het vertrek van de laatste bemanningsleden werd L13C formeel een Normal Unmanned Installation (NUI). “Dit is echt een mijlpaal”, stelt Nick Spiertz, hoofd mijnbouw installatie (HMI) op het platform.

Reactie NAM op SodM-brief ‘Productievolumes NAM Hardenberg-Oost, Monster en Maasdijk’

aug. 10, 2017

NAM heeft 8 augustus jl. een brief ontvangen van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de productievolumes van de gasvelden Hardenberg-Oost, Monster en Maasdijk. In deze brief stelt SodM dat zij heeft geconstateerd, dat NAM meer heeft geproduceerd uit deze velden dan in de winningsplannen is beschreven en vraagt NAM om een reactie.

Seizoen 2017-2018 SC Loppersum in teken van duurzaamheid

aug. 10, 2017

Voetbalclub SC Loppersum heeft het seizoen 2017 - 2018 tot ‘Jaar van de duurzaamheid’ gedoopt. “In dat jaar willen we naast het noodzakelijke onderhoud doen ook investeren in de verduurzaming van de kantine en kleedkamers’, vertelt bestuurslid John Knot. Het uiteindelijke doel van de Lopster vereniging is een energieneutrale accommodatie.

Geen beroep op verjaring bij fysieke schade gebouwen

aug. 09, 2017

Op 16 augustus 2017 is het vijf jaar geleden dat de aardbeving bij Huizinge plaatsvond. Het beeld is ontstaan dat eigenaren hun recht op vergoeding van de schade die is ontstaan door de beving bij Huizinge zouden verliezen door verjaring, als zij deze schade nog niet bij Centrum Veilig Wonen (CVW) of in het verleden bij NAM hebben gemeld. De wet eist namelijk dat iemand die schade lijdt deze in beginsel moet vorderen binnen een termijn van vijf jaar, vanaf het moment waarop hij met de schade bekend werd.

Productievolumes NAM in Hardenberg-Oost, Monster en Maasdijk

aug. 09, 2017

NAM heeft een brief ontvangen van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de productievolumes van de gasvelden Hardenberg-Oost, Monster en Maasdijk. In deze brief stelt SodM dat zij heeft geconstateerd dat NAM meer heeft geproduceerd uit deze velden dan in de winningsplannen is beschreven en vraagt NAM om een reactie.

Aardgascondensaat in oppervlaktewater bij tankenpark Delfzijl

aug. 09, 2017

In Delfzijl is tijdens het verladen vanaf het tankenpark aardgascondensaat vanuit een schip in het oppervlaktewater terecht gekomen.

Werkzaamheden locatie Moddergat

aug. 07, 2017

NAM voert in augustus en september werkzaamheden uit op haar locatie aan de Mokselbankwei bij Moddergat. Er wordt gewerkt aan één van de vijf productieputten waarvoor ook tijdelijk enige tijd gefakkeld gaat worden.

Nu is het duidelijk wat de groen-grijze torens doen

aug. 03, 2017

Stempelpost  Boerderijenfietstocht De Wijk-20 in Koekange. Medewerkers geven vol enthousiasme uitleg over werkzaamheden NAM.

Werkzaamheden NAM locatie Warffum

aug. 03, 2017

Op haar locatie bij Warffum gaat NAM onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de bestaande productieput waarmee het aardgas wordt geproduceerd. Er wordt korte tijd gefakkeld.

Luchtwachttoren Warfhuizen wordt opgeknapt

jul. 26, 2017

Luchtwachttoren 7O1 in Warfhuizen werd oorspronkelijk gebouwd om in de koude oorlog vijandige Russische vliegtuigen op te sporen. Nu krijgt de toren een landschappelijke functie. Voor de restauratie kreeg Stichting Het Groninger Landschap onder meer een bijdrage uit het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma.

NAM verkoopt testwoningen aan particulieren

jul. 24, 2017

NAM is gestopt met het uitvoeren van testen in woningen in Groningen. Alle panden worden verkocht. Intussen zijn vier van de in totaal acht testwoningen al in particuliere handen overgegaan. Er is één voorlopige koopovereenkomst gesloten. De woningen staan in Loppersum (3), Uithuizermeeden, Delfzijl, Ten Boer, Kantens en Godlinze.

Zes prijswinnaars steken energie in de eigen wijk in Coevorden

jul. 24, 2017

Dinsdagavond 18 juli werden in Dalen, in de gemeente Coevorden, zes prijswinnaars bekend gemaakt van het project ‘Steek energie in de buurt Coevorden’. De prijswinnaars mogen met een financiële bijdrage van NAM het idee realiseren waarmee zij hun eigen woonomgeving nog leuker en plezieriger willen maken.

Feestelijke gastles in Veendam

jul. 19, 2017

Het is dinsdag 18 juli feest op de Mgr. Bekkerschool in Veendam. Ten eerste omdat vader Marco samen met collega Hanin en Erik een gastles over hun werk bij de NAM mogen geven. De lessen worden gegeven voor alle leerlingen uit groep 3, 4 en 5. Vader Marco werkte tot voor kort als operator op en voor het Groningen-gasveld. Net als zijn collega’s Erik en Hanin. 

Zeven vragen en antwoorden over gaswinning Warffum

jul. 18, 2017

Enige tijd geleden hebben we onderhoud uitgevoerd op de NAM-locatie ten noorden van Warffum. Graag geven we antwoord op de meest gestelde vragen.

NAM-directeur Gerald Schotman spreekt bij Raad van State

jul. 13, 2017

Directeur Gerald Schotman heeft vandaag zelf voor de Raad van State in Den Haag het standpunt van NAM uitgelegd.NAM vraagt de overheid om heldere kaders voor gaswinning in Groningen.

NAM morgen bij Raad van State

jul. 12, 2017

Duidelijkheid over veiligheid gaswinning Groningen is in ieders belang

Fakkel en werkzaamheden bij Kloosterveen Assen

jul. 11, 2017

Op de locatie Assen-1, naast de wijk Kloosterveen, vinden deze week werkzaamheden plaats. Om dat veilig te kunnen doen, wordt het gas uit de leidingen afgefakkeld op donderdag en vrijdag.

Nieuwbouw MFA en NAM-kantoor Anjum bereikt hoogste punt

jul. 10, 2017

Vandaag is het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) en het NAM-kantoor in Anjum. Rond het middaguur ging de (Friese) vlag in top en is het gevierd met de betrokkenen zoals de werknemers van de bouw- en installatiebedrijven en de buren. 

Sodm keurt Groningen Meet- en Regelprotocol goed

jul. 03, 2017

Het door NAM opgestelde Meet- en Regelprotocol voor het Groningen-gasveld is door Staatstoezicht op de Mijnen goedgekeurd. Het protocol geeft aan hoe NAM de seismische risico’s bij winning van aardgas beperkt en hoe die winning aangepast wordt als seismische gebeurtenissen daar aanleiding toe geven.

NAM vergoedt bevingsbestendige maatregelen 79 woningen Ebbingekwartier

jun. 30, 2017

Na ongeveer een jaar van onderzoek en afstemming zijn vastgoedontwikkelaar VanWonen en NAM eruit: 79 nieuwbouwwoningen in het Ebbingekwartier worden aardbevingsbestendig gebouwd. De meerkosten van de bevingsbestendige maatregelen worden uit de NAM Nieuwbouwregeling betaald.

NAM in beroep bij Raad van State: ‘Overheid, schep heldere kaders voor gaswinning in Groningen’

jun. 28, 2017

Het veilig produceren uit het Groningen gasveld is een gemeenschappelijk belang van alle betrokkenen, de bewoners voorop. Dat vereist heldere kaders die recht doen aan het belang van veiligheid, het zoveel mogelijk beperken van schade en het zorgdragen voor leveringszekerheid. Met het Wijzigingsbesluit lijkt de Minister de eerder geaccepteerde kaders op het gebied van veiligheid los te laten. Dat schept fundamentele onduidelijkheid. Daarom heeft NAM de Raad van State gevraagd om het besluit van de Minister op dit punt te beoordelen.

Meer dan 25.000 bezoekers bij Sail Den Helder 2017

jun. 27, 2017

Den Helder stond van vrijdag 23 juni tot en met zondag 25 juni in het teken van Sail en de Marinedag. En NAM deed mee, als partner van Summerlabb, het reizende duurzaamheidslab. Summerlabb combineert wetenschap en live muziek op festivals en besteedt aandacht aan innovaties op het gebied van energie, water en lichtgebruik.

Ruim een miljoen naar toekomstbestendige Groningse ‘dorpsdaken’

jun. 27, 2017

Het programma Elk dorp een duurzaam dak investeert in ontmoetingsplekken in alle dorpen van de negen Groningse aardbevingsgemeenten. Inmiddels hebben 28 dorpsdaken een bedrag toegekend gekregen. In totaal kende het programma al meer dan een miljoen euro toe voor het toekomstbestendig maken van dorpsdaken.

NAM tour door Noordoost Fryslân afgesloten

jun. 23, 2017

De NAM-infotruck reed in de week van dinsdag 20 juni tot en met vrijdag 23 juni door Noordoost Fryslân. In 4 dagen werden 8 plaatsen bezocht. Doel van de tour was om met inwoners in gesprek te gaan over gaswinning.

Nieuwe Nederlandse Praktijk Richtlijn voor bevingsbestendig bouwen

jun. 22, 2017

Op 22 juni 2017 publiceerde de NEN een geactualiseerde versie van de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor bevingsbestendig bouwen (NPR 9998). Daarmee kan nauwkeuriger worden bepaald of en hoe gebouwen versterkt moeten worden om de aardbevingen in Groningen te doorstaan. Constructeurs kunnen met de nieuwe richtlijn berekenen hoe sterk (delen van) gebouwen moeten zijn om te voldoen aan de in Nederland gehanteerde veiligheidsnormen.

NAM trots op bijdrage Ultradeep Geothermie project van UDG Haven Rotterdam

jun. 20, 2017

Gisteravond hebben de Rijksoverheid (ministerie van Economische Zaken en ministerie van Infrastructuur & Milieu), EBN, TNO en zeven consortia van bedrijven de Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) ondertekend.

NAM-infotruck reist van 20-23 juni door Noordoost Fryslân

jun. 19, 2017

NAM zal in de week van dinsdag 20 juni tot en met vrijdag 23 juni met haar infotruck op tournee gaan door Noordoost Fryslân.

Alles Kids in Drenthe groot succes

jun. 19, 2017

Afgelopen weekend, 17 en 18 juni, werd het centrum van Emmen omgetoverd tot één groot gratis attractiepark.

Groot onderhoud in Monster

jun. 14, 2017

Momenteel vindt groot onderhoud op de gaswinningslocaties aan de Madeweg in Monster, om de gasproductie hier de komende jaren te kunnen voortzetten. Ook passen we delen van de installatie op Monster aan.

Innovatief energienet voor verduurzaming Ameland

jun. 13, 2017

Gemeente Ameland gaat samen met inwoners, bedrijven en lokale partijen een innovatief energienet ontwikkelen. Zo’n netwerk, dat vraag en aanbod van duurzame energie voortdurend op elkaar afstemt, is nodig voor de écht duurzame energievoorziening die het eiland voor ogen heeft. Het is bijzonder dat een dergelijk plan voor één heel gebied wordt uitgewerkt. 

Opening Bright Ideas hub in Emmen

jun. 13, 2017

NAM en Shell hebben samen met de gemeente Emmen de Generation Discover hub “Bright Ideas” geopend in Emmen. De komende twee weken (t/m 23 juni) maken scholieren uit de omgeving samen met hun leerkrachten en ouders hier spelenderwijs kennis met wetenschap en technologie.

NAM 2016 jaarrekening

jun. 02, 2017

NAM heeft de financiële jaarrekening 2016 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Een nieuwe Europese richtlijn verplicht bedrijven in de olie- en gaswinnings industrie vanaf 2016 inzicht te geven in betalingen aan overheden (zoals belasting). NAM heeft besloten de betalingen aan overheden en ook haar eigen financiële resultaten openbaar te maken.

Start aanleg locatie De Wijk-100 in Echten

mei 29, 2017

NAM heeft tussen Meppel en Hoogeveen meerdere locaties liggen waarmee al zo’n 60 jaar aardgas uit de diepe ondergrond kan worden gehaald. Het gasveld wordt het ‘De Wijk-gasveld’ genoemd. Sinds enkele jaren wordt een speciale techniek gebruikt waarbij met behulp van stikstof het nog aanwezige gas gewonnen kan worden. Veel werkzaamheden zijn inmiddels afgerond behalve de aanleg van een locatie. Deze werkzaamheden staan nu op stapel.

Aardbeving bij slochteren - 2.6

mei 27, 2017

In de middag van zaterdag 27 mei 2017, heeft om 17.29 uur een aardbeving plaatsgevonden.

Reactie NAM op wijzigingsbesluit gaswinning

mei 24, 2017

NAM heeft kennisgenomen van de aankondiging van het wijzigingsbesluit over de gaswinning uit het Groningen-gasveld per 1 oktober 2017 door Minister Kamp van Economische Zaken.

Gasbedrijven steunen initiatief aardbevingsmonument

mei 22, 2017

NAM, Gasunie en GasTerra steunen de totstandkoming van het aardbevingsmonument dat de Stichting Meent van der Sluis wil oprichten langs de A7 tussen Groningen en Nieuweschans. Het zogeheten ‘andere monument’, een gebarsten baksteen, is ontworpen door Karel Buskes.

Inwoners Munnekezijl op bezoek bij NAM

mei 22, 2017

Open bedrijven Dag
Zaterdag 20 mei was NAM vertegenwoordigd tijdens de open bedrijven dag in Munnekezijl. In het dorp stond NAM’s informatie-truck en op de gas-locatie aan de Stadsweg werden rondleidingen verzorgd.

Nieuw platform L13FI op z’n plek in de Noordzee

mei 17, 2017

Op de Noordzee, zo’n 60 kilometer ten noordwesten van Den Helder, staat sinds maandag 15 mei een nieuw, compact platform voor gaswinning op zee: L13FI. Het nieuwe platform, werd in drie onderdelen vanuit Schiedam naar de locatie op zee gevaren. De komende tijd vinden de benodigde werkzaamheden op en rond het platform plaats. Eind 2018 produceert dit platform naar verwachting het eerste aardgas.

Stand van zaken bodemdalingsstudie II Ameland

mei 16, 2017

NAM wint in Nederland aardgas uit zo’n 140 kleine gasvelden. Enkele van deze kleine velden liggen nabij Ameland en NAM wint hier al ruim 30 jaar aardgas vanaf en ten noorden van Ameland.

NAM realiseert zich dat de gaswinning bij Ameland onder een kwetsbaar gebied plaatsvindt. NAM geeft daarom de hoogste prioriteit aan zorgvuldige gaswinning en monitoring van eventuele effecten van de gaswinning.

Financiële steun voor vijf projecten Steek Energie in de buurt

mei 12, 2017

Maar liefst negentien verenigingen zonden een idee in voor een buurtproject dat wonen in Twente nog leuker en plezieriger maakt. Zij namen daarmee deel aan het project ‘Steek energie in de buurt’ en hoopten zo hun project op kosten van NAM te mogen uitvoeren. Tijdens een bijeenkomst In Weerselo maakte de jury donderdagavond 11 mei bekend welke projecten een financiële bijdrage krijgen.

Volg live de bouw MFA Anjum en NAM kantoor

mei 10, 2017

Sinds vandaag is de bouw van MFA De Dobbe en het NAM kantoor live te volgen via een webcam.

Mooie gesprekken tijdens Dag van de Garnaal

mei 08, 2017

Mooie gesprekken tijdens Dag van de Garnaal in de haven van Lauwersoog.

Werkzaamheden ondergrondse gasopslag Norg

mei 05, 2017

NAM is gestart met onderhoudswerkzaamheden op de ondergrondse gasopslag Norg, nabij Langelo. Er wordt gewerkt aan het zogeheten fornuis, een klus die ongeveer twee maanden gaat duren.

Ook afstand in schadeproces kleine velden

mei 05, 2017

NAM is een voorstander van een schadeproces op afstand van NAM, ook voor de kleine velden. Daarbij gaat NAM graag in samenspraak met bestuurders en belanghebbenden kijken hoe lokaal of regionaal de schadeafhandeling ook bij NAM’s kleine gasvelden op afstand van NAM ingericht kan worden. Ook aan de vraag om meer monitoring wil NAM invulling geven, bijvoorbeeld door gebouwopnames waar nodig en mogelijk.

NAM in hoger beroep in zaak Dijk c.s.

mei 05, 2017

Op 1 maart jl. heeft de rechter uitspraak gedaan in de Dijk c.s. zaak (immateriële schade). Wij zijn het principieel niet eens met deze uitkomst en gaan daarom in hoger beroep. Niet omdat we onze aansprakelijkheid in alle gevallen betwisten, maar omdat we van mening zijn dat deze uitspraak juridisch gezien verduidelijking verdient.

Herbestemming Cultureel Erfgoed Groningen komt op stoom

mei 04, 2017

Het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed zorgt ervoor dat monumentale kerken, molens en boerderijen in de Groningse aardbevingsregio behouden blijven en een nieuwe functie krijgen. Op 1 juni sluit de derde aanvraagronde. Projectleider Eefje van Duin is enthousiast: “We zien de belangstelling voor het programma langzaam toenemen”.

Onjuiste veronderstellingen in rapport Milieudefensie

mei 04, 2017

In het rapport ‘Groningen Gas: the costs of not keeping it in the ground’ dat Milieudefensie op 3 mei naar buiten bracht worden onjuiste veronderstellingen gedaan. De suggestie dat NAM onvoldoende financiële middelen zou hebben voor de betaling van schadeafhandeling, schetst een onjuist beeld van de werkelijke situatie.

Uitspraak inzake artikel 12 procedure

apr. 20, 2017

We hebben kennisgenomen van de uitspraak van het Hof inzake de artikel 12 procedure. We zijn verrast door deze uitspraak. Het Openbaar Ministerie en het Hof hebben bij eerdere aangiften steeds geoordeeld dat er geen reden was voor vervolging.

Duurzaam nieuw MuzeeAquarium in Delfzijl

apr. 20, 2017

Het MuzeeAquarium is al sinds 1956 gevestigd aan de Zeebadweg in Delfzijl, vlak achter de zeedijk. Omdat die zeedijk verhoogd en verbreed wordt, moet het museum verhuizen. Daarvoor wordt het voormalige zwembad, een klein stukje verderop, vernieuwbouwd. Daarbij is er ook aandacht voor duurzaamheid.

NAM bouwt zelfvoorzienend platform midden op zee

apr. 14, 2017

NAM heeft in Schiedam een nieuw en innovatief platform gebouwd voor gaswinning op zee. Het compacte platform dat op één pijler komt te staan, een zogeheten monotower, wekt zelf de energie op om gaswinning mogelijk te maken. Die energie wordt met windturbines en zonnepanelen opgewekt.

Girls girls girls

apr. 12, 2017

Donderdag 13 april wordt het Drents Museum aan de Brink in Assen overvallen door 130 girls die aan de girlsday meedoen. Het Drents Museum, de Discovery truck van de Rijks Universiteit, de Knutselkeet en NAM slaan dit jaar de handen ineen op deze girlsday.

Praedinius Gymnasium Groningen wint Bèta battle

apr. 12, 2017

NAM aanwezig bij Bèta Batlle Groningen

NAM aanwezig bij Bèta Battle Groningen

apr. 10, 2017

Bijgaand artikel uit de Meppeler krant geeft meer informatie.

Werkzaamheden locatie Warffum

apr. 10, 2017

NAM wint al zo'n 30 jaar aardgas uit een klein gasveld bij Warffum. Dit gas wordt gewonnen en behandeld op de locatie ten noorden van Warffum. In de maanden april en mei wordt op deze locatie groot onderhoud uitgevoerd.

Duurzaam VONK-systeem succesvol geïnstalleerd op platform Leman Echo

apr. 06, 2017

NAM en Shell UK* hebben het duurzame zonne-energiesysteem van technologiebedrijf VONK uit Coevorden succesvol geïnstalleerd op het platform Leman Echo op het Engelse deel van de Noordzee.

Positieve energie bij bijeenkomst energietransitie Den Helder

apr. 06, 2017

“Samenwerking is de sleutel tot succes bij de energietransitie”, betoogde Haije Stigter van NAM maandag 3 april in Den Helder bij een informatiebijeenkomst over energietransitie. De ruim honderd aanwezigen schaarden zich, eensgezind achter deze stelling en zetten hiervoor een petje op.

Goed bezochte open dag in Noordbeemster

apr. 03, 2017

Zaterdag 1 april openden wij de hekken voor publiek op de locatie aan de Havermeerweg in Noordbeemster. Jong en oud gingen op de uitnodiging in, zo’n 80 buren en geïnteresseerden hebben een bezoek gebracht aan de open dag.

NAM op afstand van schade-afhandeling

mrt. 31, 2017

Vandaag heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) tijdens een persconferentie gemeld dat hij per direct de schadeafhandeling en -beoordeling gaat aansturen.

Onderzoek aardbevingen Loppersum: geen duidelijke oorzaak toename bevingen bij afgenomen gasproductie

mrt. 30, 2017

In het gebied ten zuidoosten van Loppersum hebben zich sinds 31 oktober, na een relatief rustige periode, een toenemend aantal aardbevingen voorgedaan. Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft NAM gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijke oorzaken hiervan. Dit onderzoek is recent afgerond en ingediend bij SodM.

Reactie NAM op OVV-rapport

mrt. 30, 2017

Lees hier de reactie van NAM op het OVV-rapport ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen’ van 30 maart 2017.

Reportage opruimen NAM-locatie in Schiebroek

mrt. 27, 2017

Hart van Holland heeft onlangs een reportage gemaakt over de opruimwerkzaamheden in de Rotterdamse wijk Schiebroek.

KNAW-minisymposium ‘aardbevingsbestendige gebouwen’

mrt. 23, 2017

Op maandag 20 maart organiseerde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen bij de Rijksuniversiteit Groningen een minisymposium over aardbevingsbestendige gebouwen. Vijf sprekers, waaronder NAM-projectleider Julia Finkielsztajn, spraken over gaswinning, aardbevingen en de mogelijkheden om aardbevingsbestendig te bouwen. Mick Eekhout, hoogleraar architectuur en productontwikkelaar bij de TU Delft, begeleidde het symposium.

Werkzaamheden op NAM-locatie Vierhuizen

mrt. 23, 2017

Op de NAM-locatie Vierhuizen aan de Westerpolder in Vierhuizen wordt vanaf eind maart tot medio april onderhoud uitgevoerd aan een bestaande put.

Energietransitie verdient meer dan een ‘zesjes-ambitie’ van Nederland

mrt. 22, 2017

Vanmorgen, 22 maart, schreef NAM-directeur Gerald Schotman een open brief op de opinipagina van het Financieele Dagblad. Onderwerp van de brief is de energietransitie en de kansen die dit voor Nederland en de Nederlandse economie biedt als we dit gezamenlijk goed aanpakken. Lees zijn oproep hier.

Usquert fitnesst in de buitenlucht

mrt. 21, 2017

Usquert heeft sinds vrijdag de beschikking over een heus outdoor fitnesspark. Een aantal jaren geleden constateerde de Vereniging van Dorpsbelangen dat er een behoefte was om in het dorp te kunnen fitnessen. Samen met diverse dorpsverenigingen sloegen ze de handen ineen en realiseerden een prachtige outdoor fitness aan de Raadhuisstraat, pal achter het sportveld van vv Usquert.

Onderhoudswerkzaamheden gasbehandelingslocatie Ten Arlo

mrt. 21, 2017

NAM voert onderhoudswerkzaamheden op de gasbehandelingslocatie Ten Arlo aan de Koedijk in Echten (Dr). De werkzaamheden worden uitgevoerd als de installatie drukvrij is. Dat houdt in dat er geen aardgas meer in de leidingen mag zitten. Het gas dat nog aanwezig is wordt afgeblazen via de fakkel die naast de locatie staat. Het is dus mogelijk dat er op verschillende momenten een grotere vlam op de fakkel zichtbaar is dan normaal.

Campagne Steek Energie in de Buurt Twente

mrt. 16, 2017

Woon je in Twente en heb je goede ideeën voor je buurt of je vereniging? Doe dan mee aan NAM’s campagne Steek Energie in de Buurt Twente. Dan maak je kans op een financiële bijdrage van NAM.

Samenwerken aan een duurzaam Den Helder

mrt. 15, 2017

De gemeente Den Helder, NAM en nog zes organisaties ondertekenden op woensdag 15 maart een intentieovereenkomst om de mogelijkheden voor een duurzaam warmtenet te verkennen. Deze overeenkomst verbindt het grote potentieel aan duurzame warmte én de vraag daarnaar.

Start bouw bevingsbestendige woningen ‘De Vlint’ in Groningen

mrt. 15, 2017

Op vrijdag 10 maart werd het officiële startsein gegeven voor de start van nieuwbouwproject ‘De Vlint’ in Groningen. Na korte toespraken van onder andere Trebbe Bouw directeur Antje de Groot en wethouder Roeland van der Schaaf mochten de toekomstige huiseigenaren zelf de starthandeling verrichten: ze begroeven een fles met een persoonlijke boodschap onder hun toekomstige huis.

Nldoet, NAM deed, Handen uit de mouwen groot succes

mrt. 13, 2017

Honderdplus NAM-medewerkers hebben op vrijdagmiddag 10 maart tijdens NLdoet daadwerkelijk de hand uit de mouwen gestoken. In de dorpen Kootstertille in Friesland tot Erica in Drenthe, Winsum in Groningen tot Barendrecht in Zuid-Holland werd geklust.

Bouw MFA Anjum en NAM kantoor vandaag officieel van start

mrt. 13, 2017

Vandaag gaat in het Friese Anjum de bouw van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) en NAM kantoor officieel van start. Na jarenlange voorbereiding zijn de werkzaamheden aan de Mounebuorren begonnen. Hiermee krijgt Anjum een nieuw dorpshart. Het officiële startsein wordt symbolisch uitgevoerd door Pytsje de Graaf, (Wethouder van Dongeradeel), Sjouke Faber (voorzitter MFA Commissie) en Elke Rettberg (NAM Manager kleine gasvelden).

Aardbeving bij Zeerijp

mrt. 11, 2017

Vanmiddag, zaterdag 11 maart 2017, heeft zich bij Zeerijp een aardbeving voorgedaan.

Nldoet en NAM doet mee

mrt. 10, 2017

Honderdplus NAM-medewerkers steken op vrijdagmiddag 10 maart tijdens NLdoet daadwerkelijk de hand uit de mouwen. Er wordt geklust van Kootstertille in Friesland tot Erica in Drenthe en van Winsum in Groningen tot Barendrecht in Zuid-Holland.

Bevingsbestendig kindcentrum Hoogezand geopend

mrt. 09, 2017

Kindcentrum Woldwijck in Hoogezand is het eerste bevingsbestendige kindcentrum van Nederland. Het gebouw biedt onderdak aan christelijke basisschool De Regenboog, Jenaplanschool ’t Vlot en kinderopvang KaKa. Samen met de kinderen verrichtte wethouder Erik Drenth op 9 maart de officiële opening.

Werkzaamheden op NAM-locatie Tietjerksteradeel-300

mrt. 08, 2017

Op de NAM-locatie Tietjerksteradeel-300 aan de Langegeestlaan 2B in Eastermar wordt vanaf 20 maart tot eind april 2017 onderhoud uitgevoerd aan de bestaande aardgasproductieput. De werkzaamheden zijn eind april afgerond.

Vakantiegangers Landal Esonstad op ‘Energiesafari’ in Anjum

mrt. 03, 2017

Vakantie betekent genieten! Even gas terugnemen. Lekker eten en ontspannen in uw comfortabele onderkomen, het zwembad of de sauna.

Uitspraak rechtszaak Dijk cs

mrt. 01, 2017

Vandaag heeft de Rechtbank in Assen uitspraak gedaan in de Dijk cs zaak. Honderdzevenentwintig individuele bewoners uit het aardbevingsgebied hebben deze zaak aangespannen tegen de Staat der Nederlanden en NAM. We hebben kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank.

Gluren bij de buren

feb. 23, 2017

Een telefoontje aan de NAM van meester Michiel Doevendans van de Van Heemskerckschool uit Hoogezand, leverde een prachtige les over bodemschatten op. De gastles werd niet op school gegeven maar in het NAM-kantoor aan de Vosholen in Hoogezand.

Werkzaamheden op NAM-locatie Tusschenklappen

feb. 21, 2017

Op de NAM-locatie Tusschenklappen aan de Legeweg bij Muntendam wordt vanaf 27 februari tot medio maart onderhoud uitgevoerd aan de overslag. De werkzaamheden zijn medio maart afgerond.

Reactie op berichtgeving over schade-afhandeling

feb. 21, 2017

NAM herkent zich niet in artikelen die vanmiddag zijn verschenen in de media en neemt afstand van deze berichtgeving. Wij hechten er waarde aan deze berichtgeving te corrigeren, aangezien niemand belang heeft bij onduidelijkheid in dit complexe dossier.

Werkzaamheden op NAM-locatie Eemskanaal

feb. 21, 2017

Op de NAM-locatie Eemskanaal aan het Slochterdiep ten noorden van Harkstede wordt in de maanden maart tot en met mei groot onderhoud uitgevoerd.

Officiële start restauratie en versterking Molukse Kerk Appingedam

feb. 19, 2017

Op vrijdag 17 februari gaf burgemeester Rika Pot samen met ouderling Ben Rankoly het officiële startsein voor de restauratie van de Molukse Kerk in Appingedam. Het Rijksmonument wordt tegelijkertijd gerestaureerd en aardbevingsbestendig gemaakt. Ook komt in de kerk een informatiecentrum over de geschiedenis van de Molukse gemeenschap.

Nederland kan én moet ambitieuzer zijn in de energietransitie

feb. 17, 2017

Donderdag 16 februari vond een Inspiratiesessie plaats van de TransitieCoalitie. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu opende de bijeenkomst die door zo’n 200 mensen werd bijgewoond. Verschillende CEO’s, waaronder NAM-directeur Gerald Schotman, verzorgden een presentatie.

Productiecijfers 2016

feb. 15, 2017

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft in het kalenderjaar 2016 in totaal 35.8 miljard kubieke meter aardgas gewonnen, waarvan 27.6 miljard kubieke meter uit het Groningen-gasveld. Daarnaast realiseerde NAM een olieproductie van 178.000 kubieke meter.

Boortoren ruimt gasputten op in Roswinkel

feb. 14, 2017

Deze week verhuist de boortoren naar de Zuidelijke Vennen in Roswinkel om de komende maanden in totaal acht oude gasputten definitief op te ruimen.

Buren op bezoek in Berkel

feb. 09, 2017

Buren en omwonenden bezochten woensdagavond 7 februari de voormalig oliewinlocatie Berkel van NAM, in de Rotterdamse wijk Schiebroek.

Nieuwe bestemming voor Juffertoren Schildwolde

feb. 09, 2017

Op 9 februari overhandigden Libau en Nationaal Coördinator Groningen een cheque ter waarde van 19.000 euro aan de Stichting Juffertoren Schildwolde. Deze stichting werkt met en door inwoners aan het in stand houden van de monumentale 13e-eeuwse toren. De bijdrage voor dit project komt uit het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed.

Robotkraan RoBorg voert eerste offshore kijkoperaties succesvol uit

feb. 08, 2017

Onderhoudsschip De Kroonborg zette afgelopen weekend de robotkraan, de RoBorg, af op het Engelse platform Leman Alpha. De RoBorg werd afgelopen zomer in Groningen op land getest. Het platform Leman Alpha gebruikt de Roborg voor het eerst offshore.

In de rij voor gastles

feb. 07, 2017

Het was voor de leerlingen van OBS De Lisdodde uit Emmen vrijdag 3 februari opstellen in rijen van twintig voordat ze het mobiele NAM-leslokaal in konden gaan voor het volgen van een gastles. Het mobiele lokaal stond opgeteld op het parkeerterrein bij De Lisdodde en Kinderopvang Kwebbel.

Visserijmuseum Zoutkamp verduurzaamt met oog op de toekomst

jan. 26, 2017

Direct aan de haven in Zoutkamp, aan de Reitdiepskade, ligt het Visserijmuseum. Dit museum wordt binnenkort voorzien van zonnepanelen en krijgt een nieuwe, energiezuinige cv-ketel. “Dankzij deze verduurzaming besparen we straks fors op onze exploitatiekosten”, stelt bestuursvoorzitter Berend Zwart van het Visserijmuseum. “Dat is noodzakelijk om toekomstbestendig te zijn en het verhaal over de geschiedenis van Zoutkamp veilig te stellen.”

Openingstijden Pop-Up-Store Marsdijk

jan. 26, 2017

Heeft u vragen over gaswinning in Assen? Wij zijn voor informatie over de meest recente gaswinning in Assen-Noord met een tijdelijke Pop-Up-Store aanwezig in het winkelcentrum van Marsdijk.

Girlsday op ondergrondse gasopslag Norg

jan. 13, 2017

Meisjes van het Dr. Nassau College uit Norg bezoeken technische buurman. Ondergrondse gasopslag in Norg opent de hekken.

Lancering lespakket

jan. 13, 2017

Op 12 januari hebben NAM, Geopark de Hondsrug en het Instituut Voor Natuureducatie (IVN) Drenthe het lespakket ‘Op reis door de aarde’ gelanceerd. Dit lespakket is speciaal ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs.

Nieuwjaarstoespraak NAM-directeur Gerald Schotman

jan. 10, 2017

Op dinsdag 10 januari hield NAM-directeur Gerald Schotman zijn nieuwjaarstoespraak in het Drents Museum in Assen. Schotman gebruikte de gelegenheid om diverse thema’s te bespreken, waaronder gaswinning en aardbevingen in Groningen en de rol van NAM in de energietransitie.

Raad van State wijst voorlopige voorziening af

jan. 05, 2017

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 5 januari 2017 het verzoek van 8 belanghebbenden tot het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen.

NAM voert werkzaamheden uit op locatie ‘t Zandt

jan. 02, 2017

Op de NAM-locatie ’t Zandt aan de Korendijk in de gemeente Loppersum wordt onderhoud uitgevoerd. Het werk start begin januari 2017 en is naar verwachting eind februari volledig afgerond. De afgelopen weken zijn de voorbereidingen voor het onderhoud uitgevoerd.

2016

EUcentre test verbindingen bij gestapelde hoogbouw

dec. 29, 2016

Het Italiaanse kennisinsituut EUcentre in Pavia test in februari 2017 de aardbevingsbestendigheid van een gebouw van gewapend beton. Het onderzoek betreft niet zozeer de sterkte van het beton, maar richt zich specifiek op de verbindingen tussen wanden en plafonds.

Aardbevingen bij Zuidlaren

dec. 23, 2016

Vanmiddag, vrijdag 23 december 2016, heeft zich bij Zuidlaren in de gemeente Tynaarlo een aardbeving voorgedaan.

Onderhoud aan bestaande gasput in Donderen

dec. 16, 2016

Op de NAM-locatie aan de Zwartedijk in Vries, vlakbij Donderen, verschijnt een dezer dagen de boortoren. De boortoren is een krachtig en veilig ‘gereedschap’ om te boren, maar ook -zoals in dit geval- om ondergronds onderhoud te verrichten aan de huidige putdelen.

Buren bezoeken NAM’s boortoren in Koekangerveld

dec. 14, 2016

Ondanks de opkomende mist en het koude weer namen 65 belangstellende buren waaronder Burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden op dinsdagmiddag 13 december een kijkje bij de NAM boortoren aan de Koekangerveldweg in Koekangerveld. Boortoren De Synergy boort daar de laatste twee putten die gebruikt gaan worden voor stikstofinjectie.

Zes-jaarlijks onderzoek naar verwerking Schoonebeek-productiewater klaar

dec. 13, 2016

Na anderhalf jaar onderzoek heeft Royal HaskoningDHV, in opdracht van NAM, een eindrapport over de verwerking van productiewater uit Schoonebeek opgeleverd. In dit rapport is in detail gekeken naar de verschillende opties die er zijn om productiewater dat met de oliewinning in Schoonebeek mee naar de bovengrond komt, te verwerken. NAM's voorkeur gaat uit naar de methode die het milieu zo min mogelijk belast  en tegelijk het meest veilig en verantwoord is.

Reactie NAM op Energieagenda: Aardgas blijft nog lang een strategische rol in de energiemix spelen

dec. 12, 2016

Wij zijn verheugd te lezen, dat ook in de Energieagenda staat dat aardgas de komende decennia een belangrijke strategische en robuuste rol heeft in de energievoorziening. Wij blijven ons inzetten om dit betrouwbaar en veilig uit te voeren.

Werkzaamheden Zuidelijke Vennen Roswinkel

dec. 09, 2016

Vanaf zaterdag 10 december start NAM met het aanvoeren en opbouwen van materialen naar en op locatie Roswinkel-3 aan de Zuidelijke Vennen in Roswinkel. Als het materiaal opgesteld staat, wordt als eerste de installatie schoongeblazen en het aanwezige gas dat nog in de leiding aanwezig is afgeblazen. Zodra er geen gas meer in de installatie is, wordt de locatie voorbereid op de komst van de boorinstallatie. Deze werkzaamheden gaan 24/7 door. Tijdens de werkzaamheden is de locatie verlicht.

Herziening Nieuwbouwregeling op komst

dec. 09, 2016

Onder regie van de NCG wordt momenteel gewerkt aan een herziening van de Nieuwbouwregeling.

Financiële steun voor vier projecten ‘Steek energie in de buurt’

dec. 01, 2016

Maar liefst twintig buurtbewoners zetten op papier hoe zij het leven in Schiebroek plezierig willen maken. Ze beschreven hun idee voor de buurt en stuurden dat in. Tijdens een feestelijke bijeenkomst, woensdagavond 30 november bij Natuurtalent, werden de projecten bekend gemaakt die financiële steun van NAM krijgen.

Jong en oud op bezoek in Rotterdam

nov. 28, 2016

De maand november stond in Rotterdam in het teken van de ondergrond. Naast andere bijzondere plekken, zoals de basculekelder van de Erasmusbrug en de Maastunnel, stelden wij zaterdag 19 november ook onze locatie in Charlois open voor publiek.

NAM mag nieuwe put Vries-10 in gebruik nemen

nov. 23, 2016

NAM mag de productie van aardgas uit de Vries-10 put starten. De put is eind 2015 geboord in het gasveld “Vries-Zuid”. De put vervangt een eerdere put in het zuiden van het Vries-Zuid veld, waar waterproductie te hoog werd. Hierdoor was efficiënte winning niet meer mogelijk.

Reactie op berichtgeving schadeonderzoek Emmen

nov. 21, 2016

Voor het onderzoek naar de schademeldingen n.a.v. de aardbeving in Emmen op 30 september 2015 hebben wij het onafhankelijke onderzoeksbureau Witteveen+Bos gevraagd om de 111 panden te onderzoeken en te bezoeken. Uit het rapport van Witteveen+Bos  blijkt dat geen van de onderzochte schademeldingen een relatie heeft met de beving van 30 september 2015.

Drie vragen aan Thijs Jurgens over NAM en rechtszaken

nov. 17, 2016

Bij NAM vinden we het belangrijk vragen over gaswinning en NAM te beantwoorden. We doen dat via verschillende kanalen, online maar ook persoonlijk. Dit keer drie vragen over NAM en rechtszaken aan Thijs Jurgens, bij NAM verantwoordelijk voor het aansturen van het Groningen Aardbevingenteam.

BAM bouwt MFA en NAM-kantoor in Anjum

nov. 14, 2016

BAM Bouw en Techniek Regio Noord start begin 2017 met de bouw van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) en het NAM-kantoor in Anjum. De combinatie van MFA en kantoorfaciliteiten is uniek. De contracten voor dit nieuwe hart van Anjum worden maandagavond 14 november ondertekend in het oudste gebouw van Anjum: de Michaelskerk.

NAM niet in beroep tegen definitief besluit gaswinning in Groningen

nov. 10, 2016

De afgelopen weken heeft NAM het definitieve besluit van Minister Kamp van Economische Zaken van 23 september 2016 over de gaswinning in Groningen zorgvuldig bestudeerd.

Financiële toekenningen 3e ronde Nieuwbouw-innovatieregeling

nov. 09, 2016

In hotel Spoorzicht in Loppersum presenteerden vijf deelnemers dinsdag 8 november hun innovatieve idee voor de derde ronde van de Nieuwbouw-innovatieregeling. De vijf gepresenteerde voorstellen kregen allemaal een financiële bijdrage toegekend door de jury.

Start bouw MFA Anjum en kantoor NAM

nov. 09, 2016

Begin volgend jaar zal worden gestart met de bouw van de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Anjum. Het MFA wordt gecombineerd met een nieuw NAM-kantoor. Vandaag wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Dongeradeel, NAM en MFA-bestuur ondertekend.

Zonnige toekomst voor gemoderniseerde NAM-platforms

nov. 04, 2016

Dankzij een duurzaam energiesysteem van technologiebedrijf VONK uit Coevorden, produceren NAM en Shell UK schoner aardgas. Het energiesysteem met zonnepanelen wordt in november geïnstalleerd op het Engelse platform Leman Echo op de Noordzee. Daarmee kan tegen lagere kosten én met minder CO2-uitstoot meer aardgas worden geproduceerd.

Actualisatie meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

nov. 02, 2016

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) publiceerde op woensdag 2 november zijn geactualiseerde Meerjarenprogramma. De NCG voert regie op de uitvoering van maatregelen op gebied van veiligheid, leefbaarheid en economisch perspectief.

NAM doet mee aan de Open Bedrijvendag Drenthe 5 november

nov. 02, 2016

De NAM doet zaterdag 5 november mee aan de Open Bedrijvendag Drenhe met 2 locaties. Belangstellenden kunnen in gemeente De Wolden een bezoek brengen aan de NAM-locatie De Wijk-20. In Schoonebeek is locatie De Boo geopend voor geinteresseerd publiek.

Toelichting kostenverdeling schade-afhandeling

nov. 01, 2016

Vorige week vrijdag werden we verrast door de berichtgeving over de verdeling van de kosten rondom schade-afhandeling door aardbevingen. We herkennen de geschetste kostenverdeling niet. Uit onze gegevens blijkt dat vanaf 2012 tot en met september 2016 71% van de gelden is besteed om bewoners te compenseren voor geleden schade. 29% van de totale kosten voor schade-afhandeling bestaat uit proceskosten.

Aardbevingen bij Wirdum

nov. 01, 2016

Vannacht, dinsdag 1 november 2016, hebben zich bij Wirdum twee aardbevingen voorgedaan. De eerste beving vond plaats om 01:12 uur en had volgens het KNMI een kracht van 1.9 op de schaal van Richter. De tweede beving vond om 01:57 uur plaats en had een kracht van 2.2 op de schaal van Richter. De bevingen houden verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Werkzaamheden op NAM-locatie Scheemderzwaag

okt. 28, 2016

Op de NAM-locatie Scheemderzwaag, gelegen aan de Oude Dijksterweg bij Scheemda, wordt vanaf maandag 31 oktober onderhoud uitgevoerd. De werkzaamheden worden medio december afgerond. Er wordt bij de start van de werkzaamheden enige tijd aardgas via een fakkel verbrand. 

Werkzaamheden op NAM-locatie Leermens

okt. 28, 2016

Op de NAM-locatie bij Leermens wordt onderhoud uitgevoerd. Het werk is in oktober gestart en wordt medio november afgerond.

Rechter Zwolle oordeelt: injectiewaterleiding in orde

okt. 25, 2016

Het ministerie van Economische Zaken heeft terecht ingestemd met de ingebruikname door NAM van de pijpleiding tussen Schoonebeek en Twente, aldus de Rechtbank in Zwolle.

Onderhoud locatie Oud-Beijerland nog bezig

okt. 25, 2016

De onderhoudswerkzaamheden op onze locatie in Oud-Beijerland zijn nog volop bezig en duren iets langer dan verwacht. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het onderhoud medio deze week afgerond. Tot die tijd zult u af en toe de vlam van de flare zien branden.

Vernieuwde injectiewaterleiding Twente in de prijzen

okt. 17, 2016

A.Hak Leidingbouw, één van de aandeelhouders in aQuaintance, is uitgeroepen tot winnaar van de jaarlijkse ISTT No Dig Award in de categorie Renoveringsprojecten. Deze prijs is uitgereikt tijdens het Internationale No-Dig Galaconferentie in Beijing op 11 oktober 2016. In een competitief speelveld met ruim veertig hoogwaardige inschrijvingen, bleek het kiezen van een winnaar geen eenvoudige taak.

Onderzoek naar bodemeigenschappen boven Groningen-gasveld

okt. 13, 2016

Begin oktober start geofysisch onderzoek waarmee de bodemeigenschappen boven het Groningen-gasveld nog nauwkeuriger in beeld worden gebracht. Rossingh Geophysics (Monitoring Services) voert het onderzoek, in opdracht van NAM, uit in verschillende gemeenten. Het onderzoek start in de gemeente Loppersum en wordt vervolgens in andere gemeenten uitgerold.

Gasproductie gasjaar 2015 – 2016 onder productieplafond

okt. 06, 2016

In het gasjaar 2015 – 2016 produceerde NAM in totaal 26,98 miljard kubieke meter aardgas uit het Groningen-gasveld. Hiermee blijft NAM onder het productieplafond van 27 miljard kubieke meter, zoals ingesteld door de Raad van State op 27 november 2015. Het gasjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.

40 bezoekers informatie-avond boring Ternaard

sep. 30, 2016

Donderdagavond bezochten zo’n 40 belangstellenden in Ternaard een inloopavond van Economische Zaken en NAM. Tijdens deze avond kon men vragen stellen over het vergunningentraject voor de voorgenomen boring bij Ternaard.

Eerste editie Steek energie in de buurt

sep. 26, 2016

Buurtbewoners in de Rotterdamse wijk Schiebroek maken kans hun project voor de buurt te realiseren.

Plaatsing tijdelijke geofoon op NAM-locatie Harkstede

sep. 26, 2016

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) start donderdag 29 september 2016 met het plaatsen van een zogeheten diepe geofoon op de NAM-locatie Harkstede. Deze locatie ligt in Meerstad. Het gaat om een tijdelijke situatie, de geofoon wordt voor de periode van maximaal een jaar geplaatst. Op maandag 3 oktober wordt voor deze werkzaamheden waarschijnlijk enige tijd een fakkel gebruikt, deze zal zichtbaar zijn voor de omgeving.

Aankondiging definitief besluit gaswinning in Groningen

sep. 23, 2016

Op vrijdag 23 september kondigde minister Kamp van Economische Zaken zijn definitieve besluit aan over de toekomst van gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Olieproductie Schoonebeek wordt zaterdag 17 september weer opgestart

sep. 16, 2016

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat zaterdag 17 september 2016 weer beginnen met de olieproductie in Schoonebeek. De productie lag anderhalf jaar stil na een lek in de waterinjectieleiding van Schoonebeek naar Twente. De leiding is inmiddels vernieuwd door een pijp-in-pijp-oplossing. In augustus gaf SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) al toestemming om de vernieuwde waterinjectieleiding, nodig voor de olieproductie, in gebruik te nemen. Vervolgens werden er verschillende vragen gesteld door de politiek en belangengroepen. Om iedereen de gelegenheid te geven kennis te nemen van de stand van zaken, heeft NAM toen besloten de oliewinning in Schoonebeek niet in augustus, maar pas medio september te hervatten.

13 aanvragen ingediend bij derde ronde Nieuwbouw-innovatieregeling

sep. 15, 2016

Op 5 september 2016 sloot de inzendtermijn van de derde ronde van de Nieuwbouw-innovatieregeling. Deze regeling biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van innovatieve ideeën voor bevingsbestendigere nieuwbouw van woningen in het gebied boven het Groningen-gasveld. In totaal werden 13 aanvragen ingediend, waarbij 41 regionale en landelijke bedrijven betrokken zijn.

NAM onderzoekt incident op oliewinnings- en behandelingslocatie in Rotterdam

sep. 14, 2016

NAM is vandaag gestart met een onderzoek op de locatie aan de Korperweg in Rotterdam. Aanleiding is dat dinsdag 13 september  een incident heeft plaatsgevonden op deze oliewinnings- en behandelingslocatie.

Kostenbesparing door hergebruik

sep. 13, 2016

Ruim dertig jaar geleden boorde NAM op de gaswinningslocatie aan de Havermeerweg in Noordbeemster de eerste put.

NAM’s bijdrage aan de Wereldhavendagen in Rotterdam

sep. 13, 2016

Dit jaar namen wij voor de eerste keer deel aan de Wereldhavendagen, een van de grootste events in deze regio.

Veltman Marine Service neemt nieuwe boot De Runner in gebruik.

sep. 12, 2016

Richard Veltman, van Veltman Marine Service:

Speel- en ontmoetingstuin ‘De Carrousel’ in Bedum geopend

sep. 08, 2016

Op zaterdag 3 september werd speel- en ontmoetingstuin ‘De Carrousel’ in Bedum officieel geopend. Vier omwonenden onthulden daarvoor twee borden. Het eindresultaat ontlokte veel complimenten bij de massaal toegestroomde Bedumers.

Werkzaamheden NAM Ten Arlo in Hoogeveen

sep. 05, 2016

Er vindt vanaf maandag 5 september het jaarlijks onderhoud en de veiligheidstest plaats bij NAM’s gasbehandelingsinstallatie Ten Arlo aan de Koedijk/Zuidwoldigerweg in Hoogeveen. Tijdens de werkzaamheden kan er een grote vlam zichtbaar en hoorbaar zijn op de fakkel bij de locatie.

Tijdelijke school Bedum geopend

sep. 02, 2016

Op vrijdag 2 september werd in Bedum de tijdelijke school geopend door Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. De school is bedoeld als tijdelijk onderkomen voor drie Bedumer basisscholen als hun panden versterkt worden. De eerste twee scholen die gebruikmaken van de tijdelijke school zijn de Walfridusschool en GBS De Horizon.

Aardbeving bij Hellum

sep. 02, 2016

Vanmiddag om 15.16 uur, op vrijdag 2 september 2016, heeft een aardbeving plaatsgevonden die volgens het KNMI een kracht van 2.1 op de schaal van Richter had. Het epicentrum van de beving lag bij Hellum (gemeente Slochteren). De beving houdt verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld.

NAM voert werkzaamheden uit op locatie bij Saaksum

sep. 01, 2016

NAM gaat begin september gedurende enkele weken werkzaamheden uitvoeren op de locatie bij Saaksum. Op deze locatie zijn vier putten aanwezig. Om de toestroom van het aardgas in een van de vier putten in stand te houden, zijn deze werkzaamheden nodig.

Wereldhavendagen in Rotterdam

aug. 31, 2016

Bezoekers van de Wereldhavendagen in Rotterdam kunnen vrijdag en zaterdag, 2 en 3 september, deelnemen aan een rondleiding op de NAM-locatie aan de Korperweg. Deze locatie in Rotterdam is voor de eerste maal opgenomen in de excursieroute van de Wereldhavendagen.

Schoonebeek jaknikker rijker

aug. 30, 2016

Oliewinning en het Drentse dorp Schoonebeek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Jubileumeditie Boortorenwandeltocht

aug. 29, 2016

Het was puffen en zweten voor meer dan 2000 wandelaars tijdens de 60ste Boortorenwandeltocht die op zaterdag 27 augustus onder een stralende zon plaatsvond. Wandelaars gingen de paden op en de lanen in door mooie natuurgebieden rondom Schoonebeek om een afstand te lopen van 5, 10, 15, 20, 40 of 50 kilometer.

NAM-ers in gesprek met inwoners Ternaard

aug. 29, 2016

Vrijdagavond was de NAM aanwezig in het centrum van Ternaard. De info-truck was tegenover de Spar geparkeerd om ’s middags en ’s avonds met de inwoners in gesprek te gaan. Zo’n 60 inwoners kwamen naar de info-truck met NAM medewerkers in gesprek te gaan.

Vanaf vrijdag 26 augustus fakkelt NAM op locatie Grijpskerk

aug. 24, 2016

NAM voert momenteel groot onderhoud uit op de ondergrondse gasopslag bij Grijpskerk. Om leidingen en installaties gasvrij te maken voor de werkzaamheden wordt aardgas de komende dagen op de NAM-locatie afgefakkeld.

Aanmelden laatste ronde Nieuwbouw-innovatieregeling nog mogelijk

aug. 19, 2016

De Nieuwbouw-innovatieregeling biedt ondernemers, ontwerpers en aandragers van innovatieve oplossingen de kans om hun innovatie verder te onderzoeken. In september gaat de derde onderzoeksronde van de regeling van start. Deze richt zich op aardbevingsbestendigere gestapelde woningbouw en rijwoningen. U kunt zich nog tot 5 september 2016 aanmelden voor deelname.

Schademeldingen aan randen aardbevingsgebied worden bezocht

aug. 18, 2016

Vanaf september 2016 gaat CVW schademeldingen aan de randen van het aardbevingsgebied laten inspecteren. Er wordt niet alleen beoordeeld of schade is veroorzaakt door aardbevingen, maar er wordt ook aandacht besteed aan het vaststellen van andere mogelijke oorzaken. 

Groen licht voor herstart oliewinning in Schoonebeek

aug. 17, 2016

NAM heeft kennis genomen van het besluit van Staatstoezicht op de Mijnen dat de gerepareerde injectiewatertransportleiding tussen De Hulte en Rossum weer in gebruik genomen mag worden. Hierdoor mag NAM de olieproductie in Schoonebeek, en daarmee samenhangend de waterinjectie in Twente weer hervatten onder de huidige geldende vergunningen.

Brandalarm op tankenpark Delfzijl

aug. 16, 2016

Om circa 2 uur vannacht heeft een lekkage van water uit een brandblusleiding plaatsgevonden. Uit voorzorg wordt dan automatisch het alarmsysteem met een sirene geactiveerd en worden waterpompen in werking gesteld. Een NAM-medewerker is direct naar de locatie gegaan en heeft vervolgens de alarmering en de lekkage gestopt. NAM start onderzoek naar de toedracht. Aan de omwonenden die hinder van de alarmering hebben ondervonden biedt NAM haar excuses aan.

NAM dient zienswijze ontwerpbesluit gaswinning Groningen in

aug. 12, 2016

Eind juni publiceerde minister Kamp zijn ontwerpbesluit over de toekomst van gaswinning uit het Groningen-gasveld. Als onderdeel van het besluitvormingsproces biedt de minister iedereen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op dit ontwerpbesluit. NAM heeft besloten zelf ook een zienswijze in te dienen.

Nieuwe zeeheld van NAM: compacte robotkraan RoBorg

aug. 12, 2016

Het onderhoudsschip De Kroonborg krijgt binnenkort een nieuw ‘bemanningslid’, de RoBorg. De RoBorg is een compacte robotkraan, die zal worden ingezet voor werkzaamheden aan productieputten op onbemande platforms in de Noordzee.

Onno-S tot eind 2016 ondergebracht

aug. 05, 2016

De afgelopen weken heeft NAM zich ingezet om tot een oplossing te komen met de heer Braam voor een alternatieve verblijfplaats voor het paard Onno-S. Tot 31 december 2016 wordt het paard op kosten van NAM ondergebracht bij Stal Bakker.

Werkzaamheden op NAM-locatie Kollumerpomp

aug. 05, 2016

NAM is vanaf 26 augustus tot 4 september aan het werk op haar locatie aan de Kwelderweg nabij Kollumerpomp in de gemeente Kollumerland c.a. Op deze locatie heeft NAM een gasproductie-installatie. Om de toestroom van het aardgas te verbeteren wordt één van de aanwezige productieputten gereinigd. Er wordt voor de werkzaamheden ook enige tijd gefakkeld.

Werkzaamheden op NAM-locatie Blija

aug. 04, 2016

NAM is vanaf 8 augustus tot 28 augustus aan het werk op haar locatie aan de Unemaloane bij Blija in de gemeente Ferwerderadiel. Op deze locatie heeft NAM een gaswinnings- en gasbehandelingsinstallatie. Om de toestroom van het aardgas naar de productieputten te verbeteren worden twee putten gereinigd. Er wordt voor de werkzaamheden ook enige tijd gefakkeld.

Vanaf maandag 8 augustus fakkelt NAM op de gasbehandelingsinstallatie Den Helder

aug. 04, 2016

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert momenteel groot onderhoud uit op de gasbehandelingslocatie in Den Helder. Aan leidingen en installaties worden werkzaamheden uitgevoerd. Om veilig te kunnen werken worden deze vooraf gasvrij gemaakt. Het aardgas dat nog in de leidingen en installaties aanwezig is wordt daarvoor afgefakkeld.

De Ameland Express al honderd keer uitgevaren

aug. 04, 2016

De ‘Vigilant’, de speciale boot voor het transport naar de twee NAM-platforms ten noorden van Ameland, is deze week voor de honderdste keer uitgevaren. Begin 2016 namen NAM en het Amelandse bedrijf Veltman Marine Service de boot in gebruik.

Laatste werkzaamheden voor herstart oliewinning

aug. 02, 2016

In Schoonebeek en bij de watertransportleiding naar Twente, vinden op dit moment de laatste werkzaamheden plaats die een herstart van de olieproductie vanuit het olieveld Schoonebeek mogelijk maken.

Aardbevingsbestendigere woningen op transport naar Loppersum

jul. 29, 2016

Op donderdag 28 juli en vrijdag 29 juli vond een bijzonder transport plaats. Vanuit Wognum werden kant-en-klare aardbevingsbestendigere woningen via de Afsluitdijk naar Loppersum vervoerd. Een primeur voor dit bouwconcept.

Jonge scholeksters op binnenplaats NAM kantoor geringd

jul. 28, 2016

Dinsdagavond zijn de jonge scholeksters op de binnenplaats van het NAM kantoor in Assen van kleurringen voorzien.

Werkzaamheden op NAM-locatie Tjuchem

jul. 25, 2016

Op de NAM-locatie Tjuchem aan de Oosterzandenweg tussen Siddeburen en Tjuchem (gemeente Slochteren) wordt in de maanden augustus tot en met november groot onderhoud uitgevoerd. In juli worden op en bij de locatie voorbereidende werkzaamheden voor dit onderhoud uitgevoerd.

Structurele oplossing opvang Groninger hengst ‘Onno-S’ nabij

jul. 22, 2016

Afgelopen weken is er veel publiciteit geweest over het lot van de Groningse hengst Onno-S. Dankzij bemiddeling van Vereniging Het Groninger Paard lijkt een structurele oplossing nu nabij. Vereniging Het Groninger Paard heeft twee concrete particuliere locaties aangedragen waar het paard kan worden opgevangen en verzorgd. De vereniging bespreekt deze opties momenteel met de eigenaar van het paard, de heer Braam.

NAM brengt samen met Jet-Net technologie tot leven

jul. 22, 2016

De scholen zijn vrij! En onze NAM collega’s ook een klein beetje, want in het afgelopen schooljaar 2015-2016 hebben we van Rotterdam tot Moddergat ongeveer 1850 leerlingen te woord gestaan. Tijdens gastlessen, college’s, technasium opdrachten en locatiebezoeken. Onder andere in samenwerking met Jet-Net.

Burenavond Koekange goed bezocht

jul. 21, 2016

Circa 60 inwoners van Koekange kwamen gisteravond, woensdag 20 juli, langs op de NAM-locatie naast hun dorp: ‘De Wijk 17’.

Trilploat laat Keetpop schudden

jul. 20, 2016

De Groninger rapformatie Wat Aans! maakte in samenwerking met festival Keetpop het nummer ‘Trilploat’. In april kregen ze een bijdrage van het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma voor het maken van een nummer met clip die Groningen positief op de kaart moest zetten.

Presentatie praktische resultaten Nieuwbouw-innovatieregeling

jul. 12, 2016

Op donderdag 7 juli kwamen de deelnemers van de tweede ronde van de Nieuwbouw-innovatieregeling bij elkaar om de resultaten van hun onderzoeken te presenteren. De middag was daarnaast een kennismaking voor andere geïnteresseerde partijen.

EPI kenniscentrum reikt 4000ste trainingscertificaat uit

jul. 07, 2016

Jeroen Rijnhart, directeur van het EPI kenniscentrum in Groningen, reikte maandag 4 juli het 3999e, 4000ste en 4001ste certificaat uit voor de training Communicatie en gedrag in aardbevingsgebieden. Ruim 4000 (bouw)vaklieden uit de provincie Groningen rondden deze training inmiddels met goed gevolg af. 

Goede gesprekken tijdens open avond NAM Anjum

jul. 05, 2016

Vrijdagavond opende NAM de poorten van de gasbehandelingslocatie bij Anjum. Zo'n 100 mensen bezochten deze open avond. De bezoekers concludeerden na afloop dat er heel veel moet gebeuren voordat het aardgas bij de mensen thuis is.

Derde ronde Nieuwbouw-innovatieregeling in september van start

jul. 04, 2016

In september 2016 start de derde ronde van de Nieuwbouw-innovatieregeling. Deze regeling biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van innovatieve ideeën voor bevingsbestendigere nieuwbouw van woningen in het gebied boven het Groningen-gasveld.

Volledige reactie op artikel Brandpunt

jun. 30, 2016

Op de website van Brandpunt is een artikel geplaatst over de situatie van de familie Janssens. NAM heeft op verzoek van Brandpunt gereageerd. Deze reactie is deels opgenomen in de berichtgeving. Hierbij onze volledige reactie.

Reactie NAM op tussenrapport waterinjectie

jun. 28, 2016

Royal HaskoningDHV heeft na een onderzoek van een jaar, een rapport opgeleverd met daarin mogelijke alternatieven voor de huidige waterinjectie in lege gasvelden in Twente. Het gaat om het zoute productiewater dat samen met de olie uit de ondergrond van Schoonebeek komt. Technisch gezien zijn er vier alternatieven kansrijk. Twee daarvan hebben volgens het onderzoek relatief beperkte milieueffecten: een combinatie van waterinjectie in Twente en Drenthe en - na zuivering - afvoer van schoon zout water naar de Eems.

Tussenrapport onderzoek alternatieven waterinjectie Twente afgerond

jun. 28, 2016

Royal HaskoningDHV heeft na een onderzoek van een jaar, een rapport opgeleverd met daarin mogelijke alternatieven voor de huidige waterinjectie in lege gasvelden in Twente.

Gastlessen op locatie

jun. 27, 2016

Hoewel de schoolvakantie in Noord-Nederland op het punt van beginnen staat brengen meer dan 50 leerlingen eind juni toch nog een bezoek aan NAM. Woensdag 22 juni bezoeken 35 leerlingen en hun begeleiders van CSG Liudger uit Burgum NAM’s gasbehandelingslocatie Tietjerk-100 in Friesland. “Onze leerlingen zijn bezig om zich te oriënteren op hun vervolgopleiding. Veel leerlingen wonen in deze omgeving en weten niet, ik overigens ook niet, wat op de locatie waar we nu zijn gebeurt. Met het bezoek aan de locatie hopen we dat ze een idee krijgen hoe aardgas/aardolie wordt gewonnen, wellicht helpt dit bezoek de leerlingen om later een goede keuze voor een vervolgopleiding te maken”, aldus docent Geerard Brouwer.

Een kijkje achter de hekken van NAM in Monster

jun. 27, 2016

Zaterdag 25 juni openden wij de hekken van onze locatie in Monster voor publiek.

Reactie NAM op ontwerpbesluit gaswinning in Groningen

jun. 24, 2016

Op vrijdag 24 juni kondigde minister Kamp van Economische Zaken zijn ontwerpbesluit aan over de toekomst van gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Scouts De Trappers varen weer mee tijdens DelfSail

jun. 23, 2016

Scoutingvereniging De Trappers uit Hoogezand-Sappemeer nam in 2014 het oude schip Zeus I uit de vaart. Jammer, want dat betekende dat ze niet meer konden helpen bij waterevenementen in de buurt. Na twee jaar hard werken is opvolger Zeus II nu vaarklaar. En dus kunnen de scouts van De Trappers eind juni weer meehelpen tijdens DelfSail.

Natuurproject in Muntendam hoopt op navolging

jun. 22, 2016

Burgemeester Rein Munniksma en gedeputeerde Henk Staghouwer openden dinsdagavond 21 juni het project ‘Grauwe Klauwier’ in Muntendam. Met dit project hoopt de projectgroep Boerenbuitengebied meer biodiversiteit te creëren. Met succes: tijdens de opening lieten de Grauwe Kiekendief en de Veldleeuwerik al van zich zien en horen.

Eindrapport onderzoek schade aardbeving Emmen klaar

jun. 21, 2016

Het onderzoek naar mogelijke schades als gevolg van de aardbeving in Emmen op 30 september 2015 door ingenieursbureau Witteveen+Bos is afgerond. In afwijking van de tot nog toe gebruikelijke praktijk is niet alleen naar de schades zelf gekeken maar is ook een analyse gemaakt op basis van beschikbare data. Uit het rapport blijkt dat geen van de onderzochte schademeldingen een relatie heeft met de beving.

Buren bezoeken NAM-locatie Hoogenweg

jun. 13, 2016

Vrijdagmiddag 10 juni waren de directe buren van de NAM-locatie in Hoogenweg (Hardenberg) van harte welkom op onze locatie om uitleg te krijgen over de aanwezige boortoren.

Gaswinning onder de Waddenzee

jun. 13, 2016

Vertegenwoordigers van onder andere de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.), Waddenacademie, Waddenvereniging, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, de Vogelbescherming, TNO, Staatstoezicht op de Mijnen en het ministerie van Economische Zaken wisselden dinsdag 7 juni in het Huis voor de Wadden in Leeuwarden van gedachten over de monitoring van gaswinning onder de Waddenzee.

Werkzaamheden op NAM-locatie Schaapbulten bij Wagenborgen

jun. 13, 2016

Op de NAM-locatie Schaapbulten aan de Bronsweg nabij Wagenborgen (gemeente Delfzijl) worden deze week werkzaamheden uitgevoerd. Het werk neemt circa vier dagen in beslag.

Overeenkomst 5Groningen

jun. 10, 2016

Op donderdag 9 juni is een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het realiseren van een 5G fieldlab in Noord-Groningen. Hiermee kunnen op diverse plaatsen in het aardbevingsgebied toepassingen worden getest met het internet van morgen.

Zaterdag 11 juni fakkelen bij ondergrondse gasopslag Grijpskerk

jun. 08, 2016

NAM voert dit jaar groot onderhoud uit op de ondergrondse gasopslag bij Grijpskerk. Op zaterdag 11 juni a.s. wordt de gasopslag voor dit onderhoud volledig uit bedrijf genomen. Het aardgas dat op dat moment in de leidingen en installaties aanwezig is moet daarvoor afgefakkeld worden. Er is vanaf 07:00 uur ’s ochtends een grote vlam zichtbaar.

Reactie op uitzending Brandpunt Reporter

jun. 07, 2016

Op dinsdag 7 juni werd in een uitzending van Brandpunt Reporter aandacht besteed aan de afhandeling van schade door aardbevingen. In reactie op het beeld dat werd geschetst in de uitzending wil NAM bij deze graag een aantal zaken verhelderen.

Open dag waterinjectie in Twente

jun. 07, 2016

Hoe werkt waterinjectie nu precies? Hoe ziet een waterinjectielocatie eruit? Wilt u dat wel eens met uw eigen ogen zien? Dat kan!

Officiële opening Hippolytushal Middelstum

jun. 07, 2016

Scholen en sportverenigingen uit Middelstum kunnen sinds zaterdag 4 juni sporten in een gloednieuwe aardbevingsbestendiger sporthal. De Hippolytushal werd officieel in gebruik genomen met de overhandiging van de sleutel door wethouder Bé Schollema aan Jeanet Edelkoort, de voorzitter van de Stichting Sportvoorziening Middelstum.

Innovatieplatform BuildinG van start

jun. 02, 2016

Op woensdag 1 juni 2016 werd de officiële kick-off verricht van BuildinG. Dit kennis- en innovatiecentrum moet de plek worden voor toekomstbestendig bouwen en wonen. In de testhal, die op de Zernike Campus zal verrijzen, kan onder andere het trillingsgedrag van materialen en constructies worden onderzocht op een triltafel.

‘Het slimme bouwen’: naslagwerk voor aardbevingsbestendiger bouw

jun. 01, 2016

Op donderdag 1 juni ontving Rinse Wiersum van ingenieursbureau W2N het eerste exemplaar van Het slimme bouwen uit handen van Julia Finkielsztajn van NAM. Het naslagwerk is bedoeld voor opdrachtgevers die meer informatie willen over aardbevingsbestendiger bouwen in de regio Noordoost-Groningen.

Wat vet zeg!

mei 31, 2016

Leerlingen van CBS Braakhekke school uit Emmer-compascuum werken twee weken lang aan een project dat over de Drentse Bodem gaat. Want wat zit er in de Drentse Bodem, zijn dat turf, aardgas of aardolie? Zitten er nog andere schatten in de bodem en waar gebruiken we deze bodemschatten voor, hoe sporen we ze op? Allemaal zaken om uit te zoeken.

Werkzaamheden op ondergrondse gasopslag Norg

mei 27, 2016

NAM voert van maandagochtend 30 mei tot en met woensdagochtend 1 juni werkzaamheden uit op de ondergrondse gasopslag in Langelo bij Norg. Het werk start maandag om 07.00 uur en neemt ongeveer twee dagen in beslag.

Samen werken aan een leefbare regio

mei 25, 2016

Er gebeurt momenteel veel in de regio op het gebied van leefbaarheid. Zaterdag 21 mei waren er verspreid over de dag en de provincie verschillende activiteiten. Hier een verslag van vier projecten die een bijdrage ontvingen uit het Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma van NAM.

Werkzaamheden in Assen mei en juni 2016

mei 24, 2016

Op de NAM-locatie aan het Kleuvenveld in het Noorden van Assen vinden vanaf donderdag 26 mei 2016 werkzaamheden plaats. De tijdelijke afsluiter op de nieuw geboorde put wordt weggehaald en vervangen door een definitieve installatie.

Volop bedrijvigheid aan de Mokselbankwei in Moddergat

mei 20, 2016

Waar vanaf oktober 2015 al gewerkt wordt op NAM-locatie Moddergat aan de Mokselbankwei, is het op donderdag 19 mei extra druk.

Locaties in Overijssel altijd al in beeld

mei 19, 2016

Vandaag werd er in regionale media melding gemaakt van de status van de NAM-locaties in de provincie Overijssel. Locaties van NAM worden te allen tijde gemonitord op verontreiniging. De resultaten van die monitoring worden zoals altijd gedeeld bij de desbetreffende instanties. Daarop wordt actie genomen op basis van de daarvoor geldende regelgeving. Dit hebben wij in het verleden zo gedaan en zo blijven wij het in de toekomst ook doen.

Vleermuisonderzoek bij NAM-locaties

mei 18, 2016

Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld. Op veel plekken is ’s nachts licht te zien en er is nog maar weinig bekend over de gevolgen van dit licht op onze natuur. Om hier meer kennis over te krijgen doet Landschapsbeheer Friesland samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie en de Wageningen Universiteit onderzoek naar het effect van licht op het gedrag van de ruige dwergvleermuis. Dit onderzoek wordt uitgevoerd rondom de locaties van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Groningen en Friesland.

Verkeersplein bij MTS Geerink groot succes

mei 17, 2016

Dinsdag 17 mei hebben bijna 100 basisschoolleerlingen uit groep 4, 5 en 6 van de Mariaschool uit Langeveen en CBS de Wiekslag uit Bruchterveld vol enthousiasme deelgenomen aan het Shell/VVN Mobiele Verkeersplein. Voor deze gelegenheid is het parkeerterrein bij Mts. Geerink aan de Driehoeksweg in Bruinehaar omgetoverd tot miniatuur verkeerspark. Rotondes, zebrapaden, stoplichten en een tunnel vormden onderdeel van het verkeerspark.

Ministerie oordeelt: injectiewater NAM 'niet gevaarlijk'

mei 11, 2016

Het injectiewater dat NAM van Schoonebeek naar Twente transporteert, is ‘niet gevaarlijk’.

NAM dient supplement bij Technisch Addendum in bij Ministerie van Economische Zaken

mei 03, 2016

Op 1 april 2016 heeft NAM bij de minister van Economische Zaken een geactualiseerd Winningsplan ingediend voor het Groningen-gasveld, voorzien van een technisch addendum. Op 29 april 2016 heeft NAM bij het ministerie een supplement ingediend bij dit Technisch Addendum.

Werkzaamheden op NAM-locatie Spitsbergen

apr. 29, 2016

Op de NAM-locatie Spitsbergen bij Zuidbroek (gemeente Menterwolde) wordt in de maanden mei en juni onderhoud uitgevoerd. De locatie wordt volledig stilgelegd om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Er wordt in de onderhoudsperiode geen aardgas op deze locatie geproduceerd.

Positieve reacties overheersen na NAM Open Dag in Assen

apr. 26, 2016

Ruim 1.100 bezoekers bezochten zaterdag 23 april de Open Dag op het hoofdkantoor van NAM in Assen. Het was een succesvolle Open Dag, met overwegend positief gestemde bezoekers.

‘Sappe de pachtinner’ wint publieksprijs mediaprojecten

apr. 26, 2016

Middelstum - Filmmaker Paul Bezuijen ontving maandagavond 25 april in borg Ewsum de Publieksprijs Leefbaarheid voor mediaprojecten uit handen van Gerald Schotman. Voor zijn filmproject ‘Sappe de pachtinner’ verzamelde Bezuijen meer dan 2500 stemmen van het publiek.

Handhaving huidig productieniveau van 27 miljard m3

apr. 19, 2016

Op 19 april publiceerde NAM haar voorstel voor toekomstige gaswinning uit het Groningen-gasveld. Het is de eerste stap in een stapsgewijs besluitvormingsproces, dat voor 1 oktober 2016 moet leiden tot een definitief kabinetsbesluit over gaswinning uit het Groningen-gasveld. Gezien de complexiteit en maatschappelijke zorg rond het aardbevingendossier, heeft de minister van Economische Zaken besloten tot een uitgebreide consultatie van overheden, experts en bewoners voor het gaswinningsbesluit.

NAM breidt Waarderegeling uit

apr. 15, 2016

Sinds 29 april 2014 heeft NAM een regeling om een eventuele lagere verkoopprijs door aardbevingen te compenseren. De Waarderegeling is onderdeel van een breed pakket aan maatregelen en was opengesteld voor 8 gemeenten.

Prehistorische Hightech en veel energie tijdens Girlsday

apr. 14, 2016

Donderdag 14 april reisden bijna 200 meiden van HAVO / VWO scholen uit Hoogeveen, Meppel, Beilen en Groningen af naar de Girlsday in het Drents Museum in Assen.

TV-première ‘Samen naar school’

apr. 14, 2016

Op 20 april gaat de film ‘Samen naar school’ om 18.00 uur in première op Podium TV.

Bedrijf uit Bedum start proef innovatieve straatinspecties

apr. 13, 2016

Horus, een bedrijf uit Bedum, is in april gestart met het verzamelen van beeldmateriaal van gebouwen in de provincie Groningen. In opdracht van NAM legt het bedrijf, bij wijze van proef, de eigenschappen van gebouwen op innovatieve wijze tot in detail vast.

Fakkelen bij onderhoud op NAM-locaties De Eeker en Eemskanaal

apr. 08, 2016

In april worden op de locaties De Eeker en Eemskanaal werkzaamheden uitgevoerd waarvoor het noodzakelijk is aardgas af te fakkelen. Dit kan voor de omgeving zichtbaar zijn.

Werkzaamheden op NAM-locatie Ten Boer

apr. 08, 2016

Op de NAM-locatie Ten Boer nabij Thesinge worden in april werkzaamheden uitgevoerd. Het werk neemt enkele dagen in beslag en kan mogelijke enige overlast voor de omgeving veroorzaken.

Buren bezoeken NAM-locatie Kloosterveen

apr. 05, 2016

Vrijdagmiddag 1 april waren de directe buren van de NAM-locatie in Kloosterveen van harte welkom op onze locatie om uitleg te krijgen over de aanwezige apparatuur en de gaswinning in Kloosterveen. Ruim 600 buren hadden daarvoor een uitnodiging in de brievenbus ontvangen.

Bijzonder transport naar NAM-locatie in ’s Gravenzande

apr. 05, 2016

Maandagavond 4 april is rond middernacht met bijzonder transport een compressor gearriveerd op de gaswinningslocatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aan de Noordlandseweg in ’s Gravenzande.

NAM dient geactualiseerd Winningsplan in voor Groningen-gasveld

apr. 01, 2016

Op vrijdag 1 april heeft NAM bij de minister van Economische Zaken en toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een geactualiseerd Winningsplan ingediend voor het Groningen-gasveld.

NAM onderzoekt vier alternatieven waterinjectie Twente

mrt. 31, 2016

Het onderzoek naar mogelijke alternatieven voor waterinjectie in Twente is nu zover dat er vier onderzoeksrichtingen zijn vastgesteld, om te bepalen wat de optimale manier is om het productiewater uit Schoonebeek te verwerken. Twee daarvan zijn varianten op waterinjectie en twee gaan uit van zuivering van het productiewater.

Werkzaamheden op NAM-locatie Kooipolder

mrt. 31, 2016

Op NAM-locatie Kooipolder aan de Groenedijk bij Froombosch (gemeente Slochteren) wordt groot onderhoud uitgevoerd. De locatie wordt volledig stilgelegd om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Er wordt in de onderhoudsperiode geen aardgas op deze locatie geproduceerd.

Animatiefilm over waterinjectie

mrt. 30, 2016

Waterinjectie is best een ingewikkeld proces. Daarom is er een korte animatiefilm gemaakt om te laten zien hoe het proces van waterinjectie verloopt bij de olie- en gaswinning in Nederland.

Afspraken over schadeherstel en bouwkundig versterken

mrt. 24, 2016

In navolging van het Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen zijn formele samenwerkingsafspraken gemaakt tussen betrokken partijen. Deze afspraken zijn nodig om concrete invulling te geven aan de afhandeling van schade en het programma voor bouwkundig versterken.

Bevingsbestendigere wisselwoningen Loppersum stap dichterbij

mrt. 21, 2016

Op vrijdag 18 maart kondigden betrokken partijen aan dat er belangrijke overeenkomsten zijn getekend voor het realiseren van 21 aardbevingsbestendige wisselwoningen. De wisselwoningen worden gebouwd aan de Wirdummerweg en Over de Wijmers in Loppersum.

Onderzoek toont afwijkende uitkomsten waardedaling vastgoed

mrt. 17, 2016

NAM heeft het persbericht en onderzoek gelezen over waardedaling van vastgoed in de provincie Groningen. Hoogleraar George de Kam van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) presenteerde een berekening op basis van het VU-model. Deze berekening wijkt sterk af van eerder uitgevoerd onderzoek door ORTEC en Centraal Bureau voor de Statistiek.

Geef uw mening over kwaliteit van leven, waardeontwikkeling en economische gevolgen

mrt. 17, 2016

Wat zijn de maatschappelijke effecten van aardbevingen in de regio boven het Groningen-gasveld? NAM heeft dit laten inventariseren door Royal Haskoning DHV, die de bevindingen in een rapportage heeft vastgelegd. Wij willen deze bevindingen graag aan u voorleggen om beter aan te kunnen sluiten bij de wensen en behoeftes van bewoners.

Friese leerlingen ‘duiken in de diepe ondergrond’

mrt. 14, 2016

Wat hebben water en aardgas met elkaar te maken? Meer dan 150 leerlingen uit Friesland weten daar het antwoord op.

Nldoet, NAM deed : Handen uit de mouwen groot succes

mrt. 14, 2016

Honderdtwintig NAM-medewerkers hebben op vrijdagmiddag 11 maart tijdens NLdoet daadwerkelijk de hand uit de mouwen gestoken.

NLDoet en NAM doet mee

mrt. 11, 2016

Vandaag helpen meer dan 100 NAM-medewerkers mee aan NLDoet.

Op zoek naar een geschikte boorlocatie

mrt. 10, 2016

Bijna 80 technasiumleerlingen van het Maris College uit Den Haag, brachten dinsdagmiddag 8 maart een bezoek aan onze gaswinnings- en behandelingslocatie in Monster.

Feestelijke start Kansen voor Kinderen

mrt. 09, 2016

Met de ogen dicht en de oren gespitst ‘luisteren’ naar de natuur, animaties maken van aardappels en sporten met de mascottes van Donar en FC Groningen.  De kinderen en leerkrachten van openbare basisschool Hiliglo in Holwierde kregen maandagmiddag een feestelijke mix van sport-, cultuur- en natuuractiviteiten voorgeschoteld.

Minister kamp geeft interview over waterinjectie

mrt. 09, 2016

Minister Kamp heeft recent een interview gegeven aan RTV-Oost

MER commissie onderschrijft onderzoeksopzet heroverweging productiewater NAM

mrt. 07, 2016

In het vandaag door de commissie m.e.r. gepubliceerde advies over de onderzoeksopzet geeft de m.e.r aan het eens te zijn met de door NAM gekozen opzet om breed te kijken naar alternatieve verwerkingsmethoden voor het productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek.

NAM vraagt uw mening over overlast, gezondheid en onmacht

mrt. 04, 2016

Wat zijn de maatschappelijke effecten van aardbevingen in de regio boven het Groningen-gasveld? Geef uw mening over overlast, gezondheid en onmacht.

NAM geeft reactie op de aanbieding aan de Tweede Kamer van de handtekeningen tegen waterinjectie in Twente.

feb. 29, 2016

De aangeboden petitie aan de Tweede Kamer geeft weer waar de zorgen van vele ondertekenaars in Twente liggen.

NAM past informatieborden waterinjectielocaties Twente aan

feb. 26, 2016

NAM gaat de informatieborden op alle waterinjectielocaties in Twente aanpassen en ook de benaming op de stickers op het leidingwerk wijzigen.

Aardbeving bij Froombosch

feb. 25, 2016

In de avond van donderdag 25 februari 2016, heeft om 23.30 uur een aardbeving plaatsgevonden bij Froombosch.

Opnieuw Gronings huis op de triltafel in Italië

feb. 24, 2016

Het Italiaanse kennisinstituut Eucentre voert april 2016 opnieuw tests uit met een volledig Gronings huis op de triltafel in Pavia.

NAM heeft kennis genomen van de recente berichten over een sinkhole in Nordhausen Duitsland.

feb. 23, 2016

De samenstelling van de ondergrond op die locatie in Duitsland kent geen enkele overeenkomst met die van Twente. Het gebied aan de zuidrand van de Harz staat bekend als de “Gipskarst”. Dit houdt in dat er in de directe ondergrond zich grotere hoeveelheden gips bevinden, die plaatselijk op kunnen lossen (karstificatie) en grotten vormen. Dergelijk grotten kunnen instorten. Dat is een bekend fenomeen in dit gebied en is op deze plek al eerder gebeurd.

Nam plaatst extra Geofoons in Twente

feb. 18, 2016

Boven de drie lege gasvelden in Twente die nu in gebruik zijn voor waterinjectie heeft NAM zeven extra 'geofoons' geïnstalleerd in speciaal daarvoor geboorde 200 meter diepe putten.

NAM viert eerste verjaardag van onderhoudsschip Kroonborg

feb. 18, 2016

Een jaar geleden heeft NAM het onderhoudsschip de Kroonborg in gebruik genomen voor werk aan de onbemande platforms op de Zuidelijke Noordzee.

NAM vraagt uw mening over veiligheid en schadeherstel in Groningen

feb. 18, 2016

NAM wil de bevindingen over de maatschappelijke effecten van aardbevingen graag voorleggen aan de bewoners van Groningen

Leerlingen snuffelen bij technische bedrijven

feb. 15, 2016

Wat hebben een gaszuiveringsinstallatie, zwavel, verschillende soorten gesteente en procestechniek met elkaar te maken?

Fracking op NAM locatie Saaksum zeker niet in 2016

feb. 15, 2016

In het najaar van 2015 heeft minister Kamp bevestigd dat fracking bij conventionele gasvelden in Nederland op een verantwoorde en veilige manier kan worden uitgevoerd. Hiermee reageerde hij op een motie in de Tweede Kamer.

Informatiebijeenkomst voor inwoners op 18 februari 2016

feb. 11, 2016

Donderdag 18 februari 2016 vindt in het gemeentehuis van Loppersum een thema-avond plaats over onderzoek naar de mening van Groningers over gaswinning in Groningen.

NAM versnelt bodemsanering op locatie Tubbergen-7 in het Springendal

feb. 10, 2016

Op de locatie Tubbergen-7 ligt een historische verontreiniging (grondwater) aan de boortorenweg in Hezingen. Deze is veroorzaakt in de jaren ’50 en ’70 tijdens de gaswinning.

Boortoren uit Assen vertrokken: nog geen winning

feb. 09, 2016

De boortoren in Assen-Noord is na een dikke drie maanden werk in Assen-Noord vertrokken en de locatie is inmiddels nagenoeg weer leeg. De boortoren heeft een nieuwe put naar een nieuw blok in het bestaande gasveld geboord, en een oude put afgesloten. Het wachten is nu op een vergunning om het overgebleven gas van circa 500 miljoen m3 te winnen via de nieuwste put.

Samenwerking met MFA en gemeente Dongeradeel

feb. 07, 2016

NAM investeert in nieuwbouw kantoor Anjum in noordoost Fryslân.

NAM draagt Rijksmonumenten over aan Het Groninger Landschap

feb. 05, 2016

Het Groninger Landschap en NAM en hebben overeenstemming bereikt over overdracht van monumentaal erfgoed in de regio boven het Groningen-gasveld.

Symbolische eerste steentjes Ommelander Ziekenhuis gelegd

jan. 29, 2016

Personeel en omwonenden legden vrijdag 29 januari in Scheemda symbolisch de eerste steen van nieuw te bouwen Ommelander Ziekenhuis Groningen.

Onderhoudswerkzaamheden locatie Marum (Leidijk) van start

jan. 28, 2016

In het laatste weekend van januari verhuist de boortoren van locatie Vries (bij Assen) naar de gaswinningslocatie Marum- langs de A7, bij afslag Frieschepalen.

Productiewater NAM voldoet aan Europese richtlijnen

jan. 25, 2016

Voor injectiewater worden in de praktijk verschillende benamingen gebruikt (injectiewater, productiewater, afvalwater). De naamgeving heeft geen enkel gevolg voor het soort vergunning die daarbij nodig zou zijn. De samenstelling van het injectiewater bepaalt namelijk welke regels van toepassing zijn, niet de naam die men aan dat injectiewater geeft.

Onderhoud en fakkelen op NAM-locatie Overschild

jan. 22, 2016

Op de NAM locatie Overschild aan de Schildweg in de gemeente Slochteren (tussen Eemskanaal en Schildmeer) wordt vanaf 18 januari 2016 tot medio maart 2016 groot onderhoud uitgevoerd. Er wordt ook aardgas afgefakkeld.

Overheid en industrie nemen samen speciale schuimblusinstallatie in gebruik.

jan. 21, 2016

In Den Helder staat een van de grootste gasbehandelingsinstallaties van de wereld.

Acht innovatieve nieuwbouwideeën ontvangen onderzoeksbijdrage

jan. 21, 2016

Acht innovatieve inzendingen kregen dinsdag 19 in het kader van de Nieuwbouw-innovatieregeling een financiële bijdrage tot 30.000 euro toegekend

Film over bevingsbestendigere school in Loppersum in premiere

jan. 18, 2016

Dinsdag 12 januari 2016 is de film ‘Samen naar school’ in premiere gegaan over impact van aardbevingen op een school

Creatievelingen opgelet: inschrijfperiode mediaprojecten komt eraan!

jan. 15, 2016

Een maand lang de tijd om ideeën voor Gronings mediaproject in te sturen. De beste maken kans op financiële bijdrage.

Dorpshuis Engwierum 45e dorpshuis met zonnepanelen

jan. 15, 2016

Op vrijdag 15 januari zijn de zonnepanelen op het dorpshuis “It Dykshus” in het Friese Engwierum feestelijk in gebruik genomen.

Nieuwjaarsspeech Gerald Schotman NAM

jan. 15, 2016

Op woensdagavond 14 januari  hield NAM-directeur Gerald Schotman de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak in De Nieuwe Kolk in Assen.

Groningse Kadepop-talenten spelen op Eurosonic / Noorderslag

jan. 13, 2016

Drie winnaars van de Kadepop Battle: Animal Antics, City of Life en Tied Laces staan in januari 2016 op Eurosonic/Noorderslag.

NAM vereenvoudigt platforms met slimme en veilige techniek

jan. 11, 2016

NAM verbouwt offshore productieplatforms op de Noordzee met faciliteiten voor gasbehandeling tot eenvoudige platforms zonder deze installaties omdat deze niet meer nodig zijn.

Productiecijfers NAM 2015

jan. 07, 2016

NAM produceerde in 2015 46,4 miljard kubieke meter aardgas, waarvan 28,1 miljard kubieke meter uit het Groningen-gasveld. 

2015

Gronings melkveebedrijf wil vooruit met aardbevingsbestendigere stal

dec. 24, 2015

In het Groningse Overschild bouwen melkveehouder Koen van Rooijen en zijn vrouw Marjolein een grote nieuwe aarbevingsbestendiger stal met plaats voor 247 koeien.

Uithuizer ouderen met de bus naar kerstconcert in Martiniplaza

dec. 24, 2015

Speciaal voor ouderen rijden elk jaar bussen vanuit de hele provincie Groningen naar Martiniplaza voor een kerstconcert.

Kerstwensboom wederom groot succes!

dec. 22, 2015

December is bij uitstek een maand om iets te doen voor mensen die het wat minder hebben. Door NAM- medewerkers zijn ruim 150 Kerstwensen vervuld, ingediend door kinderen en jongeren wonend bij Stichting Het Kopland, de vrouwenopvang in Emmen en Groningen.

Meerjarenprogramma NCG en toelichting minister Kamp op ontwikkelingen gaswinning in Groningen

dec. 18, 2015

Presentatie van het  Meerjarenprogramma van Nationaal Coördinator Hans Alders gepresenteerd. Daarnaast informeerde de minister van Economische Zaken de Tweede Kamer over diverse ontwikkelingen rond gaswinning in Groningen.

NAM’s waterinjectieputten vormen absoluut geen gevaar voor mens en natuur

dec. 18, 2015

Op vrijdag 18 december publiceerde RTV Oost op haar website en op Twitter een artikel over de waterinjectieputten van NAM. In dit bericht refereert RTV Oost naar een nog vertrouwelijk rapport dat zou zijn gemaakt in opdracht van minister Kamp van Economische Zaken. Deze berichtgeving is volstrekt onjuist.

Bewoners Onderdendam in gesprek met NAM over boerderij De Haver

dec. 16, 2015

Bewoners en NAM in gesprek over de bestemming van monumentale boerderij De Haver, een beeldbepalend monument voor Onderdeendam

Shell Business Challenge - Winnaars bekend gemaakt in Drents Museum

dec. 16, 2015

Ruim 6 weken geleden begonnen 25 studenten van de Universiteit van Groningen aan de derde editie van de jaarlijkse Shell Business Challenge. Tijdens deze 6 weken leerden de studenten in teams samen te werken en pasten zij vaardigheden en kennis toe die zij aan de Universiteit hebben opgedaan. Het gaf hen de kans de energiemarkt zelf in de praktijk mee te maken. Doel was dat de vijf teams elk met een goed doordacht business plan zouden komen. Gisteravond, 15 december, zaten alle teams bij elkaar in het Drents Museum om te horen welk team volgens de jury het beste business plan opstelde.

Onderzoeksresultaten schademeldingen Steenbergen

dec. 11, 2015

Arcadis heeft op 9 december de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de schademeldingen in Steenbergen en omgeving. Op een bijeenkomst in dorpshuis ’t RAShuys in Roderesch zijn de inwoners die bij het onderzoek zijn betrokken persoonlijk geïnformeerd.

Gasproductie Groningen-veld november

dec. 11, 2015

NAM heeft in 2015 tot en met november in totaal 25,9 miljard m3 aardgas geproduceerd uit het Groningen-gasveld.

Dinsdag 8 december 2015 werd in Sauwerd de vierde Dorpenronde afgesloten

dec. 10, 2015

In het najaar van 2015 organiseerde VGD in nauwe samenwerking met NAM voor de vierde maal een dorpenronde.

Nam tour in Drenthe en Twente

dec. 10, 2015

Om geïnteresseerden nader te informeren over de komende reparatie middels de pijp-in-pijp methode van de watertransportleiding van Schoonbeek naar Twente heeft NAM de van maandag 30 november tot donderdag 3 december met een trailer door het gebied van de pijplijn een tour gemaakt.

Onderhoud NAM-locatie Oudeweg afgerond, fakkel buiten werking gesteld

dec. 09, 2015

UPDATE: de werkzaamheden op de locatie Oudeweg zijn afgerond, de fakkel is inmiddels buiten werking gesteld.

Vissersboot raakt poot NAM productieplatform Noordzee

dec. 07, 2015

Vanmorgen rond 8.30 uur heeft een visserboot een van de poten van het NAM productieplatform Ameland-Westgat geraakt. Het platform ligt ca. 3 km ten noorden van Ameland. Na inspectie is gebleken dat schade beperkt is en dat er geen onveilige situatie is ontstaan. Het incident is door NAM bij de autotiteiten gemeld en nader onderzoek wordt uitgevoerd.

Jeugd, passers en microscopen in Zwolle

dec. 03, 2015

Zoek de juiste plek voor een gasveld! Met deze opdracht werden leerlingen uit 4-havo en 5-vwo in een van de vele workshops tijdens de Jet-Net Career Days op 1 en 2 december bij Windesheim in Zwolle aan het werk gezet. Waar hebben Shell en NAM een vermoeden van een gasveld? En kun je dat als 4-havo en 5-vwo berekenen? Jazeker! Met de behulp van de juiste gegevens wel.

Eerste onderzoeken buiten contour afgerond

dec. 02, 2015

Arcadis startte in het voorjaar in opdracht van NAM een onderzoek naar schademeldingen buiten de zogenaamde contourlijn.

Uitnodiging: Samen in gesprek over de toekomst van boerderij De Haver

dec. 02, 2015

NAM organiseert een avond om met inwoners van Onderdendam in gesprek te gaan over de toekomst van boerderij De Haver.

Een kijkje achter de schermen bij NAM in het Westen

dec. 01, 2015

Afgelopen vrijdagmiddag 27 november hebben 25 bestuurders uit Noord- en Zuid-Holland een bijzonder kijkje achter de schermen bij NAM gekregen.

RIG thema-avond: tussenresultaten aardbevingsonderzoek november 2015

nov. 30, 2015

De RIG thema-avond in het Gemeentehuis in Loppersum stond op donderdag 26 november in het teken van het ‘aardbevingsonderzoek’.

Tijdelijke geofoon op locatie Harkstede bij Meerstad

nov. 27, 2015

De Nederlandse Aardolie Maatschappij start maandag 30 november 2015 met het plaatsen van een zogeheten diepe geofoon op de NAM-locatie Harkstede. Deze locatie ligt in Meerstad. Het gaat om een tijdelijke situatie, de geofoon wordt voor de periode van maximaal een jaar geplaatst.

Bevingsbestendiger AH in Loppersum feestelijk geopend

nov. 26, 2015

Op dinsdag 17 november werd in Loppersum de eerste aardbevingsbestendiger supermarkt van Nederland geopend.

NAM stelt fracking bij Saaksum uit

nov. 26, 2015

Deze week heeft minister Kamp bevestigd dat fracking bij conventionele gasvelden in Nederland op een verantwoorde en veilige manier kan worden uitgevoerd. Hiermee reageerde hij op een motie in de Tweede Kamer.

Waterleiding NAM Schoonebeek-Twente wordt hersteld

nov. 25, 2015

Na uitgebreid onderzoek heeft de Nederlandsche Aardolie Maatschappij (NAM) de pijp-in-pijp-methode gekozen voor de reparatie van de productiewatertransportleiding van Schoonebeek naar Twente.

Reactie NAM op rapport van de heer Houtenbos

nov. 25, 2015

We hebben kennisgenomen van het rapport van de heer Houtenbos. In dit rapport wordt een aantal kanttekeningen geplaatst bij de manier waarop bodemdalingsmodelleringen plaatsvinden in Nederland. Waar het NAM betreft wordt gerefereerd aan de bodemdalingsmodelleringen in de Waddenzee en in Groningen.

Verkeerslessen leerlingen de Heksenketel bij NAM

nov. 24, 2015

Vrijdag 20 november namen leerlingen van OBS de Heksenketel uit Assen deel aan het Shell-VVN verkeersplein. Voor deze gelegenheid werd de parkeerplaats bij het Chemisch Laboratorium van NAM, P3, omgetoverd tot verkeersplein. Het mobiele verkeersplein is een gezamenlijk initiatief om de verkeersveiligheid onder basisschoolleerlingen te vergroten. Gedurende een dagdeel kunnen kinderen op een actieve manier kennis maken met verkeersregels.

Uitkijktoren bij riviertje De Runde geopend

nov. 20, 2015

Bij het riviertje De Runde in Oost Drenthe is vanmiddag een uitkijktoren geopend. De toren is in overleg met de inwoners van Roswinkel, Emmer Compascuum en Emmer Erfscheidenveen gerealiseerd.

Eerste resultaten nieuwbouw-innovatie stemmen positief

nov. 19, 2015

16 november presenteerden deelnemers aan de Nieuwbouw-innovatieregeling van NAM de eerste resultaten van hun onderzoeken naar innovatie bij aardbevingsbestendiger bouwen.

Uitspraak Raad van State 18 november 2015

nov. 18, 2015

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het Instemmingsbesluit en Wijzigingsbesluit van de minister EZ over het Winningsplan.

Minister kondigt aan wetsvoorstel 'omkering bewijslast' in te dienen

nov. 17, 2015

Minister Kamp kondigde aan een gewijzigd wetsvoorstel in te dienen voor de omkering van de bewijslast bij aardbevingsschade in Groningen.

Vereniging Eigen Huis zet vraagtekens bij verstrekte cijfers status afhandeling complexe schade

nov. 17, 2015

VEH heeft laten weten vraagtekens te plaatsen bij de cijfers die minister Kamp de Tweede Kamer heeft verstrekt.

NAM publiceert nieuwe tussenresultaten aardbevingsonderzoek

nov. 15, 2015

NAM heeft de tussenresultaten van het grootschalige aardbevingsonderzoek ter toetsing en controle aangeboden aan de minister EZ en toezichthouder SodM.

Studenten gaan de uitdaging aan tijdens de Shell Business Challenge

nov. 11, 2015

Vijfentwintig studenten van de Rijksuniversiteit Groningen meldden zich maandagavond 9 november jl. bij het kantoor van NAM voor de start van alweer de derde Shell Business Challenge. Deze Business Challenge is een zes weken durend programma, waarbij de studenten in teams leren werken. De opdracht is om samen een portefeuille van energieprojecten te beheren ín een turbulente business omgeving. Het team dat na deze periode het meest realistische en concurrerende plan heeft uitgedacht, wint.

Factsheets over waterinjectie in Twente

nov. 10, 2015

Er wordt de laatste tijd veel gesproken over waterinjectie.

Zevende NAM Bewonerskrant op de mat

nov. 10, 2015

De zevende editie van de informatieve NAM krant over gaswinning en aardbevingen valt vanaf 9 november 2015 op de mat.

Meer dan 1500 buren op de koffie

nov. 09, 2015

Zaterdag 7 november opende de NAM de hekken van twee locaties om aan te sluiten bij de Open Bedrijvendag Drenthe. Tussen 10.00 en 16.00 uur waren zowel de NAM-locatie aan Het Kleuvenveld in Assen als de Gasbehandelingsinstallatie Ten Arlo aan de Koedijk in Hoogeveen, te bezoeken.

Landelijke primeur Bedum: Base Isolation

nov. 09, 2015

Woensdag 4 november presenteerde bouwbedrijf Plegt-Vos in Bedum een innovatieve oplossing voor bevingsbestendiger bouwen.

Prijswinnaars raadspel tijdens Open Bedrijvendag zaterdag 7 november

nov. 07, 2015

Tijdens de Open bedrijvendag heeft een grote groep bezoekers meegedaan aan het raadspel naar het aantal knikkers dat in de glazen bak zat. Gerjan gokte dat er 349 knikkers in deze bak zaten en dat was juist. In Hoogeveen zaten 343 knikkers in de bak dit aantal werd juist geraden door Joran. De prijswinnaars hebben inmiddels hun prijs thuis ontvangen.

Nationaal Coordinator Groningen presenteert Meerjarenprogramma

nov. 03, 2015

NCG Hans Alders, presenteerde woensdag 4 november 2015 zijn concept Meerjarenprogramma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’.

Onderhoudsschip Kroonborg wint prijs 'Schip van het Jaar'

nov. 03, 2015

Koninklijke Niestern Sander heeft met haar Maintenance Support Walk-to-Work Vessel 'Kroonborg' de KNVTS Schip van het Jaar prijs gewonnen.

Gas(t)les voor leerlingen van OBS Den Velde in Overijssel

okt. 30, 2015

NAM geeft al sinds 2009 gas(t)lessen op basisscholen in haar werkgebied. Gisteren, donderdag 29 oktober, waren we te gast bij OBS Den Velde.

Aardbeving bij Meedhuizen

okt. 30, 2015

In de avond van vrijdag 30 oktober 2015, heeft om 19.49 uur een aardbeving plaatsgevonden die volgens het KNMI een kracht van 2.3 op de schaal van Richter had. Het epicentrum van de beving lag bij Meedhuizen (gemeente Delfzijl). De beving houdt verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Nieuw buurtspeelplein bij CBS De Wieken in Ten Post

okt. 29, 2015

CBS De Wieken, de christelijke basisschool in Ten Post, opende maandag 26 oktober een nieuw buurschoolplein.

Helderheid over oorzaak schade woningen nabij waterinjectielocatie Rossum

okt. 29, 2015

Een zeer grondig en langdurend onderzoek door advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft nu definitief duidelijk gemaakt dat NAM niet de veroorzaker is van de schades aan de woningen op de Tramweg in Rossum.

NAM achter de schermen- Friese politiek maakt kennis met de wereld van aardgas

okt. 27, 2015

Maandagavond 26 oktober bezochten zo’n 30 personen uit de Friese politiek de ondergrondse gasopslag in Grijpskerk. De bijeenkomst was bestemd voor colleges en raden uit Friese gemeentes met een NAM locatie binnen hun grenzen.

Lekkage formatiewater locatie Dalen-9

okt. 22, 2015

Op gaswinlocatie Dalen-9 in de gemeente Coevorden is op woensdag 21 oktober 2015 tijdens een reguliere inspectieronde een bovengrondse lekkage geconstateerd in de gasbehandelingsinstallatie. Het installatiedeel is direct ingesloten en het opruimen is gestart.

SodM onderzoek bevestigt waterinjectieputten in Twente zijn in orde

okt. 22, 2015

SodM heeft vandaag bekend gemaakt dat uit recent onderzoek naar de technische staat van de waterinjectieputten van NAM (Tubbergen 7 en Tubbergen 10) blijkt dat er geen lekkages zijn geconstateerd. SodM bevestigt hiermee dat de door NAM uitgevoerde onderzoeken kloppen en dat er geen sprake is geweest van lekkages zoals ten onrechte bij eerdere gelegenheden in de media is bericht.

Het aantal nieuwbouwprojecten in Groningen neemt toe, zo blijkt uit cijfers.

okt. 16, 2015

Uit cijfers van de Nieuwbouwregeling van NAM blijkt dat er een stijgende lijn is in het aantal nieuwbouwprojecten in Groningen.

Zwaluwen welkom bij NAM

okt. 16, 2015

In het ‘NAM-park’ bij de ondergrondse gasopslag in Grijpskerk is door werknemers van NAM een oeverzwaluwwand gebouwd. De wand is een broedplaats voor de oeverzwaluw. Het initiatief voor de wand kwam van VVD-raadslid Geertje Dijkstra-Jacobi. NAM omarmde het initiatief en stelde middelen beschikbaar.

Thema-avond Economic Board goed bezocht door ondernemers

okt. 14, 2015

Dinsdag 13 oktober vond in het gemeentehuis van Loppersum de RIG thema-avond plaats over het stimuleren van de regionale economie.

Herstart oliewinning Schoonebeek mogelijk tweede helft 2016

okt. 14, 2015

Zoals eerder bericht heeft NAM de olieproductie in Schoonebeek in het voorjaar stilgelegd nadat een lek in de watertransportleiding naar Twente was ontdekt en een uitgebreide inspectie van deze leiding had aangetoond dat de leiding op meerdere plekken aangetast was.

NAM wordt strategisch partner van Energy Academy Europe (EAE)

okt. 14, 2015

Vandaag ondertekenen directeur Gerald Schotman en plaatsvervangend directeur Ante Frens namens NAM een Memorandum of Understanding met Energy Academy Europe (EAE). Hiermee worden wij partner van dit internationale centre of excellence voor energie onderwijs, onderzoek en innovatie. We ondersteunen hiermee de missie van de EAE om te komen tot een versnelling van de noodzakelijke transitie naar duurzame, betrouwbare en betaalbare energieoplossingen voor de toekomst.

RIG-avond 13 oktober: Economic Board

okt. 09, 2015

Op dinsdag 13 oktober vindt weer een RIG thema-avond plaats met als onderwerp de Economic Board Groningen.

Halfjaarrapportage 2015 Onafhankelijk Raadsman

okt. 06, 2015

NAM verwelkomt de evaluatie van de schadeafhandeling door de Onafhankelijke Raadsman en neemt zijn adviezen ter harte.

Aardbeving bij Emmen en Hellum

okt. 01, 2015

Woensdag 30 september 2015 heeft om 23.34 uur een aardbeving plaatsgevonden. Het KNMI stelde de kracht van de beving vast op 2.3 op de schaal van Richter met een epicentrum in Emmen, nabij Noordbargeresch. De beving houdt verband met de gaswinning uit het Emmen-gasveld.

NAM legt meetnetwerk aan boven ondergrondse gasopslag Norg

okt. 01, 2015

NAM start maandag 5 oktober met de plaatsing meetapparatuur in het gebied boven de ondergrondse gasopslag bij Norg. Er worden geofoons en versnellingsmeters geplaatst. De informatie die daarmee wordt verzameld geeft, met de informatie van drie gebouwsensoren die eerder in Steenbergen zijn geplaatst, inzicht in de ondergrond en de eventuele effecten van gasopslag daarop.

Aardbeving bij Hellum

sep. 30, 2015

In de avond van woensdag 30 september 2015, heeft om 20.06 uur een aardbeving plaatsgevonden.

Veel interesse voor tweede ronde Nieuwbouw-innovatieregeling

sep. 30, 2015

Op dinsdag 29 september vond de kennismakingsbijeenkomst van de tweede ronde van de NAM Nieuwbouw-innovatieregeling plaats.

De zesde NAM Bewonerskrant eind september bij u op de mat

sep. 29, 2015

Deze week, vanaf maandag 28 september 2015, valt de nieuwste NAM bewonerskrant op de mat.

Hoger beroep waardedaling

sep. 28, 2015

NAM gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland over de compensatie van waardedaling woningen door aardbevingen.

Animatie: Het belang van aardgas uit kleine velden

sep. 24, 2015

NAM wint aardgas uit zo'n 175 kleine gasvelden. Deze velden zijn vaak honderden tot duizenden keren kleiner dan het Groningen Gasveld.

Inwoners Warfstermolen bij NAM boring op bezoek

sep. 24, 2015

Woensdagavond 23 september hebben omwonenden de NAM boorinstallatie bij Warfstermolen bezocht. In twee groepen gingen de bezoekers over het boorterrein.

Raad Dongeradeel enthousiast over nieuwbouw MFA/NAM kantoor Anjum

sep. 18, 2015

Gisteravond heeft de MFA commissie Anjum de gemeenteraadsleden van Dongeradeel geïnformeerd over de status van de nieuwe MFA in combinatie met een nieuw NAM kantoor. De raadsleden reageerden enthousiast op de ver gevorderde plannen.

Luchtfotografie NAM-locaties

sep. 17, 2015

NAM maakt in heel Nederland met tussenpozen van enkele jaren luchtfoto’s van haar winningslocaties.

Deelnemers positief over pilot Nieuwbouw-innovatieregeling

sep. 15, 2015

De Nieuwbouw-innovatieregeling van NAM wordt, met gemiddeld een 4 op een schaal van 1 tot 5, positief tot zeer positief beoordeeld.

Informatieavond: Toekomst voor het Groninger Erfgoed

sep. 14, 2015

Op maandag 21 september is er een informatieavond over gaswinning en aardbevingen.

Innovatief NAM-schip Kroonborg genomineerd voor prestigieuze prijs

sep. 14, 2015

De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS) nomineerde de ‘Kroonborg’, het innovatieve onderhoudsschip van de NAM, voor de KNVTS award ‘Schip van het Jaar’. Deze prestigieuze prijs kent de vereniging toe aan een schip dat is ontworpen en gebouwd in Nederland en zich onderscheidt op het gebied van innovatie, design, economie, duurzaamheid en veiligheid. Op 2 november maakt de KNVTS in Rotterdam bekend welk schip de prijs wint.

Gronings huis schudt in Italië

sep. 14, 2015

In het hart van Lombardije is een huis gebouwd om het vervolgens stevig te schudden.

Onderzoek zwaartekracht

sep. 11, 2015

NAM start op 11 september 2015 een nieuwe zwaartekrachtmeting op 92 locaties boven het Groningen-gasveld.

Buren op bezoek

sep. 10, 2015

Op dinsdagavond 8 september opende de voormalig oliewinlocatie aan de G.K. van Hogendorpweg in de Rotterdamse wijk Schiebroek zijn deuren voor buren. In twee sessies maakten 16 geïnteresseerde omwonenden hier gebruik van. Het merendeel van de bezoekers hebben de oliewinning jarenlang, en sommigen zelfs vanaf het begin, van dichtbij meegemaakt. Een van de buren gaf zelfs aan het jammer te vinden dat de ja-knikkers weg zijn. Het is nu nog maar afwachten wat de gemeente met het stuk grond gaat doen, men vreest voor hoogbouw.

Definitief akkoord Groninger Forum

sep. 09, 2015

Gemeente Groningen en NAM hebben op 9 september 2015 een definitief akkoord gesloten over aardbevingsbestendig afbouwen van het Groninger Forum.

NAM informeert Provincie Overijssel over grondsanering Holtheme

sep. 09, 2015

De NAM heeft de provincie Overijssel geïnformeerd over het resultaat van de grondsanering bij Holtheme (gemeente Hardenberg), die noodzakelijk was na afloop van het lek in de transportleiding tussen het Drentse Schoonebeek en Twente dat op 16 april 2015 werd geconstateerd.

Boorinstallatie bij Blijham wordt ontmanteld

sep. 08, 2015

In de komende week wordt de tijdelijke installatie bij Blijham ontmanteld. De boorinstallatie gaat in delen naar een volgende boorlocatie.

NAM beraadt zich op uitspraak rechtszaak waardedaling

sep. 02, 2015

Vandaag, woensdag 2 september, heeft de rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan in de rechtszaak over waardedaling door aardbevingen.

Boortoren Zeerijp op 31 augustus 2015 naar Moddergat

aug. 28, 2015

De boortoren die vanaf 19 mei op de locatie Zeerijp heeft gestaan, is gereed met zijn werk.

Boortoren Zeerijp is klaar

aug. 28, 2015

De boortoren die vanaf 19 mei op de locatie Zeerijp heeft gestaan is gereed met zijn werk. Vanaf maandag 31 augustus wordt de boortoren in delen vervoerd naar de volgende klus, op locatie Moddergat.

Tweede fase innovatief Aardgas+ project van start

aug. 26, 2015

Sinds de jaren ’50 wint NAM aardgas in de regio tussen Hoogeveen en Meppel. Enkele jaren geleden is het bedrijf hier gestart met het Aardgas+ project om de laatste 10% gas uit het veld te kunnen winnen. Hiervoor zijn werkzaamheden nodig.

Begeleidingscommissie ‘Herafweging productiewater Schoonebeek’ ingesteld

aug. 26, 2015

Sinds 2011 injecteerde de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) productiewater afkomstig van de oliewinning uit het Drentse Schoonebeek in drie lege gasvelden in Twente. In de vergunningen die in 2010 aan de NAM zijn verleend staat dat het bedrijf zes jaar na de start van de activiteiten evalueert of de waterinjectie nog steeds de geëigende manier is om op lange termijn met het productiewater om te gaan.

Talent spat er vanaf bij Kadepop Battle

aug. 25, 2015

Vijf jonge muziekacts hebben bij “Kadepop, the Battle” een plek bemachtigd op het talent stage van Kadepop.

Informatiepunt Centrum Veilig Wonen

aug. 19, 2015

CVW zet zich vanaf januari 2015 in voor het herstellen, versterken en verduurzamen van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied.

Aardbeving bij Kolham

aug. 18, 2015

Op dinsdag 18 augustus 2015 heeft om 9.06 uur een aardbeving plaatsgevonden.

Gesteentemonsters van 3 kilometer diepte uit Groningen-gasveld

aug. 14, 2015

De afgelopen weken zijn over een lengte van 180 meter gesteentemonsters uit de diepe ondergrond van het Groningen-gasveld gehaald.

Zorgvuldige uitvoering is onze hoogste prioriteit

aug. 14, 2015

De boortoren op de voormalig oliewinlocatie in Schiebroek blijft een jaar langer

NAM verbetert metingen Twentse bodem

aug. 13, 2015

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) start op 17 augustus 2015 met werkzaamheden voor het installeren van geofoons op zeven locaties in Twente

Verontreiniging NAM-locatie Tubbergen niet nieuw, sanering krijgt vervolg

aug. 10, 2015

Op de NAM-locatie aan de Boortorenweg in Tubbergen is in 1987 een bodemverontreiniging ontdekt. Deze is tussen 1991 en 2005 voor een deel gesaneerd. Er is nog een restverontreiniging in de bodem aanwezig onder en naast de lokatie. NAM voert in het kader van de Wet Bodembescherming overleg met de provincie Overijssel om deze resterende verontreiniging te saneren.

Gronings huis klaar voor test op triltafel

aug. 08, 2015

In september doet het gerenommeerde Italiaanse kennisinstituut EUcentre een test met een typisch Groningse woning op een trilplaat.

Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie Vries-4

aug. 03, 2015

Vanaf maandag 17 augustus tot en met vrijdag 18 september voert de Nederlandse Aardolie Maatschappij onderhoudswerkzaamheden uit op haar gaswinnings- en gasbehandelingslocatie Vries-4 aan de Kampweg in Donderen.

Stroomstoring tankenpark Delfzijl

jul. 24, 2015

Vannacht is er een stroomstoring geweest op het tankenpark van de NAM in Delfzijl.

NAM-medewerkers platforms Ameland voortaan per boot naar het werk

jul. 23, 2015

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en Veltman Marine Services introduceren een nieuwe manier van transport naar de twee platforms ten noorden van Ameland. In augustus gaan de NAM-medewerkers met de speciale boot ‘Vigilant’ naar de platforms in plaats van per helikopter. Om de gas uit de kleine gasvelden op de Noordzee zo economisch mogelijk te produceren is kostenbeheersing cruciaal.

Start aardbevingsbestendige nieuwbouw in Meedhuizen

jul. 23, 2015

22 juli sloeg wethouder Rijzebol, van de gemeente Delfzijl, in Meedhuizen de eerste paal van de nieuwe, aardbevingsbestendige woning.

Vijfde NAM Bewonerskrant vanaf 13 juli 2015 op de mat

jul. 14, 2015

In de week van 13 tot 17 juli valt de vijfde editie van de NAM bewonerskrant op de mat.

Omwonenden onder de indruk van proefboring Blijham

jul. 10, 2015

Donderdag 9 juli hebben omwonenden de NAM boorinstallatie aan het Oosteinde bezocht. Naast hen waren ook het gemeentebestuur en raadsleden van Bellingwedde aanwezig.

Gefaseerde overdracht schadeafhandeling naar Centrum Veilig Wonen van start

jul. 09, 2015

NAM draagt vanaf 1 juli openstaande schadegevallen gefaseerd over aan Centrum Veilig Wonen (CVW).

Werkzaamheden ondergrondse gasopslag Grijpskerk

jul. 09, 2015

Vanaf maandag 13 juli voert NAM met werkzaamheden uit aan een van de putten op de ondergrondse gasopslag in Grijpskerk. De werkzaamheden worden zeven dagen per week, 24 uur per dag uitgevoerd en zullen naar verwachting twee weken in beslag nemen.

NAM voert werkzaamheden uit op locatie Bierum

jul. 09, 2015

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert werkzaamheden uit op de locatie Bierum aan de Uiteinderweg in Holwierde (gemeente Delfzijl). Op deze locatie wordt gas geproduceerd en behandeld. Een bestaand gebouw wordt uitgebreid en onderdelen van installaties worden vervangen. De komende maanden zijn onze werkzaamheden voor de omgeving mogelijk zichtbaar en hoorbaar.

231 ‘Jarino’-woningen veiliger gemaakt

jul. 08, 2015

In Winsum, Ten Boer en Bedum zijn 231 ‘Jarino’-woningen veiliger gemaakt.

Aardbeving bij Thesinge

jul. 07, 2015

In de vroege ochtend van dinsdag 7 juli 2015, heeft om 5.09 uur een aardbeving plaatsgevonden. Het KNMI stelde de kracht van de beving vast op 2.1 op de schaal van Richter met een epicentrum nabij Thesinge (gemeente Ten Boer). De beving houdt verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Principeakkoord versterken 1.650 huurwoningen in aardbevingsgebied

jul. 07, 2015

7 juli werd bekend dat een principeakkoord is bereikt tussen acht woningbouwcorporaties, de ministeries BzK en EZ, NAM en CVW.

aQuaintance uitbreiding officieel geopend!

jul. 03, 2015

In verband met toegenomen werkgelegenheid heeft aQuaintance in Assen haar kantoor en werkplaats uitgebreid.

Akkoord op hoofdlijnen over Groninger Forum

jul. 03, 2015

De gemeente Groningen en NAM hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt over het aardbevingsbestendiger maken van het Groninger Forum.

Geen hinder van btw-verhoging

jul. 03, 2015

Bij onderhoud en renovatie van woningen werd (onder voorwaarden) tot 1 juli 2015 btw in rekening gebracht.

NAM Productiecijfers 1e helft 2015

jul. 02, 2015

NAM heeft in het eerste halfjaar van 2015 in totaal 16,49 miljard kubieke meter aardgas gewonnen uit het Groningen-gasveld.

Thema-avond Centrum Veilig Wonen – donderdag 25 juni

jun. 30, 2015

De thema-avond in het gemeentehuis van Loppersum van 25 juni stond in het teken van Centrum Veilig Wonen (CVW).

Tweede serie toekenningen nieuwbouwinnovatie

jun. 28, 2015

Een vakjury kende op dinsdag 19 mei een financiële bijdrage toe aan zeven innovatieve voorstellen voor aardbevingbestendiger bouw.

NAM publiceert tussenresultaten aardbevingsonderzoek

jun. 23, 2015

NAM de tussenresultaten van het NAM-aardbevingsonderzoek aangeboden aan de minister van Economische Zaken en aan toezichthouder SodM.

Inloopbijeenkomst boring Zeerijp

jun. 14, 2015

In het dorpshuis van Zeerijp vond vrijdag 12 juni 2015 een informatieve inloopbijeenkomst plaats over de boring van de tweede diepe geofoonput.

Bevingsbestendiger supermarkt

jun. 12, 2015

Inwoners van Loppersum vierden 11 juni de start van de bouw van een nieuwe Albert Heijn.

NAM start nader onderzoek pijpleiding

jun. 11, 2015

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) start donderdag 11 juni 2015 met nader onderzoek naar de inwendige aantasting door microbiologische activiteit van de pijpleiding tussen het Drentse Schoonebeek en Twente.

Beleef het avontuur van de Kroonborg

jun. 11, 2015

-documentaire over wereldprimeur nu on line te zien-

Rechtszaak Waardedaling

jun. 09, 2015

8 juni vond in de rechtbank in Assen pleidooi plaats in twee rechtszaken over de waardedaling van woningen door aardbevingen.

Aardbeving Loppersum

jun. 07, 2015

In de nacht van zaterdag op zondag 7 juni 2015, heeft om 1.39 uur een aardbeving plaatsgevonden.

Friese dorpsbelangens maken kennis met de wereld van aardgas

jun. 05, 2015

Donderdagavond 5 juni bezochten zo’n 70 personen de ondergrondse gasopslag in Grijpskerk. De bijeenkomst was bestemd voor Friese besturen van dorpsbelangen, met een NAM locatie in de omgeving.

Duurzame energie voor nieuw verenigingsgebouw Paesens-Moddergat

jun. 05, 2015

Vanmiddag is de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) van Paesens-Moddergat officieel geopend door wethouder De Graaf van Dongeradeel.

NAM legt olieproductie Schoonebeek volledig stil

jun. 05, 2015

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) legt vandaag de olieproductie volledig stil in het Drentse Schoonebeek. Aanleiding hiervoor is dat de resultaten van een uitgebreide inspectie van de pijpleiding, die het zoute water vervoert dat vrijkomt bij de olieproductie, laten zien dat de leiding op meerdere plekken van binnen is aangetast. Hoewel er geen lekken meer geconstateerd zijn stopt de NAM toch dit watertransport. Het bedrijf heeft het Staatstoezicht op de Mijnen over het resultaat van de inspectie op de hoogte gebracht en is inmiddels met deze toezichthouder in gesprek over het voorgestelde plan van aanpak.

Boring tweede diepe geofoonput locatie Zeerijp van start

jun. 02, 2015

Dinsdag 19 mei startte op de locatie Zeerijp de boring van een tweede onderzoeksput.

RIG thema-avond: In dialoog met de Dialoogtafel

mei 29, 2015

“Wat wilt u de Dialoogtafel meegeven?” Deze vraag stond centraal tijdens de RIG thema-avond in Loppersum op 28 mei 2015.

Affakelen bij gaswinlocatie Blija

mei 29, 2015

In de omgeving van de NAM-locatie bij Blija (Friesland) kan tijdens de komende dagen een vlam zichtbaar zijn door het affakkelen van gas.

Boring tweede diepe geofoonput locatie Zeerijp van start

mei 29, 2015

Dindsdag 19 mei startte op de locatie Zeerijp de boring van een tweede onderzoeksput. Om deze ‘diepe geofoonput’ te realiseren zal de boortoren van NAM de komende tijd onafgebroken, 24 uur per dag boren. Om geluidsoverlast voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken zijn er geluidsnormen opgesteld waar NAM zich aan moet houden. Het geluid wordt tijdens de boring met hulp van speciale microfoons voortdurend gemeten.

RIG Thema- avond over Dialoogtafel

mei 27, 2015

Donderdag 28 mei vindt in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) een thema-avond plaats.

Onderzoek waterinjectielocatie Rossum: NAM voldoet ruimschoots aan geluidsvoorschriften

mei 27, 2015

De waterinjectie-installatie van de NAM aan de Tramweg voldoet ruimschoots aan alle strenge geluidsvoorschriften uit de vigerende milieuvergunning.

Aardbeving bij Uithuizen

mei 27, 2015

Woensdagmiddag 27 mei 2015 heeft om 12.52 uur een aardbeving plaatsgevonden.

VARA’s Kassa over waterinjectie Twente

mei 23, 2015

Het consumentenprogramma Kassa van de VARA besteedde zaterdag 23 mei 2015 aandacht aan de waterinjectie in Twente en de zorgen van omwonenden van de waterinjectielocatie Rossum.

Drukbezochte bijeenkomst in Baflo over Leefbaarheid

mei 22, 2015

In het dorpshuis in Baflo was een drukbezochte middag over het programma leefbaarheid van de Dialoogtafel en NAM.

Samen met andere partijen zet NAM zich in voor een beter beheer van de Waddenzee

mei 22, 2015

Donderdag 21 mei ondertekenden Rijkswaterstaat, het ministerie van Economische Zaken, de Coalitie Wadden Natuurlijk, de drie Waddenprovincies, NAM en Groningen Seaports de intentieverklaring voor een betere monitoring en beheer van de Waddenzee. Dit gebeurde tijdens het WaLTER-symposium in Leeuwarden.

Huizen bij waterinjectielocatie Rossum nader onderzocht

mei 22, 2015

De NAM is gestart met een aantal onderzoeken in en rondom woningen van buren van de waterinjectielocatie aan de Tramweg in Rossum. Dit naar aanleiding van gesprekken die NAM afgelopen tijd heeft gevoerd met enkele bewoners van de Tramweg te Rossum.

Boring tweede diepe geofoonput locatie zeerijp

mei 21, 2015

De boortoren van NAM gaat van vrijdag 15 mei tot eind augustus 2015 naar de locatie bij Zeerijp voor het boren van een tweede onderzoeksput. De eerste diepe geofoonput werd eind 2014 al op deze locatie geboord.

NAM-directeur reikte 21 mei 2015 de VAKWERKPRIJS voor bouwkundig versterken uit

mei 20, 2015

Op donderdag 21 mei de VAKWERKprijs voor beste maatregel uitgereikt aan het Amsterdamse bouwadviesbureau Strackee.

Vakjury enthousiast over inzendingen Nieuwbouw-innovatieregeling

mei 20, 2015

Een deskundige vakjury in zalencentrum Vita Nova in Middelstum een financiële bijdrage toe aan zeven innovatieve voorstellen voor aardbevingsbestendiger nieuwbouw.

Onderhoudsstop locaties Oudeweg en Slochteren

mei 19, 2015

Aan de NAM-locaties Oudeweg (nabij Siddeburen) en Slochteren (nabij Kolham) wordt de komende maanden onderhoud uitgevoerd. Beide locaties - zogeheten clusters waar gas wordt geproduceerd - worden volledig stil gelegd voor het uitvoeren van regulier onderhoud en aanpassingen aan de installatie.

NAM organiseert informatiesessies Tankenpark Delfzijl

mei 18, 2015

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft aan de Zeesluizen in de Handelshaven in Farmsum een locatie in gebruik. Op deze locatie heeft NAM productiewater en aardgascondenstaat in opslag. Op 19 en 20 mei organiseert NAM informatiesessies voor de omgeving en belangstellenden.

Daling olie- en gasprijzen noopt NAM tot kostenbesparing

mei 13, 2015

De olie- en gasindustrie kampt wereldwijd met de gevolgen van de dalende olie- en gasprijzen. Deze ontwikkeling raakt ook de NAM en dit betekent dat het bedrijf scherper op de kosten gaat letten.

Studenten werktuigbouwkunde Windesheim Zwolle bezoeken GZI Emmen

mei 08, 2015

Vakantie! Hoezo? Vijf studenten werktuigbouwkunde van Hogeschool Windesheim uit Zwolle reisden tijdens hun vakantie af naar de Gaszuiveringsinstallatie (GZI) van NAM aan de Philieas Foggstraat in Emmen. De studenten wilden graag leren over het proces en de techniek waarmee gas waar H2S in zit gezuiverd wordt. Na een mini-college over het ontstaan, de winning en opsporing van aardgas volgde een rondleiding met uitleg over het terrein van de GZI. Tijdens de opleiding verdiepen de leerlingen zich in productietechnieken, mechanica, dynamica en systeemkunde. Maar ook onderwerpen als machineonderdelen en materiaalkunde passeren de revue.

Lekkage aardgascondensaat op gasproductielocatie Slochteren

mei 07, 2015

Vanmiddag is tijdens een reguliere controleronde op de gasproductielocatie Slochteren een klein lek geconstateerd in een aardgascondensaatleiding. Als gevolg van deze lekkage is een hoeveelheid van ca. 100 liter aardgascondensaat vrijgekomen in de daartoe ontworpen opvangvoorziening. Dit heeft mogelijk enige stankoverlast veroorzaakt.

Dag van de Garnaal trekt veel bezoekers

mei 04, 2015

Onder een stralend blauwe hemel vond op zaterdag 2 mei in het havengebied van Lauwersoog de Dag van de Garnaal plaats, en NAM was erbij! Bezoekers konden zelf zien, proeven en beleven van alles wat in en rondom de haven van Lauwersoog gebeurt, waar ook een NAM-locatie ligt. Meer dan 800 bezoekers namen de moeite om NAM’s informatiestand te bezoeken.

Speel- en belevingspad Echten geopend

mei 01, 2015

In Echten (Drenthe) is vanmiddag het Roekpad geopend. Het pad is een belevingspad voor jong en oud. Een grote groep vrijwilligers heeft keihard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen.

Update gerepareerde watertransportleiding Schoonebeek-Twente

mei 01, 2015

Het lek in de watertransportleiding bij Holtheme (Hardenberg-Overijssel) is inmiddels gerepareerd. Wat volgt is een grondige inspectie van de gehele leiding ten behoeve waarvan het productieproces opnieuw is opgestart. Zowel de oliepompen in Schoonebeek, als de waterinjectiepompen in Twente draaien nog niet op volle kracht.

RIG themavond: Aantrekkelijk en sterk wonen in Groningen

apr. 30, 2015

30 april 2015 vond vanuit het RIG in Loppersum de RIG thema-avond ‘Aantrekkelijk en sterk wonen in Groningen’ plaats.

Verspreiding bewonerskrant in 11 gemeenten

apr. 29, 2015

De vierde editie van de bewonerskrant wordt verspreid in de 11 gemeenten in het aardbevingsgebied.

Leiding gerepareerd na lek bij Holtheme

apr. 26, 2015

De leiding bij Holtheme (Overijssel) waar donderdag 16 april een lek werd ontdekt in een ondergrondse leiding van NAM, is weer gerepareerd.

NAM informeert bewoners grensgebied Twente

apr. 22, 2015

Recent ontving NAM vragen van inwoners uit het grensgebied in Twente over de relatie tussen waterinjectie bij de plaats Vasse (gemeente Tubbergen) in een leeg gasreservoir en het winnen van gas in Duitsland uit een dieper gelegen gasreservoir. De inwoners vroegen NAM of beide activiteiten invloed op elkaar hebben. Aangezien het hier gaat om twee gasreservoirs die volledig los staan van elkaar is er geen sprake van wederzijdse beïnvloeding. Vandaag stuurde NAM een brief aan onder meer de inwoners van het gebied, die ook de mogelijkheid hebben om nadere vragen te stellen.

Update werkzaamheden Holtheme

apr. 21, 2015

De komende dagen wordt nabij Holtheme verder gewerkt om de lekkage aan een productiewaterleiding nader te onderzoeken en te repareren. Donderdagmiddag 16 april werd een waterplas geconstateerd op een weiland nabij Holtheme in de gemeente Hardenberg. De leiding tussen de NAM-locaties De Hulte en Rossum Weerselo centraal is toen meteen afgesloten. De lekbron werd ingedamd, zodat verspreiding van water voorkomen wordt.

Reactie NAM op OvV-rapport

apr. 20, 2015

Op 18 februari heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) het rapport ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen’ gepubliceerd.

Update werkzaamheden Holtheme in verband met reparatie productiewaterleiding

apr. 17, 2015

De komende dagen wordt nabij Holtheme verder gewerkt om de lekkage aan een productiewaterleiding nader te onderzoeken en te repareren. Gistermiddag werd een natte plek geconstateerd op een weiland nabij Holtheme in de gemeente Hardenberg. De leiding tussen de NAM-locaties De Hulte en Rossum Weerselo centraal is meteen afgesloten.

NAM voert werkzaamheden uit op locatie Siddeburen

apr. 17, 2015

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is vanaf eind april aan het werk op haar locatie aan de Geerlandweg in Siddeburen. Deze locatie wordt voor deze onderhoudsstop volledig buiten bedrijf gesteld voor onderhoud en aanpassingen aan de installatie.

Werkzaamheden ondergrondse gasopslag Grijpskerk

apr. 17, 2015

NAM is al enige tijd bezig met onderhoudswerkzaamheden aan een van de putten op de ondergrondse gasopslag in Grijpskerk. De geplande werkzaamheden worden medio mei 2015 afgerond. Vanaf 18 april 2015 worden werkzaamheden uitgevoerd die 24 uur per dag plaats gaan vinden.

Lekkage geconstateerd in productiewaterleiding nabij Holtheme (Overijssel)

apr. 16, 2015

Vandaag is een natte plek geconstateerd op een weiland nabij Holtheme in de gemeente Hardenberg. NAM werd door de landeigenaar geïnformeerd. Het is aannemelijk dat het gaat om productiewater afkomstig uit de leiding van Schoonebeek naar Twente. NAM gaat nu ter plekke werkzaamheden uitvoeren om de situatie nader te onderzoeken. De verschillende overheden en de diensten zijn geïnformeerd. De leiding is meteen afgesloten tussen De Hulte en Rossum Weerselo centraal.

Aanpassing afhandeling aardbevingsschade buiten contour

apr. 14, 2015

NAM heeft de intentie om bij schademeldingen, experts in te schakelen om ter plekke de schade in kaart te brengen.

Boring tweede diepe geofoonput locatie NAM Zeerijp – begin mei tot eind juli 2015

apr. 14, 2015

De boortoren van de NAM – die nu aan de Korendijk bij ’t Zandt staat – gaat van begin mei tot eind juli naar de locatie bij Zeerijp voor het boren van een tweede onderzoeksput. Eind 2014 heeft een andere boortoren al op deze locatie de eerste diepe geofoonput geboord.

Reactie van NAM op uitspraak Raad van State

apr. 14, 2015

Op dinsdag 14 april heeft de Raad van State een voorlopige uitspraak gedaan over gaswinning uit het Groningen-veld.

NAM voert werkzaamheden uit op Tankenpark Delfzijl

apr. 10, 2015

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert vanaf vrijdagmiddag 10 april werkzaamheden uit aan het elektronische besturingssysteem van Tankenpark Delfzijl. Deze werkzaamheden vinden in en nabij de controleruimte plaats en leveren geen hinder voor de omgeving op. Het Tankenpark zal van vrijdagmiddag 10 april tot maandagmorgen 13 april buiten bedrijf zijn.

Veel belangstelling voor nieuwbouw-innovatieregeling

apr. 08, 2015

De belangstelling voor deelname aan de Nieuwbouw-innovatieregeling is groot.

Werkzaamheden locatie Annerveen Schuilingsoord

apr. 08, 2015

Van week 16 (maandag 13 april) tot en met week 18 (vrijdag 1 mei) gaat NAM civiele werkzaamheden uitvoeren op de locatie Annerveen Schuilingsoord, gelegen aan de Zwetdijk te Zuidlaren, deze werkzaamheden zijn nodig ter voorbereiding voor het afsluiten en buiten gebruik stellen van de gasproductieput. De civiele werkzaamheden worden overdaguitgevoerd en er wordt niet in de weekenden gewerkt.

Leerlingen van basisscholen in Hoogezand en Delfzijl bezoeken winningslocatie

apr. 03, 2015

Met veel interesse bestudeerden leerlingen van een basisschool uit Hoogezand en uit Delfzijl een boor die gebruikt wordt bij boringen.

Regeling Waardevermeerdering voor energiebesparende maatregelen

apr. 02, 2015

U kunt vanaf donderdag 6 november 2014 een aanvraag indienen voor de tijdelijke regeling Waardevermeerdering.

Raad van State buigt zich over spoedprocedure gasbesluit

mrt. 31, 2015

De Raad van State boog zich woensdag 1 april 2015 over een tweetal verzoeken.

Affakkelen gas locatie Den Helder door stroomstoring

mrt. 27, 2015

Als gevolg van een stroomstoring in Noord Holland zijn installaties op de NAM-locatie Den Helder stopgezet.

Start nieuwe inschrijving voor gebouwsensor

mrt. 25, 2015

De komende maanden breidt TNO in opdracht van NAM het netwerk aan gebouwsensoren verder uit.

Aardbeving bij Appingedam

mrt. 24, 2015

Dinsdagmiddag 24 maart 2015 heeft om 14.27 uur een aardbeving plaatsgevonden. Het KNMI stelde de kracht van de beving vast op 2.3 op de schaal van Richter met een epicentrum nabij Appingedam in de gemeente Appingedam. De beving houdt verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Werkzaamheden op NAM-locaties ’t Zandt en Zeerijp

mrt. 20, 2015

NAM voert in april werkzaamheden uit op de gasproductielocatie bij de Korendijk in ’t Zandt (gemeente Loppersum).

Vrijdag NAM-fakkel zichtbaar op Assen-locatie nabij A28

mrt. 12, 2015

Vanwege het testen van de gastoevoer door een recent geboorde put in Assen-Zuid, is er vrijdag een grote vlam te zien op de NAM-locatie in Witten.

Belgische TV geinteresseerd in NAM project De Wolden

mrt. 04, 2015

Het Belgische journaal van de VRT heeft een bezoek gebracht aan de NAM-locatie aan de Oshaarseweg in Koekange.

NAM over overslag van aardgascondensaat in Farmsum

mrt. 03, 2015

De NAM krijgt vragen over de op- en overslag van aardgascondensaat in Farmsum. Wat is dit voor stof en hoe gaat NAM om met dit bij product van aardgaswinning?

NAM breidt het meetnetwerk boven het Groningen-gasveld in 2015 verder uit

mrt. 02, 2015

NAM voert in april werkzaamheden uit op de gasproductielocatie bij de Korendijk in ’t Zandt (gemeente Loppersum).

Derde editie Dorpenronde van start in maart 2015

mrt. 02, 2015

De gemeente Delfzijl bouwen woningcorporatie Acantus en Geveke Bouw & Ontwikkeling 16 nieuwe, aardbevingsbestendiger woningen: tien sociale huurwoningen en zes koopwoningen.

Werkzaamheden NAM-locatie Den Velde (Overijssel)

feb. 27, 2015

NAM start half maart boorwerkzaamheden vanaf haar bestaande locatie aan de Kerkenkastweg in Den Velde. Vanaf eind februari wordt de boortoren die de werkzaamheden uitvoert met diverse vrachtwagens via vaste rijroutes op de locatie afgeleverd. Dit duurt enkele dagen. Het opbouwen van de toren duurt ongeveer een week.

Nam voert werkzaamheden uit op Ameland

feb. 26, 2015

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint al ruim dertig jaar gas onder de Noordzee, de Waddenzee en op en nabij Ameland. Voor de Noordzeekust bevinden zich twee productieplatforms en aan de oostkant van Ameland ligt de landlocatie. De afgelopen maanden heeft NAM op de landlocatie werkzaamheden uitgevoerd aan een bestaande productieput met een mobiele boorinstallatie. Wij hebben deze werkzaamheden afgerond en halen het materiaal weer weg van Ameland

Werkzaamheden ondergrondse gasopslag Grijpskerk

feb. 26, 2015

NAM is gestart met onderhoudswerkzaamheden aan een van de putten op de ondergrondse gasopslag in Grijpskerk. De geplande werkzaamheden worden medio mei 2015 afgerond.

Handboek Aardbevingschade beschikbaar voor iedereen

feb. 25, 2015

Gelijke schades moeten op een gelijke manier worden beoordeeld.

Aardbeving bij Appingedam

feb. 25, 2015

Woensdagmorgen 25 februari 2015 heeft om 11.03 uur een aardbeving plaatsgevonden. Het KNMI stelde de kracht van de beving vast op 2.3 op de schaal van Richter met een epicentrum nabij Appingedam in de gemeente Appingedam. De beving houdt verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Reactie NAM op rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid

feb. 18, 2015

Huizinge was keerpunt in omgang met aardbevingsproblematiek

Doe mee aan de Nieuwbouw-innovatieregeling

feb. 12, 2015

In nauwe samenwerking met de Gemeente Loppersum, Economic Board Groningen en het EPI-Kenniscentrum ontwikkelde NAM de Nieuwbouw-innovatieregeling.

Loket Leefbaarheid kent eerste initiatieven geld toe

feb. 11, 2015

De eerste initiatieven die zijn ingediend bij het Loket Leefbaarheid van de Dialoogtafel en de NAM zijn goedgekeurd.

Reactie nam op pakket extra maatregelen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid

feb. 09, 2015

Vandaag heeft het kabinet extra maatregelen bekend gemaakt die de veiligheid en leefbaarheid in het aardbevingsgebied in Noordoost-Groningen moeten verbeteren.

De Kroonborg koerst naar kleine gasvelden op zee

feb. 09, 2015

NAM introduceert nieuwe manier van werken op zee

Testmetingen tu delft bij voormalig schoolgebouw in ten post

feb. 05, 2015

TU Delft voerde van 3 t/m 5 februari 2015, metingen uit aan een voormalig schoolgebouw, in Ten Post, gemeente Ten Boer.

Start bouwkundig versterken van scholen in Loppersum

jan. 30, 2015

Schoolbesturen Marenland en Noordkwartier hebben met de gemeente Loppersum een plan opgesteld om te starten met het bouwkundig versterken van twee scholen.

Op bezoek bij je buren

jan. 29, 2015

Of er nu een laagje sneeuw neerdaalt op NAM’s boortoren de T700 of er komen buren een kijkje nemen, de boortoren doet zijn werk en boort verder aan de zevende put op locatie Coevorden-10. De boorbeitel baant zich een weg door de gesteente lagen, op zoek naar het aardgasreservoir dat op een diepte van circa 2800 meter diep in de ondergrond zit. Op dinsdag 27 januari bracht een groep omwonenden een bezoek aan de locatie.

Werkbezoek maakt indruk op NAM-directeuren

jan. 21, 2015

NAM-directeur en projectdirecteur Groningen Aardbevingen trokken samen door de regio om in gesprek te gaan met betrokkenen bij het aardbevingsdossier.

NAM-directeur Schotman hecht belang aan nog grotere betrokkenheid met de samenleving

jan. 19, 2015

In zijn eerste nieuwjaarstoespraak gehouden in het Drents Museum benadrukte NAM-directeur Gerald Schotman het belang van een nog betere dialoog met de samenleving. “Een sterke betrokkenheid bij de samenleving waarin wij ons werk doen is cruciaal voor het verkrijgen van draagvlak. Of het nu gaat om het contact met omwonenden van onze locaties, de inwoners van het aardbevingsgebied of de bestuurders van de gemeenten en provincies waarin wij actief zijn. Iedereen die bij NAM of voor NAM werkt is zich bewust van het belang om de omgeving te betrekken bij de activiteiten”.

Werkzaamheden NAM-locatie Botjesweg Noordbroek

jan. 16, 2015

Werkzaamheden NAM-locatie Zuiderveen Botjesweg Noordbroek

Begin 2015 werd gestart met de aanpak van een specifiek type 'Jarino-woningen' met een bouwkundig gebrek

jan. 14, 2015

In Winsum zijn begin januari 2015 de werkzaamheden gestart aan een specifiek type ‘Jarino-woningen’ met een bouwkundig gebrek.

Loket Leefbaarheid registreerde reeds 80 aanvragen

jan. 13, 2015

Bij het Loket Leefbaarheid van de Dialoogtafel en NAM kwamen op 13 januari 2015 al 80 aanvragen binnen.

Aardbeving bij Sappemeer

jan. 12, 2015

Maandagmorgen 12 januari 2015 heeft om 00.05 uur een aardbeving plaatsgevonden.

Toelichting op verklaring NAM

jan. 11, 2015

We hebben de zorg en kritiek gelezen in reactie op onze verklaring van 9 januari waarom wij nu niet kunnen reageren op berichtgeving over de in de media verschenen eerste versie van een concept OVV-rapport. Onder meer de passage dat partijen die informatie verstrekken uit het rapport strafrechtelijk vervolgd kunnen worden heeft tot ophef geleid. Wij willen met die passage aangeven waarom wij als NAM nu niets inhoudelijks over het rapport kunnen zeggen. Wij wachten het definitieve rapport af en vervolgens zullen wij als NAM vanzelfsprekend wel inhoudelijk reageren.

Concept rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid

jan. 09, 2015

Vrijdag 9 januari 2015 publiceerden diverse media over een conceptversie van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de gaswinning in Groningen.

Gasproductie groningen blijft onder afgesproken productieplafond

jan. 06, 2015

NAM produceerde in 2014 in totaal ruim 55 miljard kubieke meter aardgas, waarvan 42,4 miljard kubieke meter uit het Groningen-gasveld.

Aardbeving bij Wirdum

jan. 06, 2015

Dinsdagochtend 6 januari om 07.55 uur heeft een aardbeving plaatsgevonden.

Productiecijfers NAM 2014

jan. 06, 2015

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) produceerde in 2014 in totaal ruim 55 miljard kubieke meter aardgas, waarvan 42,4 miljard kubieke meter uit het Groningen-gasveld. Daarnaast droegen de kleinere gasvelden 12,6 miljard kubieke meter bij aan de totale productie. De afname van de totale productie in 2014 heeft twee oorzaken: enerzijds door het productieplafond voor het Groningen-gasveld en anderzijds door de teruglopende productie uit de overige (kleine) velden.

Nam voert werkzaamheden uit op Ameland

jan. 05, 2015

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint al ruim dertig jaar gas onder de Noordzee, de Waddenzee en op en nabij Ameland. Voor de Noordzeekust bevinden zich twee productieplatforms en aan de oostkant van Ameland ligt de landlocatie. De komende wintermaanden voert NAM op de landlocatie groot onderhoud uit om de gasproductie op peil te houden. Dit brengt transport van materiaal en een mobiele boorinstallatie van en naar de locatie met zich mee. Deze installatie wordt niet gebruikt voor het boren van nieuweputten, maar voor het vervangen van productiepijpen in twee bestaande gaswinputten om zo de gasproductie te verbeteren.

Fakkelen tijdens werkzaamheden ondergrondse gasopslag Norg

jan. 05, 2015

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert onderhoudswerkzaamheden uit aan een gasput op de locatie van de ondergrondse gasopslag Norg. Deze put is begin 2014 geboord en zal worden ingezet voor de opslag en productie van aardgas. Bij het opstarten van deze put komt een eerste hoeveelheid gas vrij dat niet kan worden gebruikt. Dit gas verbranden wij met vier tijdelijke fakkels.

2014

Aardbeving woudbloem

dec. 30, 2014

In de vroege ochtend van dinsdag 30 december heeft om circa 3.37 uur een aardbeving plaatsgevonden.

Boring eerste diepte geofoonput Zeerijp

dec. 24, 2014

Op de NAM-locatie Zeerijp aan de Groeveweg is in de laatste maanden van 2014 dag en nacht hard gewerkt aan de boring van de eerste van twee diepe putten voor de installatie van permanente geofoons.

Meld uw schade vanaf 5 januari 2015 bij centrum veilig wonen!

dec. 23, 2014

5 januari 2015 gaat Centrum Veilig Wonen in Appingedam van start. CVW herstelt aardbevingsschade en maakt huizen en gebouwen sterker.

Efficiencywinst in gaswinning door nieuw type afscheider

dec. 19, 2014

Bij de winning van aardgas komt onder meer productie water en aardgascondensaat mee naar boven uit de diepe ondergrond. Gasproducenten scheiden deze vloeistoffen bovengronds van het aardgas. Samen met het hightech bedrijf Twister testte NAM onlangs een nieuwe technologie voor het efficiënter en milieuvriendelijker scheiden van gas en vloeistof. De bedrijven voerden een test uit op een gasput van de NAM-locatie in Sappemeer. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft het project medegefinancierd. De resultaten van deze technische beproeving waren boven verwachting en geven vertrouwen in functioneren van dit nieuwe type scheider.

Reactie NAM op Kamerbrief gaswinning Groningen

dec. 16, 2014

NAM heeft kennisgenomen van het kabinetsbesluit zoals beschreven in de Kamerbrief over gaswinning in Groningen die vandaag aan de Tweede Kamer is verstuurd. Gerald Schotman, directeur van NAM: “Het is goed dat het Kabinet nu een besluit heeft genomen. Bewoners in Groningen ervaren veel overlast als gevolg van de aardbevingen door gaswinning. Er ligt nu een breed en samenhangend pakket aan maatregelen gericht op veiligheid, schadeherstel, en leefbaarheid en economisch perspectief.”

Ontwerpconsultatie levert 12 veelbelovende oplossingen op

dec. 16, 2014

De door NAM en Arup uitgeschreven ontwerpconsultatie, leverde 12 veelbelovende voorstellen op.

"Het gaat mij niet om het geld, maar om de erkenning dat er sprake is van waardedaling

dec. 15, 2014

Mijn vrouw en ik woonden met veel plezier in Slochteren, maar wilden na mijn pensionering dichter bij de kleinkinderen wonen.

NAM voert werkzaamheden uit op locatie Oudeweg (gemeente Slochteren)

dec. 11, 2014

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert werkzaamheden uit op gasproductielocatie Oudeweg nabij Siddeburen (gemeente Slochteren). Voor de werkzaamheden zal er extra transport van en naar de locatie plaatsvinden. Indien nodig werken wij ook na 16.00 uur en werken wij met kunstlicht aan het begin en eind van de werkdag. In de periode van 23 december tot 5 januari voeren wij geen werkzaamheden uit. Naar verwachting ronden wij de werkzaamheden half januari af. Over de werkzaamheden hebben wij direct omwonenden met een brief geinformeerd.

Oplevering netwerk gebouwsensoren

dec. 09, 2014

Op maandag 8 december heeft TNO aangekondigd dat het netwerk van 183 gebouwsensoren in particuliere woningen is opgeleverd.

Voorwaarden en procedure

dec. 05, 2014

Voorwaarden en procedure

Fakkelen tijdens werkzaamheden ondergrondse gasopslag Norg

dec. 04, 2014

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert deze maand onderhoudswerkzaamheden uit aan twee gasputten op de locatie van de ondergrondse gasopslag Norg. Beide putten zijn begin dit jaar geboord en zullen worden ingezet voor de opslag en productie van aardgas. Bij het opstarten van deze putten komt een eerste hoeveelheid gas vrij dat niet kan worden gebruikt. Dit gas verbranden wij met vier tijdelijke fakkels.

Werkzaamheden NAM locatie bij Blijham

dec. 04, 2014

Zoals eerder gecommuniceerd, wil de NAM medio 2015 een boring uitvoeren op de bestaande Langebrug locatie aan het Oosteinde te Blijham. Dit is een van de twaalf boringen die NAM jaarlijks in Nederland uitvoert. Om deze boring bij Blijham te realiseren, worden in de komende tijd voorbereidende werkzaamheden op de locatie uitgevoerd. Er worden werkzaamheden uitgevoerd om de locatie geschikt te maken voor de komst van de boortoren. Zo wordt ondermeer  de oude asfaltlaag weggefreesd en een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Deze activiteiten worden overdag uitgevoerd gedurende circa twee weken.

Start Loket Leefbaarheid

dec. 02, 2014

Het Loket Leefbaarheid van NAM en de Dialoogtafel is geopend.

Hoe vind je een gasveld?

nov. 28, 2014

Jeugd techniek Jet-Net Career day NAM Shell Gouden Bodem Zwolle

Aardbeving-bestendiger nieuwbouw Bederawalda

nov. 28, 2014

Vrijdag 28 november rond de middag is de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van het seniorencomplex Bederawalda in Bedum.

Werkzaamheden NAM langs N362

nov. 27, 2014

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert vanaf vrijdag 28 november tot en met vrijdag 19 december 2014 werkzaamheden uit ten noorden van de provinciale weg N362, ter hoogte van de Geefweersterweg, gemeente Delfzijl.

Regeling waardevermeerdering: bewoners bepalen hun eigen keuzes

nov. 27, 2014

Met de interim regeling Waardevermeerdering kunnen inwoners van Noordoost-Groningen de waarde van hun huis laten stijgen.

Verbeterde voorwaarden Bouwkundig Versterken

nov. 25, 2014

Verschillende inwoners die een voorstel hebben ontvangen voor het versterken van hun woning, ontvangen verbeterde algemene voorwaarden van NAM.

Fakkelen tijdens werkzaamheden Ondergrondse Gasopslag Grijpskerk

nov. 21, 2014

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert in de week van 24 tot 28 november onderhoudswerkzaamheden uit op de locatie van de ondergrondse gasopslag. Hierdoor is het mogelijk dat er afgefakkeld gaat worden. Dit betekent dat op de fakkelpijp op de locatie –waar altijd een vlam te zien is- mogelijk een grotere vlam staat.

Meetstation ondiepe geofoons in Woudbloem in gebruik

nov. 20, 2014

In Woudbloem het eerste meetstation met ondiepe geofoons in gebruik genomen.

Werkzaamheden Munnekezijl na boring

nov. 20, 2014

NAM gaat de aankomende periode werkzaamheden uitvoeren om de recent geboorde put in Munnekezijl, aan te sluiten om deze gereed te maken voor de winning van gas.

Aardbeving bij Amen (Drenthe)

nov. 11, 2014

Dinsdag 11 november heeft om circa 14.27 uur een aardbeving plaatsgevonden in het Drentse gasveld Eleveld. Het KNMI stelde de kracht van de beving vast op 2.0 op de schaal van Richter met een epicentrum nabij de Drentse plaats Amen.

Oplossingen gepresenteerd voor ‘Jarino-woningen’

nov. 07, 2014

Versnelde inspecties van een type ‘Jarino-woningen’ in Winsum, Bedum en Ten Boer hebben de problematiek rond deze woningen in beeld gebracht.

Update: Aardbeving bij Zandeweer

nov. 05, 2014

In de vroege ochtend van woensdag 5 november heeft om circa 2.15 uur een aardbeving plaatsgevonden.

Veel belangstelling stikstof project De Wijk-gasveld

nov. 02, 2014

Op zaterdag 1 november bezochten circa 100 belangstellenden het mobiele kantoor van NAM tijdens de Open Bedrijvendag van gemeente De Wolden.

Nam compenseert lagere verkoopprijs door aardbevingsrisico’s

okt. 31, 2014

De eerste 45 aanvragers van de NAM waarderegeling ontvangen vandaag een aanbieding van NAM.

Spelenderwijs kennis maken met verkeersregels

okt. 29, 2014

Feestelijke opening van het Mobiele Verkeersplein in Maasland en Naaldwijk.

Start tweede serie dorpsbezoeken

okt. 28, 2014

Dit najaar gaan Vereniging Groninger Dorpen en NAM opnieuw van start met een dorpenronde.

NAM wil voortgang maken met het veiliger maken van huizen

okt. 24, 2014

Veilig wonen in het eigen huis is in Nederland vanzelfsprekend, maar in Noordoost-Groningen maken de aardbevingen soms extra inspanningen nodig.

Meedenken over bouwkundig versterken

okt. 23, 2014

Ruim 30 ondernemers uit de bouw, waarvan sommigen zich hebben verenigd in een samenwerkingsverband, hebben zich aangemeld voor de ontwerpconsultatie.

NAM voert onderhoudswerkzaamheden uit op Ameland

okt. 15, 2014

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint al ruim dertig jaar gas op en nabij Ameland onder de Noordzee en de Waddenzee. De aanwezigheid van NAM is zichtbaar met twee productieplatforms voor de Noordzeekust. Aan de oostkant van het eiland nabij ‘Het Oerd’ ligt een landlocatie verscholen tussen de duinen. Om de gasproductie op peil te houden voert NAM geregeld onderhoudswerkzaamheden uit op haar locaties. Zo ook in de komende maanden op de landlocatie Ameland-Oost-1. Een aantal activiteiten is zichtbaar op het eiland zoals het transport van diverse materialen naar deze winlocatie

NAM voert onderhoudswerkzaamheden uit locatie Borgsweer

okt. 15, 2014

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert werkzaamheden uit locatie Borgsweer aan de Warvenweg.Hier injecten wij al vele jaren water via injectieputten in de diepe ondergrond. De komende weken zijn onze werkzaamheden voor de omgeving mogelijk zichtbaar en hoorbaar.

Loket voor leefbaarheid

okt. 10, 2014

De Dialoogtafel en NAM gaan samen een loket openen voor lokale initiatieven die de leefbaarheid in dorpen vergroten. 

Hoe sterk is metselwerk?

okt. 07, 2014

Inmiddels kan NAM in zeven testwoningen de uitvoerbaarheid van versterkende maatregelen testen.

Kroonborg te water

okt. 07, 2014

Op 6 oktober is de tewaterlating van de Kroonborg succesvol verlopen. Ruim 350 aanwezigen, waaronder twee schoolklassen, zagen het schip de helling afglijden op de werf in Delfzijl. De Koninklijke Wagenborg ondersteunt NAM de komende tien jaar met offshore operaties voor de gaswinning. Koninklijke Niestern Sander heeft hiervoor het schip gebouwd.

Opnieuw informatieve krant over Gaswinning en aardbevingen

okt. 01, 2014

Inwoners van Noordoost-Groningen ontvangen deze week een speciale krant over gaswinning en aardbevingen.

Aardbeving bij Ten Boer

sep. 30, 2014

Dinsdagmiddag 30 september heeft om circa 13.42 uur een aardbeving plaatsgevonden in de omgeving van Ten Boer. Het KNMI stelde de kracht van de beving vast op 2.8 op de schaal van Richter. De beving houdt verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Te weinig aardgas na boring in Naaldwijk

sep. 29, 2014

Eind augustus, begin september is een productietest uitgevoerd bij de nieuwe boorput op de NAM-locatie Naaldwijk, gelegen tussen de Kade van Ras en Burgemeester Elsenweg. Deze test is gedaan om te onderzoeken hoeveel aardgas in de ondergrond aanwezig is. De test heeft uitgewezen dat er te weinig aardgas zit om het veld rendabel in productie te nemen.

Eerste analyses van diepe geofoons metingen

sep. 26, 2014

Vandaag, 26 september 2014,  heeft NAM de resultaten van de eerste analyses van de diepte van aardbevingen gepubliceerd.

Inspecties Jarino-woningen Winsum afgerond

sep. 26, 2014

De afgelopen week heeft ingenieursbureau Arcadis alle 105 woningen in de Bloemenbuurt in Winsum, visueel geïnspecteerd.

Kantoor d’Olle Baank in Loppersum in gebruik genomen

sep. 25, 2014

Het kantoor d’Olle Baank aan de Molenweg in Loppersum is donderdag 25 september in gebruik genomen door NAM.

Zorgvuldigheid voorop bij bepaling waardedaling door aardbevingsrisico

sep. 24, 2014

Minister Kamp kondigde een pakket aan maatregelen aan om de veiligheid en leefbaarheid in de regio boven het Groningen-gasveld te verbeteren.

Ideeën voor aardbevingsbestendiger bouw in testwoning

sep. 19, 2014

Ondernemers in de bouw denken mee over innovatieve oplossingen om gebouwen boven het Groningen-gasveld op grote schaal te versterken.

Voortgang inspectie Jarino-woningen in Winsum

sep. 18, 2014

Bewoners zijn geïnformeerd over het constructieve gebrek dat in een specifiek type Jarino-woning aan het licht is gekomen.

Inschrijving verlengde pilot nieuwbouwregeling

sep. 18, 2014

Samen met constructeurs en opdrachtgevers heeft NAM een pilot uitgevoerd met nieuwbouwprojecten in aardbevingsgebied.

NAM voert onderhoud uit op meetlocatie De Hond

sep. 16, 2014

De Hond onderhoud

Versneld inspectieprogramma specifiek type jarino-woningen in winsum

sep. 11, 2014

Bij reguliere schade-inspecties is door schade-experts een constructief gebrek ontdekt bij een aantal Jarino-woningen met dezelfde kenmerken.

NAM breidt aantal testwoningen uit

sep. 09, 2014

Sinds eind 2013 beschikt NAM over twee testwoningen in de dorpen Loppersum en Godlinze. Daar zijn drie woningen bijgekomen.

Eenderde gebouwen ‘uit de stutten’

sep. 08, 2014

Voor eenderde (23), van de 69 gebouwen waar door NAM tijdelijke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen is een oplossing gevonden.

Voorspoedige voortgang werkzaamheden Naaldwijk

sep. 02, 2014

Op de NAM-locatie Naaldwijk, gelegen tussen de Kade van Ras en Burgemeester Elsenweg, verlopen de werkzaamheden voorspoedig, zelfs sneller dan verwacht.

2.6 en 1.6 op de schaal van Richter

sep. 01, 2014

Maandagochtend 1 september 2014 hebben twee aardbevingen plaatsgevonden bij Froombosch.

NAM Open Dag Grijpskerk groot succes

sep. 01, 2014

Zaterdag 30 augstus opende NAM haar deuren voor geinteresseerden in de regio Grijspskerk. In deze regio staan de installaties voor gasopslag, maar er wordt ook gas behandeld zodat het thuis gebruikt kan worden.

Brandweer oefent op Schoonebeek-locatie

sep. 01, 2014

De brandweer van de gemeente Emmen oefent maandagavond 1 september samen met NAM op een NAM-locatie nabij de Lauensteinstraat in Schoonebeek.

Gerald Schotman nieuwe directeur Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

aug. 29, 2014

Gerald Schotman is met ingang van 1 oktober 2014 benoemd als nieuwe directeur van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)*. Hij is sinds 2009 de Chief Technology Officer en Executive Vice President Innovatie en Research & Development Shell.

Herstelwerkzaamheden 13 woningen helmer molemastraat warffum

aug. 26, 2014

Het afgelopen jaar is bij een aantal woningen in de Helmer Molemastraat te Warffum schade gemeld en hersteld.

Eerste protocol schept duidelijkheid over schadeafhandeling

aug. 22, 2014

Verschillende stappen in de schadeafhandeling moeten helder zijn voor iedereen. Daarom is deze afhandeling nauwkeurig beschreven in de schadeprotocol.

Onderhoud en fakkelen op locatie ’t Zandt 18 en 19 augustus

aug. 15, 2014

Vanaf 18 augustus wordt onderhoud gedaan op de NAM-locatie ’t Zandt aan de Korenweg. Om het onderhoudswerk veilig te kunnen doen, wordt de installatie drukvrij gemaakt via de brandvlam.

Gaswinning Groningen-gasveld 1e helft 2014

aug. 14, 2014

Tot en met juni 2014 is er 23,02 miljard m3 aardgas geproduceerd uit het Groningen-Gasveld.

Laatste fase productiegereed maken nieuwe boorput in Naaldwijk

aug. 11, 2014

Maandag 11 augustus is gestart met de laatste stap voor het productiegereed maken van de nieuwe boorput op de NAM-locatie Naaldwijk, gelegen tussen de Kade van Ras en Burgemeester Elsenweg.

2.0 op de Schaal van Richter

aug. 09, 2014

Zaterdagavond 9 augustus 2014 heeft om circa 17.55 uur een aardbeving plaatsgevonden in de omgeving van Appingedam.

Aardbeving bij Appingedam

aug. 09, 2014

Zaterdagavond 9 augustus 2014 heeft om circa 17.55 uur een aardbeving plaatsgevonden in de omgeving van Appingedam. Het KNMI stelde de kracht van de beving uiteindelijk vast op 2.0 op de schaal van Richter. De beving houdt verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Denk mee over aardbevingsbestendiger bouw en win een design award

aug. 07, 2014

Arup en NAM roepen ondernemers op om mee te denken over innovatieve oplossingen om gebouwen op grote schaal te versterken.

Voorbereidingen installatie permanente geofoons locatie zeerijp

aug. 07, 2014

NAM begint op de locatie Zeerijp met voorbereidingen voor het boren van diepe putten voor de installatie van permanente geofoons.

Uitslag energiespel Fiets4Daagse

jul. 22, 2014

Op donderdag 24 juli passeerden honderden fietsers de ondergrondse gasopslag van NAM in Langelo. Medewerkers van NAM stonden klaar om vragen van deelnemers aan de Fiets4Daagse, met als startplaats Norg, te beantwoorden. Deelnemers konden er ook meedoen aan het energiespel. De prijswinaars van het spel dat in Langelo gespeeld kon worden zijn Noor Kasterman uit Amsterdam, Annette Hoogland uit Nieuw Roden en W.G.J. van Leeuwen uit De Lier. De winnaars ontvangen hun prijs thuis.

Werkzaamheden aan de Warmtekrachtcentrale Schoonebeek

jul. 17, 2014

De afgelopen periode hebben we uitgebreide werkzaamheden verricht op onze locatie WKC/OBI aan de Beekweg. Op korte termijn zijn we nog bezig met het testen van de hulpstoomketel op de WKC/OBI. Hierbij worden gelijktijdige geluidsmetingen uitgevoerd, zowel op onze locatie als bij enkele omliggende woningen/boerderijen.Wanneer dit precies gebeurt, is afhankelijk van weersomstandigheden. De geluidsmetingen zullen ook 's avonds en 's nachts plaatsvinden.

Tijdelijke werkzaamheden op gaswinningslocatie Faan aan de Fanerweg te Grootegast

jul. 16, 2014

Binnenkort start NAM met het aanvoeren van het benodigde materieel. Hierdoor zijn er meer transportbewegingen dan u gewend bent richting onze locatie Faan.

Bouwkundig versterken scholen

jul. 16, 2014

De school moet een veilige plek zijn. We onderzoeken daarom met voorrang hoe we scholen het best kunnen versterken.

Enthousiaste reacties op combinatie NAM kantoor en MFA Anjum

jul. 07, 2014

Inwoners van Anjum hebben gisteravond vrijwel unaniem enthousiast gereageerd op de plannen voor de bouw van het multifunctionele accommodatie (MFA) in het dorp. Ook raadsleden van de gemeente Dongeradeel toonden zich positief over de schetsen. Dat bleek tijdens een presentatie van de Werkgroep De Dobbe en de NAM over de realisatie van het gezamenlijk centrum in het hart van Anjum.

Sloop woonhuis Bedum gestart

jul. 05, 2014

Ruim 140 organisaties, aannemers en bouwbedrijven waren op vrijdag 6 juni 2014 aanwezig bij de startbijeenkomst van de marktconsultatie.

Gebouwsensoren registreren aardbevingen van alaska tot woudbloem

jul. 03, 2014

Gebouwsensoren, die bij 200 gebouwen zijn geinstalleerd, hebben een aardbeving aan de andere kant van de wereld kunnen registreren.

Aardbeving bij Slochteren

jul. 03, 2014

Woensdagavond 2 juli 2014 heeft om 19.34 uur een aardbeving plaatsgevonden in de omgeving van Slochteren.

Aardbevings-bestendiger schoorstenen geplaatst

jul. 02, 2014

Op een woonhuis in Loppersum zijn maandag 30 juni twee aardbevingsbestendiger schoorstenen geplaatst.

Thema-avond over diepe ondergrond Noordoost-Groningen

jun. 30, 2014

Donderdag 5 juni 2014 vond de derde thema-avond plaats in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning in Loppersum (RIG)

Vierde rig-thema-avond: “je kunt niet uitleggen hoe een aardbeving voelt”

jun. 30, 2014

In het bijzijn van medewerkers, Lentis, GGD en Slachtofferhulp werd in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning gesproken over ‘spanningen en aardbevingen’.

In vogelvlucht over het groningen-gasveld in het infoversum

jun. 26, 2014

Dinsdag 17 juni 2014 werd in Groningen onder grote belangstelling het Infoversum geopend, het eerste ‘3D koepeltheater in Nederland.

Flat onderzocht voor aardbevings-bestendiger bouwen

jun. 25, 2014

Hoe kunnen flats in Noordoost-Groningen het best worden versterkt om beter bestand te zijn tegen aardbevingen door gaswinning?

Nogmaals aardbevingsbestendig bouwen tijdens vijfde thema-avond rig

jun. 22, 2014

Dinsdag 24 juni vindt in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning in Loppersum opnieuw een thema-bijeenkomst plaats over aardbevingsbestendig bouwen.

Inwoners Engwierum onder de indruk van boortechniek

jun. 20, 2014

Op donderdagavond 19 juni hebben enkele tientallen inwoners uit Engwierum een bezoek gebracht aan de tijdelijke boorintsallatie van de NAM. De toren staat enkele maanden nabij het dorp om een klein gasveld aan te boren. Het gasveld bij Engwierum is een van de 175 relatief kleine gasvelden in Nederland.

Aan de slag met uitbreiding KNMI-meetnetwerk

jun. 20, 2014

Deze week is een start gemaakt met de uitbreiding van het seismische meetnetwerk van het KNMI boven het Groningen-gasveld.

Fakkelen en ruimere werktijden gasopslag bij Langelo

jun. 19, 2014

Op de gasopslag van NAM bij Langelo wordt hard gewerkt om alle bouw- en constructiewerkzaamheden voor 1 december 2014 klaar te krijgen. Het werk op de gasopslag bij Langelo is erop gericht om de capaciteit van de faciliteit te vergroten. Per 1 december moet de gasopslag weer gereedstaan om bij te springen op koude dagen.

Inzicht in meetresultaten geofoons

jun. 13, 2014

Actievoerders hebben zich afgelopen donderdag 12 juni bij het hoofdkantoor van NAM in Assen gemeld.

RIG thema-avond: NEN-advies en Stimuleringsfonds voor Nieuwbouw

jun. 11, 2014

Dinsdag 27 mei 2014 vond in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum de tweede RIG thema-avond plaats.

Gebouwsensor in gemeentehuis Bedum

jun. 11, 2014

Dinsdag 10 juni 2014 is in het gemeentehuis van Bedum een gebouwsensor geplaatst.

Sloop woonhuis Bedum gestart

jun. 05, 2014

Donderdag 5 juni 2014 wordt in Bedum gestart met de sloop van een woning.

RIG thema-avond: ‘Bevingen in Groningen. Wat is er aan de hand?'

jun. 04, 2014

Donderdag 5 juni 2014 vindt in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning in Loppersum de derde informatieve thema-avond plaats.

Werkzaamheden op locaties De Eeker, Schaapbulten, Zuiderpolder en Grijpskerk

mei 28, 2014

In de komende maanden gaat NAM op een aantal locaties op het Groningen-gasveld onderhoudswerk uitvoeren. Om het onderhoudswerk veilig te kunnen uitvoeren worden deze locaties tijdelijk stilgelegd en gasvrij gemaakt.

NAM’s kleinste gaswinningsunit in Kollumerpomp geplaatst

mei 26, 2014

Afgelopen week is op de NAM locatie Kollumerpomp een high tech gaswinningsunit geplaatst. Het is NAM’s kleinste gaswinningsunit in Fryslan en is bestemd om aardgas uit kleine gasvelden te produceren.

Aankondiging marktconsultatie uitvoerings-organisatie

mei 23, 2014

In samenwerking met de Dialoogtafel start een marktconsultatie  voor een uitvoeringsorganisatie die schadeherstel, preventief versterken en waardevermeedering gaat coördineren.

Houd veilige afstand - seismisch onderzoek Noordzee

mei 22, 2014

NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) doet seismisch onderzoek om beter inzicht te krijgen in de olie- en gasvoorraden in drie gebieden van de Noordzee tot ongeveer eind augustus.

Eerste rig bijeenkomst: in gesprek over gevolgen kabinetsbesluit

mei 21, 2014

In het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum vond dinsdag 20 mei 2014 de eerste themabijeenkomst van dit jaar plaats.

RIG thema-avond over aardbevings bestendig bouwen

mei 20, 2014

Dinsdag 27 mei 2014 vindt in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning in Loppersum de tweede informatieve thema-avond plaats.

Werkgroep buigt zich over stimuleringsfonds voor nieuwbouw

mei 20, 2014

Een speciaal fonds gaat stimuleren om bij nieuwbouw rekening te houden met het aardbevingsrisico door gaswinning.

Inwoners uit garrelsweer uit voorzorg naar vervangende woonruimte

mei 15, 2014

Donderdag 15 mei heeft NAM de bewoners van een woonboerderij in Garrelsweer (gemeente Loppersum) vervangende woonruimte aangeboden.

Productiebeperking gaswinning positief voor loppersum, geringe effecten rest groningen

mei 14, 2014

Beperken van de gasproductie uit het Groningen-gasveld rondom Loppersum heeft een positief effect op dit gebied.

Jaknikker in Nederlands Openluchtmuseum in beweging gezet

mei 14, 2014

Met een druk op de knop en een energieke dansvoorstelling is op dinsdag 13 mei de jaknikker in het Nederlands Openluchtmuseum weer in beweging gezet. De jaknikker, afkomstig van NAM’s oliewinplaats Berkel-4 (Rotterdam), staat in het Openluchtmuseum symbool voor de winning van fossiele brandstoffen uit Nederlandse bodem, een van de vensters in de Canon van Nederland.

Aanpassing en werkzaamheden Gaszuiveringsinstallatie NAM Emmen

mei 12, 2014

In verband met onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen op het terrein van de Gaszuiveringsinstallatie van de NAM aan de Phileas Foggstraat in Emmen, is het nodig om de installatie drukvrij te maken. Dat betekent dat vanaf maandag 19 mei 2014 gedurende twee weken extra afgefakkeld wordt via de hoge fakkelpijp op het terrein. Er is dan een grotere vlam te zien dan normaal.

Gemeenten ontvangen gebouwsensoren

mei 09, 2014

De burgemeesters van maar liefst 15 Groningse gemeenten hebben aangegeven een gebouwsensor te willen laten plaatsen in het gemeentehuis.

Ee Dorpsommetje rijker

mei 09, 2014

Op zaterdag 10 mei wordt in Ee (Friesland) het Dorpsommetje, Flaakspaad, officieel in gebruik genomen. Dorpsbelang Ee heeft na overleg met NAM een bijdrage ontvangen waarmee het Flaakspaad gerealiseerd is. NAM manager Elke Rettberg verricht samen met Johannes Kramer, gedeputeerde van de Provincie Friesland de officiële opening. De inwoners van Ee zijn uitgenodigd om voorafgaand aan het officiële moment samen een ontbijt te nuttigen in Dorpshuis de Jister in Ee.

Permanente NAM-expo brengt oliewinning Schoonebeek in beeld

mei 07, 2014

Stichting De Spiker en NAM openen 7 mei een permanente expositie over aardoliewinning in Schoonebeek die meerdere jaren te bezoeken is. In de prachtig gerenoveerde boerderij vlakbij het centrum kunnen inwoners en toeristen alles te weten komen over de komst van de oliewinning tot aan de moderne technieken van tegenwoordig.

Schadevergoeding als gevolg van aardbevingsschade

mei 05, 2014

Naar aanleiding van berichtgeving over het gebruik van schadevergoedingen naar aanleiding van aardbevingsschade wil NAM graag nadere toelichting geven.

Werkzaamheden Schoonebeek Westerse Bos

mei 02, 2014

In verband met reparatiewerkzaamheden op onze locatie 2300 in Schoonebeek, nabij het Westerse Bos, wordt er extra activiteit verwacht op en rondom deze locatie. In verband met het vervangen van de ondergrondse pomp in een van de olieproductieputten worden onder andere extra lichtmasten opgesteld en kan er geluidsoverlast ontstaan.

Waarderegeling: eerste aanvragen rond de zomer afgerond

apr. 29, 2014

NAM verwerkt vanaf dinsdag 29 april de 170 aanvragen voor de Waarderegeling, die sinds 6 februari 2014 werden ingediend.

2013

Brug slaan met universiteit

dec. 24, 2013

Shell, NAM en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) kozen tijdens de finale op 17 december welke studenten de beste bedrijfsoplossing hadden bedacht in hun zes weken durende business challenge. "Door het organiseren van deze challenge konden we ons als Shell en NAM presenteren als toekomstig werkgever," zegt Kees Nieuwenkamp, Finance Manager bij NAM in Assen. "Het geeft ons bovendien gelegenheid een stevige basis te creëren voor onze samenwerking met de universiteit."

Straatinspectie woningen dorp Loppersum afgerond

dec. 23, 2013

In de afgelopen 2.5 maand zijn alle 1.100 woningen in het dorp Loppersum vanaf de openbare weg geïnspecteerd.

NAM voert boring uit naar klein gasveld bij Faan

dec. 23, 2013

Naar verwachting begint de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) begin januari 2014 met de verhuizing van de boorinstallatie "Synergy" en bijbehorend materiaal naar de bestaande NAM-locatie Faan, gelegen aan de Millinghaweg in Faan. Half januari wordt dan gestart met het boren van een put op de locatie. De boring zal circa 2 maanden in beslag nemen.

Kerstwensboom groot succes!

dec. 20, 2013

December is bij uitstek een maand om iets te doen voor mensen die het wat minder hebben. Door NAM- medewerkers zijn circa 100 Kerstwensen vervuld, ingediend door kinderen wonend bij Promens Care in Drenthe.

Bepaal de plaats van een gasveld

dec. 05, 2013

Met de opdracht om de plaats te bepalen waar NAM en Shell een vermoeden van een gasveld hebben werden leeringen uit 4-havo en 5-vwo aan het werk gezet. De leerlingen volgden een van de vele workshops tijdens de Jet-Net Career Days op 19 en 20 november bij de Campus van de Technische Universiteit Delft. Geen gemakkelijk opdracht voor hen maar toch gingen ze enthousiast aan de slag met een grote passer, stiften, een wereldbol, zandsteen, kalksteen en een verdunde zuur.

NAM en Jong Ondernemen stimuleren ondernemerschap in Noord-Nederland

dec. 04, 2013

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en Stichting Jong Ondernemen gaan samenwerken om via het onderwijs ondernemerschap in Noord-Nederland te stimuleren. Hiervoor ondertekenen ze op woensdag 4 december een samenwerkingsovereenkomst. Beide organisaties willen niet alleen een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en studenten leveren, maar ook de economische ontwikkeling en leefbaarheid in de drie noordelijke provincies stimuleren.

Nieuwe bestemming voor De Boô

dec. 03, 2013

Duurzaam en energiezuinig trainingscentrum voor NAM in Schoonebeek

Gezin uit Bedum uit voorzorg naar vervangende woonruimte

dec. 02, 2013

Donderdag 23 januari is een gezin uit Bedum na overleg ingetrokken in een vervangende woonruimte. 

Herziene versie Winningsplan ingediend

dec. 02, 2013

NAM een herziene versie van haar winningsplan rondom gaswinning uit het Groningen-gasveld ingediend bij minister Kamp van Economische Zaken.

Aardbeving in gemeente Appingedam

nov. 27, 2013

Woensdagochtend 27 november om 00:54 heeft zich in de gemeente Appingedam een aardbeving voorgedaan.

Werkzaamheden en planning NAM-locatie Monster Zuid

nov. 27, 2013

Eind november plaatst NAM een tijdelijke boorinstallatie op de bestaande NAM-locatie, gelegen op het huidige NAM-terrein tussen de Kade van Ras en Burgemeester Elsenweg (tegen bedrijventerrein Westerlee aan). De boring duurt naar verwachting drie maanden.

NAM schenkt zonnepanelen aan Kollumerpomp

nov. 25, 2013

Onder een stralende zonnehemel zijn op zaterdag 23 november de nieuwe zonnepanelen die onlangs op dorpshuis het Trefpunt in Kollumerpomp geplaatst zijn officieel in gebruik genomen.

Geofoons getest door seismiek in Westeremden en Zeerijp

nov. 24, 2013

Door middel van zogenaamde ‘checkshots’ worden woensdag en donderdag de recent aangebrachte ondergrondse geofoons van de NAM getest. Door deze testen worden de geofoons gekalibreerd. De testen worden gedaan rondom de gasputten van Westeremden en Zeerijp door middel van acht kleine seismische explosies; vier ten Noorden van Loppersum en vier ten zuiden van Westeremden.

Nieuwe NOGEPA Aardgas Update over werken in de olie of gaswereld

nov. 13, 2013

Aardgas en aardolie spelen een belangrijke rol in Nederland. Met aardgas verwarmen we onze woonkamers, koken we onze aardappelen en verwarmen we ons kraanwater. Aardolie is onder andere nodig voor medicijnen en make-up.

RUG studenten bestuderen NAM-cases als carrièrevoorbereiding

nov. 12, 2013

Vijfentwintig studenten economie en bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen zijn bij de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij bv) gestart met een zes weken durende case-study. Dit is het resultaat van een samenwerking van de NAM met de onlangs geopende Careers Company van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) en de Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging (EBF). Doel van de business challenge is om studenten kennis te laten maken met het bedrijfsleven en complexe organisatievraagstukken. Aan de andere kant wil de NAM graag gebruikmaken van de frisse en creatieve ideeën van de studenten.

In gesprek met dorpsbewoners

nov. 12, 2013

Zo’n 500 bewoners bezochten tien  informatieavonden in diverse Groninger gemeenten. Deze zijn georganiseerd door de vereniging Groninger dorpen en NAM.

Vernieuwd NAMplatform over gaswinning en aardbevingen

nov. 12, 2013

Na de sterke aardbeving in Huizinge in augustus 2012 hebben we veel gesproken met inwoners uit de provincie Groningen. Hieruit is onder andere in december 2012 de website NAMplatform.nl voortgekomen. De website heeft als doel informatie te geven over gaswinning en aardbevingen in Groningen. Op 11 november gaat de nieuwe versie van NAMplatform.nl live. Ook hierbij zijn de inwoners het uitgangspunt.

Wallage en Van Geel werken aan dialoogtafel

nov. 11, 2013

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben opdracht gegeven om een dialoogtafel voor het Groninger aardbevingsgebied uit te werken.

Speciale krant over gaswinning en aardbevingen

nov. 11, 2013

Inwoners van Noordoost-Groningen ontvangen een krant over gaswinning en aardbevingen.

Aardbeving bij Annen

nov. 11, 2013

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft zich een aardbeving voorgedaan in de omgeving van Annen.

Netwerkmeeting Brandweer, overheid en NAM

nov. 11, 2013

Op donderdag 14 november organiseert NAM in het hoofdkantoor in Assen een bijeenkomst met de brandweerkorpsen uit de regio’s waarin NAM werkt. Rond het kantoor zijn daarom op die dag allerlei brandweerauto’s aanwezig.

Aardbeving bij Annen

nov. 09, 2013

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft omstreeks 02.30 uur zich een aardbeving voorgedaan in de omgeving van Annen. Het KNMI stelde de kracht van de beving vast op 2,4 op de schaal van Richter.

NAM steunt Zandstrooiboerderij Schoonebeek

nov. 06, 2013

Zandstrooiboerderij Zwaantje Hans-Stokman's Hof ligt in het centrum van Schoonebeek. Je kunt er zien hoe men er in vroeger tijden woonde en werkte. Vanaf april 2014 is er bovendien een vaste tentoonstelling over de oliewinning in Schoonebeek te bezichtigen. De wagenschuur wordt geschikt gemaakt voor tijdelijke tentoonstellingen van Stichting De Spiker. Een ingrijpende verbouwing, waarvoor een beroep is gedaan op NAM’s werkgelegenheidsfonds. Hierdoor zijn er vijf leerwerkplekken gerealiseerd.

Dorpshuis Garsthuizen opgeknapt na brand

nov. 06, 2013

"Ons dorpshuis is elke week wel een avond open, soms zelfs twee of drie avonden. Het speelt een belangrijke sociale rol in Garsthuizen. We hebben dus geen moment getwijfeld of we door zouden gaan, toen het pand eind mei werd getroffen door brand."

Bijeenkomst 'Mijn huis en aardbevingen'

nov. 04, 2013

Op donderdag 14 november 2013 wordt in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning weer een bewonersbijeenkomst georganiseerd voor inwoners van Loppersum.

NAM Open Dag Noordoost Friesland groot succes

nov. 04, 2013

Zaterdag 2 november opende NAM letterlijk en figuurlijk haar (tent)deuren voor geinteresseerden en belangstellenden in de regio Noordoost Friesland. Omdat NAM de komende jaren veel werkzaamheden uitvoert in deze regio, waren inwoners van het gebied uitgenodigd om te horen en zien wat NAM in hun omgeving doet maar ook om meer te weten te komen over aardgas: waar en hoe zit het aardgas in de ondergrond, hoe spoort NAM het op en hoe wordt het gewonnen.

Rapport commissie Meijer verschenen

nov. 01, 2013

Vrijdag 1 november 2013 heeft de commissie Meijer een belangrijk rapport opgeleverd over een duurzame toekomst voor Noord-Oost Groningen.

Publicatie rapport GBB-denktank

okt. 29, 2013

Groninger Bodembeweging heeft een denktank opdracht gegeven om projecten te identificeren die inwoners compenseren voor de negatieve effecten van gaswinning.

Kabinetsbesluit gaswinning Groningen

okt. 29, 2013

Om een goed oordeel te vormen over voortzetting van gaswinning in het Groningen-gasveld heeft minister Kamp(EZ) elf onderzoeken aangekondigd.

Onderhoudswerkzaamheden Grijpskerk

okt. 24, 2013

Vanaf maandag 28 oktober tot en met vrijdag 13 december voert NAM ondershoudswerkzaamheden uit aan de gaswinningsinstallatie op NAM-locatie Grijpskerk. Het gaat om werkzaamheden zoals schilderwerk en het aanbrengen van isolatiemateriaal.

Open dag NAM in Noordoost Fryslân

okt. 21, 2013

Op zaterdag 2 november zijn inwoners van de regio Noordoost Fryslân van harte welkom om een kijkje achter de schermen van gaswinning te nemen. NAM organiseert een open dag, waarbij bezoekers een rondleiding per bus kunnen volgen langs de verschillende NAM-locaties in de gemeente Dongeradeel.

Verbouwing zandstrooiboerderij Schoonebeek voor olie-expositie

okt. 18, 2013

Op woensdag 16 oktober 2013 werd het startsein gegeven voor de verbouwing en herbestemming van de historische Zandstrooiboerderij Zwaantje Hans-Stokman’s Hof in Schoonebeek. In het voorjaar van 2014 wordt hier een expositie over oliewinning geopend. Het dorp Schoonebeek en NAM zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden door de oliewinning die hier sinds 1947 plaatsvindt.

Werkzaamheden locatie 's Gravenzande

okt. 16, 2013

NAM wint sinds 2002 aardgas vanaf locatie ’s-Gravenzande aan de Noordlandseweg 68. Om de aardgasproductie op peil te houden zijn regelmatig onderhoudswerkzaamheden nodig. In de maand oktober worden op deze locatie werkzaamheden verricht aan een van de bestaande putten.

Onderhoudswerkzaamheden locatie Amsweer

okt. 15, 2013

Van woensdag 16 oktober tot naar verwachting half november worden op de NAM-locatie Amsweer aan de Meedhuizerweg werkzaamheden uitgevoerd aan twee putten met een boortoren.

Online schadeformulier weer beschikbaar

okt. 11, 2013

Door een technische storing werkte de afgelopen dagen het online schadeformulier niet goed. Dit probleem is nu verholpen.

Gasleiding Norgron onder Drentsche Aa en N34 getrokken

okt. 10, 2013

De NAM heeft donderdag onder de Drentsche Aa en de provinciale weg N34 een pijpleiding getrokken door middel van een ‘gestuurde boring’ voor een nieuwe gastransportleiding die van Sappemeer naar Langelo wordt aangelegd. Door gebruik te maken van de horizontaal gestuurde boring wordt de flora en fauna rond de Drentsche Aa zo weinig mogelijk verstoord.

High tech installatie officieel geopend

okt. 08, 2013

Vrijdagmiddag 4 oktober heeft VNO NCW voorzitter Bernard Wientjes samen met Air Products (operator van NAM’s luchtscheidingsinstallatie) directeur Howard Castle-Smith en NAM directeur Bart van de Leemput de symbolische openingshandeling verrricht voor het Aardgas+ project. Door een draai aan het wiel van een grote pijplijding werd het officiele startsein gegeven van deze wereldprimeur van het Drentse gasveld “De Wijk”.

De Groninger ondergrond in LEGO

okt. 06, 2013

Hoe ontstaat een aardbeving? Wat gebeurt er onder de grond? Het geologisch model brengt de Groninger ondergrond minutieus in kaart.

Bernard Wientjes opent Aardgas+ project

okt. 04, 2013

Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW, opent vrijdag 4 oktober de nieuwe luchtscheidingsinstallatie op de NAM-locatie bij Koekange. Hiermee gaat het Aardgas+ project officieel van start en heeft NAM een primeur. Dankzij deze innovatieve techniek kan ook de laatste 10% van het aardgas uit dit veld worden geproduceerd. Dit is bijzonder, omdat je met deze extra hoeveelheid aardgas alle Drentse huishoudens nog zes jaar lang van aardgas kan voorzien. Tot nu toe werd dit gasveld als ‘leeg’ beschouwd.

Succesvolle Open Dag Gasbehandelingslocatie Den Helder

sep. 30, 2013

Op zaterdag 28 september bezochten bijna 600 bezoekers de Open Dag van NAM’s gasbehandelingslocatie in Den Helder. Iedereen uit Den Helder en omgeving kent de imposante locatie en de kilometerslange buizen. Maar altijd gezien van een afstand. Nu gingen de deuren open en kon men het terrein eens van dichtbij bekijken.

NAM achter de schermen – succesvolle eerste bijeenkomst!

sep. 27, 2013

Maandagavond 23 september was de primeur van het programma NAM achter de schermen. Met dit programma willen we op een informele manier beeld geven van onze activiteiten en de complexiteit daarvan, antwoorden geven op de vragen die er leven, signalen uit de omgeving opvangen.

Bart’s column: Aandachtig zijn

sep. 27, 2013

Elke twee weken schrijf ik over de meest voorkomende vragen over gaswinning en aardbevingen in het Slochteren Gasveld.

Storing online schadeformulier

sep. 26, 2013

In de afgelopen dagen heeft een storing in de IT bij NAM er voor gezorgd dat het online formulier voor het indienen van schades niet goed werkt op www.nam.nl, waarvoor onze excuses. Als het probleem is opgelost zullen wij dat melden op deze site.

Start dorpenronde NAM en Groninger Dorpen

sep. 26, 2013

Dit najaar organiseren Vereniging Groninger Dorpen en NAM een dorpenronde.

D.E.A.L - misdaadkomedie in de Eemsdelta

sep. 18, 2013

Op 13 september zijn de opnamen gestart in Noordoost Groningen van de misdaadkomedie D.E.A.L. De korte film (ca. 30 min.) vertelt het verhaal van Tjalling Beukema, een lokale puber die met lood in de schoenen naar zijn eerste stagedag gaat bij de immer bekvechtende windmolenmonteurs Oscar en Riekus. Wanneer Tjalling, vanuit de top van een windmolen, een drugsbende ontmaskert die illegaal stroom tapt, ontpopt hij zich tot de grote held.

Werkzaamheden ondergrondse gasopslag Norg

sep. 13, 2013

De komende periode staan er een aantal werkzaamheden gepland bij de ondergrondse gasopslag in Langelo

Grotere vlam zichtbaar bij gaszuiveringsinstallatie Emmen

sep. 10, 2013

Woensdag 11 september 2013 worden er bij de gaszuiveringsinstallatie (GZI) van de NAM in Emmen werkzaamheden verricht. Omdat de fabriek drukvrij gemaakt moet worden, wordt er gefakkeld. Dat betekent dat de vlam op de fakkelpijp die dag groot is. Ook kan er geluidsoverlast ontstaan doordat er stoom wordt afgeblazen. De werkzaamheden worden verricht tussen 08.00 en 16.00 uur.

Zoektocht naar het beïnvloeden van aardbevingen

sep. 09, 2013

Kunnen we iets doen om het aantal aardbevingen of de kracht daarvan te verminderen?