Omdat het productiewater een kleine hoeveelheid zwavelwaterstof en aardgascondensaat kan bevatten, zijn uit voorzorg de brandweer en politie ter plaatse. De brandweer heeft vanmiddag metingen uitgevoerd, hieruit bleek dat er geen zwavelwaterstof is gemeten. De Katshaarweg is vanmiddag afgesloten.

De installaties staan in een grote bak; de vloeistof stroomt in deze bak en wordt van daaruit in een andere tank gepompt. De toevoer van productiewater is omgeleid via een andere leiding, zodat er geen nieuw productiewater kon toestromen.

Onderzoek moet uitwijzen hoe de lekkage is ontstaan.