Om een goed oordeel te kunnen vormen over voortzetting van gaswinning in het Groningen-gasveld – vast te leggen in het Winningsplan dat NAM op 1 december 2013 indient – heeft minister Kamp van Economische Zaken op 11 februari 2013 elf onderzoeken aangekondigd. Het ministerie van EZ laat vandaag, dinsdag 29 oktober 2013, een advertentie plaatsen in alle huis-aan-huis bladen in Groningen om meer informatie te geven over hoe het besluit hierover wordt genomen.

In de advertentie staat dat eerst een aantal stappen moeten worden genomen, zodat een zorgvuldig besluit kan worden genomen. Zo moeten eerst de elf onderzoeken worden afgerond. NAM levert op basis daarvan het winningsplan in. Onafhankelijke deskundigen beoordelen dit plan en de onderzoeken. Op basis van al deze informatie neemt het kabinet in januari 2014 een besluit. Daarbij wordt in de advertentie het belang van gas uit het Groningen-gasveld voor Nederland genoemd. Eerder was aangekondigd dat het besluit over toekomstige gaswinning in december 2013 zou worden genomen, maar de minister zegt meer tijd nodig te hebben. Ook wordt uitgelegd dat het een voorgenomen besluit is, wat betekent dat men hierop kan reageren en dat reacties zullen worden meegenomen in het definitieve besluit. De minister zegt tot slot toe in januari 2014 het voorgenomen besluit in het gebied persoonlijk toe te lichten en dan ook meer informatie te geven over hoe reacties kunnen worden ingediend.

Naast de advertentie heeft de minister op maandag 28 oktober 2013 ook een brief gestuurd aan de Tweede Kamer, waarin hij ingaat op de ontwikkelingen op de woningmarkt rond het Groningen-gasveld in het tweede kwartaal van 2013 (van april tot juli 2013). Zo geeft hij aan dat als gevolg van gesprekken met makelaars, vertegenwoordigers van gemeenten en bewoners een aantal aspecten in de methode van onderzoek zijn gewijzigd, bijvoorbeeld door krimpgemeenten en niet-krimpgemeenten van elkaar te onderscheiden. De belangrijkste conclusie die de minister trekt is dat ook op basis van de cijfers van het tweede kwartaal van 2013 in het beeld van de aantallen verkochte huizen vooralsnog geen verschil is te zien tussen de regio waar de kans op bevingen het grootst is en de referentiegebieden. Verder spreekt de minister over de schadevergoedingsregeling waarvan NAM en het ministerie van EZ samen de contouren ontwikkelen en waarover de minister ook in januari 2014 meer bekend zal maken.

Lees hier (pdf) de advertentie van het ministerie van Economische Zaken.
Lees hier de brief aan de Tweede Kamer van minister Kamp van 28/10/2013.
Lees hier het rapport over de huizenprijsontwikkeling van april tot juli 2013.