Daarnaast wordt op deze manier het verkeer op de provinciale weg N34 niet gehinderd. Het leidingdeel dat op deze manier is gelegd, is 640 meter lang en ligt op zijn diepst tot 20 meter onder het oppervlak. De totale lengte van de leiding is zo’n 30 kilometer en deze heeft een doorsnede van zo’n 1,20 meter. 

Zes horizontale boringen

De intrekoperatie is volgens planning uitgevoerd. De voorbereidingen voor de boring van vandaag bij de Drentsche Aa heeft enkele weken geduurd. Het is de laatste van zes ondergrondse horizontale boringen voor de Norgron-gasleiding, onder het Noordwillemskanaal, onder het Natuurgebied Oostervoortsediep, onder de spoorlijn Groningen-Assen, onder het gebied De Groeve en onder de A28 en deze onder de Drentsche Aa. De totale lengte van alle horizontale boringen opgeteld is ongeveer drie kilometer.

Over de Norgron gasleiding

De natuurlijke druk in onze grootste gasvoorraad, het Groningen-gasveld, wordt geleidelijk aan minder. Het gasveld kan daardoor de toenemende vraag naar huishoudelijk gas steeds minder snel opvangen, zoals tijdens de winter. Eind jaren ‘90 legde NAM daarom bij het Drentse Langelo, de ondergrondse gasopslag ‘Norg’ aan voor huishoudelijk gas. Als de vraag naar gas sterk toeneemt, kan de gasopslag bijspringen.

Omdat bij een afnemende druk in het Groningen-gasveld de gasopslag steeds vaker zal worden ingezet, is een rechtstreekse verbinding nodig tussen het dat gasveld en gasopslag Norg.  Dit is de Norgron-leiding. De aardgastransportleiding waarop de gasopslag op dit moment is aangesloten, is onderdeel van de doorgaande gastransportleiding tussen het Groningen-veld en Friesland/Noord-Holland. Deze heeft op termijn echter te weinig capaciteit.