Het kan zijn dat hier geur bij vrijkomt. NAM doet er alles aan om de overlast te beperken. Mocht u hier toch hinder van ondervinden, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met de centrale meldkamer van NAM (0592) 364 000.