Dankzij nieuwe activiteiten wordt de levensduur van de kleine gasvelden in Nederland verlengd. Een uitbreiding van deze gaswinningsactiviteiten betekent niet alleen investeren in twee nieuwe boortorens, een voor op land, en een voor op zee, maar ook voor het eerst sinds jaren weer een verwachte personeelsgroei van circa 10 procent, van 1700 naar ongeveer 1860 medewerkers.

Naast de uitbreiding van de gaswinningsactiviteiten staan er meer grote projecten op de planning van NAM. De aanleg van de Norgron leiding, een gastransportleiding tussen Sappemeer en Langelo, met een lengte van circa 30 kilometer, is nodig om het Groningen gasveld rechtstreeks met de ondergrondse gasopslag te Norg te verbinden. Verder is gestart met de bouw van de luchtscheidingsinstallatie in Koekange om meer aardgas uit het De Wijk-veld te winnen. Daarnaast vindt optimalisering van bestaande gaswinning in diverse velden plaats door midden van schuiminjectie.

Ook blikte Van de Leemput in zijn speech terug op de aardbeving van 16 augustus vorig jaar in de gemeente Loppersum. Naar aanleiding daarvan is de schadeafhandeling van NAM aangepast en verbeterd. In vervolg op dit onderwerp stond hij stil bij het onderwerp maatschappelijk draagvlak.