Woensdag 18 december kwam een delegatie van kinderen van 3 woonvoorzieningen van Promens Care naar NAM in Assen voor het in ontvangst nemen van hun kerstwens.

De kinderen van Ons Huis uit Assen, De Biester uit Gieten en de Zuideres uit Zuidwolde mochten allemaal een kerstwens indienen en daarnaast ook een grotere wens voor het huis of de groep.

Al deze wensen hingen in de speciale kerstwensbomen in de hal. Binnen een dag(!) waren al deze wensen door NAM medewerkers uit de boom gehaald. Gezamenlijk met collega’s of individueel heeft men de cadeautjes gekocht. Niet NAM als bedrijf, maar de NAM-medewerkers hebben al deze wensen vervuld. Op woensdag was het tijd om alle cadeautjes te geven. Een feest!

Bekijk het filmpje voor een sfeerimpressie

Promens Care

Promens Care heeft in Drenthe 4 kinderwoonvoorzieningen. In deze woonhuizen wonen kinderen met een verstandelijke beperking die niet thuis kunnen wonen.

Bij de locaties Ons Huis in Assen, De Biester in Gieten en Zuideres in Zuidwolde wonen in totaal ongeveer 70 kinderen. De drie locaties bieden allemaal vervangende huisvesting aan kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking. Door omstandigheden, al of niet samenhangend met hun verstandelijke beperking, kunnen de kinderen niet thuis wonen.

Promens Care biedt hen het liefst een tijdelijk onderkomen waarbij de kinderen vaardigheden worden bijgebracht in praktische zin en op sociaal emotioneel gebied. De mate van verzorging van de kinderen verschilt van begeleiden, ondersteunen tot veel verzorging vragend. De kinderen hebben een kalenderleeftijd van 5 tot 20 jaar waarbij hun ontwikkelingsleeftijd daarmee niet overeen komt.

Een cadeautje ontvangen is voor deze kinderen een nog feestelijker moment dan voor veel andere kinderen. Sommige kinderen krijgen namelijk niet vaak een cadeautje omdat dit vanuit hun thuissituatie niet mogelijk is. Dat kan zijn omdat er geen nauw contact is met het thuisfront of omdat de ouders hen weinig kunnen bieden. Ook de AWBZ biedt geen mogelijkheden voor cadeautjes aan de kinderen. Het is al een feest voor de kinderen om te mogen nadenken over het maken van een verlanglijstje.