De geofoons zijn eigenlijk microfoons die trillingen registreren. Ze zijn zo gevoelig dat zelfs een heel lichte beweging weergegeven wordt. Door lichte explosies te veroorzaken, kunnen de geofoons uitgelijnd worden. Daardoor zijn de gegevens die vanaf dan verkregen worden betrouwbaar.

Seismische checkshots

Op acht plaatsen worden in een gat van 10 meter diep kleine ontploffingen aangebracht. Door de ingehangen geofoons worden deze geluiden opgevangen. Daardoor worden de gegevens gekalibreerd. Rondom de locatie Zeerijp (Groeveweg) wordt op vier plaatsen gekalibreerd, en rondom de locatie Westeremden (Bredeweg) ook op vier plaatsen.

Geofoons

De elf geofoons in Westeremden werden begin oktober opgehangen in een gasput van de NAM tot een diepte van 3 kilometer onder de grond; de zeven geofoons in Zeerijp werden afgelopen week definitief geïnstalleerd. Na de seismische checkshots van deze week, kunnen de geofoons daadwerkelijk in gebruik genomen worden.

Opnameapparatuur

De geofoons staan in verbinding met opnameapparatuur boven de grond. Een speciaal bedrijf in Frankrijk ontvangt en analyseert de resultaten. Het KNMI heeft ook inzage in de gegevens. De kennis die hiermee verkregen wordt, kan hopelijk gebruikt worden om de werking van de bodem beter te begrijpen of zelfs te voorspellen of te beïnvloeden. In ieder geval kan op deze manier beter bepaald worden op welke diepte de aardbevingen precies plaatsvinden.