Naast NAM locatie De Wijk-20 aan de Oshaarseweg in Koekange is een luchtscheidingsinstallatie gebouwd. Deze luchtscheidingsinstallatie scheidt buitenlucht in zuurstof (78% van onze lucht bestaat uit stikstof) en stikstof. De stikstof wordt op de NAM locatie het gasreservoir ingeduwd om zo het laatste aardgas uit het veld te produceren. In dit veld gaat het om een volume van circa twee miljard kuub aardgas, genoeg voor zes jaar energie voor alle Drentse huishoudens. 

Meer aardgas uit Drents gasveld danzij nieuwe technologie

NAM wint al ruim 60 jaar aardgas uit het De Wijk-gasveld. In 1949 vond in de buurt van Schoonvelde de eerste boring plaats in het De Wijk gasveld. Dit was ruim voor de vondst van het Slochteren gasveld. Dit ‘oude’ gasveld De Wijk is nu één van de modernste gasvelden omdat in dit veld de nieuwe techniek van stikstof injectie voor het eerst toegepast wordt.

NAM verwacht met behulp van deze techniek 10% extra aardgas, over een periode van 20 jaar, uit het veld te kunnen winnen. Binnen NAM is het een uitdaging om de levensduur van de relatief kleine gasvelden te verlengen. Dat kan met lagere boor- en productiekosten, maar ook met nieuwe technieken.

Wientjes onderstreepte het belang van het stikstofinjectie project voor de Nederlandse economie en de energievoorraad. "Gas is onze voornaamste energiebron, dit project past precies in het onlangs afgesloten Energie-akkoord," aldus Wientjes. Howard Castle-Smith noemt de luchtscheidingsinstallatie een unieke installatie. "We hebben tientallen jaren ervaring, maar voor het eerst hebben we gebouwd tussen vee en weiland."

Bart van de Leemput haalde in zijn speech aan dat in het project rondom de bouw van de luchtscheidingsinstallatie draagvlak centraal stond. Buren, landeigenaren, besturen van dorpsbelangen en het gemeentebestuur zijn vroegtijdig bij alle plannen betrokken. Zo kon men meepraten over landschappelijke inpassing van de luchtscheidingsinstallatie, rijroutes en locatiekeuze. Maar ook de kleurstelling van de installatie is tot stand gekomen na overleg met de buren. Van de Leemput complimenteerde in zijn speech alle betrokkenen maar speciaal de bewoners in de regio voor de vele uren die ook zij besteed hebben in de realisatie van het project.

Bekijk de video Aardgas+