Donderdag 23 januari is een gezin uit Bedum na overleg ingetrokken in een vervangende woonruimte. De situatie van hun huis was in de loop van het afgelopen jaar dusdanig verslechterd dat de veiligheid van de bewoners in het geding zou kunnen komen bij een nieuwe aardbeving.

Het gezin verblijft inmiddels in een nabijgelegen boerderij. NAM heeft overleg met de eigenaar, een adviseur van het gezin en bouw & woningtoezicht van de gemeente Bedum om te onderzoeken of de woning kan worden hersteld of moet worden gesloopt.

Er is de afgelopen tijd intensief contact geweest tussen de familie en NAM. De woning heeft vorig jaar schade opgelopen als gevolg van aardbevingen. Schade experts hebben de schade opgenomen en daarbij vastgesteld dat het huis aan verzakking onderhevig bleek te zijn. Zoals gebruikelijk is er vervolgens diepgaander bouwkundig onderzoek ingesteld, waaruit bleek dat een verzwakte constructie van de woning in combinatie met specifieke omstandigheden rondom de woning aanleiding gaf om uit voorzorg in te grijpen. Hierop is vervangende woonruimte voor het gezin gevonden in samenwerking met een adviseur van het gezin en de gemeente Bedum.

Het is de derde keer dat een gezin uit voorzorg vervangende woonruimte heeft gekregen van NAM. In 2013 zijn families uit Middelstum en ’t Zandt uit voorzorg elders ondergebracht. Ook heeft NAM in 2013 een monumentale boerderij in Onderdendam aangekocht. Dit had te maken met een complexe schade en ingrijpende preventieve maatregelen, waardoor uiteindelijk in overleg met de eigenaar voor deze oplossing is gekozen.

NAM benadrukt dat het belangrijk is dat bewoners schade als gevolg van aardbevingen melden aan NAM. Deskundige bouwkundigen kunnen dan als onderdeel van het schadeherstelproces de situatie beoordelen en inspecties uitvoeren. NAM gaat intussen zelf door met haar inspectieteams om separaat potentieel onveilige gebouwen te identificeren en zo nodig kan dan onmiddellijk actie genomen worden.

Om privacyredenen worden – in overleg met het betreffende gezin – geen verdere details over de woning gedeeld.