Het leidingproject valt onder de zogeheten Rijkscoördinatieregeling. Daarom wordt de planvorming en het vergunningentraject gecoördineerd door het ministerie van Economische Zaken. De NAM streeft ernaar om de leiding tussen maart en oktober 2013 aan te leggen.

Achtergrond

Om de leveringszekerheid voor Nederland ook in de komende decennia op koude dagen of bij uitval van andere bronnen te verzekeren, moet de teruglopende productiecapaciteit van het Groningen-gasveld worden gecompenseerd. Hiervoor is het nodig dat er op deze momenten voldoende aardgas direct kan worden geleverd vanuit de ondergrondse gasopslag ‘Norg’ bij Langelo. De bestaande gastransportleiding van Gasunie heeft daarvoor te weinig capaciteit. Om ook op de middellange termijn aan de vraag te kunnen voldoen, heeft de NAM het plan om een nieuwe gastransportleiding aan te leggen tussen de gasopslag Norg en het NAM-overslagstation te Sappemeer.

Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. Dat gebeurt door middel van een inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en van Infrastructuur en Milieu (I&M). Daarnaast worden alle andere besluiten, die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid onder coördinatie van de minister van EL&I. Dit heet de Rijkscoördinatieregeling.

 

Waar kunt u de besluiten inzien?

De besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van vrijdag 25 januari tot en met vrijdag 8 maart 2013, tijdens reguliere openingstijden, ter inzage bij:

Ministerie van Economische Zaken, Informatiecentrum, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag, T. (070) 379 8979;
Gemeentehuis van Noordenveld, Raadhuisstraat 1, te Roden, T. (050) 502 72 22;
Gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, te Vries, T. (0592) 26 66 62;
Publieksbalie van gemeente Hoogezand-Sappemeer, Gorecht-Oost 157, te Hoogezand, T. (0598) 37 37 37

Het inpassingsplan is in digitale vorm raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.