Naast de advertentie heeft de minister op maandag 28 oktober 2013 ook een brief gestuurd aan de Tweede Kamer, waarin hij ingaat op de ontwikkelingen op de woningmarkt rond het Groningen-gasveld in het tweede kwartaal van 2013 (van april tot juli 2013). Zo geeft hij aan dat als gevolg van gesprekken met makelaars, vertegenwoordigers van gemeenten en bewoners een aantal aspecten in de methode van onderzoek zijn gewijzigd, bijvoorbeeld door krimpgemeenten en niet-krimpgemeenten van elkaar te onderscheiden. De belangrijkste conclusie die de minister trekt is dat ook op basis van de cijfers van het tweede kwartaal van 2013 in het beeld van de aantallen verkochte huizen vooralsnog geen verschil is te zien tussen de regio waar de kans op bevingen het grootst is en de referentiegebieden. Verder spreekt de minister over de schadevergoedingsregeling waarvan NAM en het ministerie van EZ samen de contouren ontwikkelen en waarover de minister ook in januari 2014 meer bekend zal maken.

Lees hier (pdf) de advertentie van het ministerie van Economische Zaken.
Lees hier de brief aan de Tweede Kamer van minister Kamp van 28/10/2013.
Lees hier het rapport over de huizenprijsontwikkeling van april tot juli 2013.