Om nog beter inzicht te krijgen in het Groningen-gasveld breiden wij het bestaande meetnetwerk uit. In onze gasputten in Zeerijp en Stedum plaatsen wij speciale instrumenten om te kunnen luisteren naar wat er in de ondergrond gebeurt zodat wij aardbevingen nog beter begrijpen.

Klik op de afbeelding voor een grafische weergave van een geofoon

In januari heeft minister Kamp aangekondigd verschillende aspecten van aardbevingen door gaswinning in het Groningen-gasveld te onderzoeken. De onderzoeken laten zich vatten in drie vragen:

Wat wordt gedaan om het aantal aardbevingen en de kracht ervan te verminderen?
Wat gebeurt er om nog veilig te kunnen wonen in mijn huis en regio?
Hoe ziet de toekomst eruit in mijn dorp en in de regio?

Aan de onderzoeken waarvoor kennis van de ondergrond belangrijk is, leveren wij zelf een bijdrage. Daarnaast hebben wij de schadeafhandeling versneld, kijken we hoe we – waar nodig – gebouwen sterker kunnen maken en blijven wij hierover met u in gesprek.

Best beluisterde stukken aarde

“Waarom vinden aardbevingen plaats op bepaalde locaties, hoe diep zitten ze exact en wat is precies de invloed van de gaswinning? Om antwoorden te krijgen op deze vragen, is het belangrijk om goed te weten wat er in de grond gebeurt bij een beving. De ondergrond van het Groningen-gasveld kennen we inmiddels goed, maar er valt nog veel te leren.

Omdat we niet in de ondergrond kunnen kijken, luisteren we. Dat doen we met het meetnetwerk van het KNMI dat alle bevingen registreert. Maar sommige bevingen kan zelfs dit meetnetwerk niet meten. Daarom gaan we ook gebruik maken van ‘diepe’ geofoons. Dit zijn zeer gevoelige microfoons die op verschillende dieptes hangen in een boorput. Een geofoon meet daarmee heel precies waar een trilling vandaan komt. Zelfs een hele kleine verschuiving in de buurt van de boorput, die niet meer geluid geeft dan het breken van een potlood, kan worden opgevangen.

Alles wat deze geofoons horen, wordt verwerkt in een computermodel. Daarmee kan ik allerlei berekeningen uitvoeren. Dit kan ons mede helpen om te bepalen of aardbevingen in het Groningen-gasveld te beïnvloeden zijn.”

Zo weinig mogelijk overlast

“Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat de geofoons geplaatst worden in de putten. Dit gebeurt in observatieputten op de locaties Zeerijp en Stedum. Deze locaties liggen midden in het gebied waar recentelijk aardbevingen hebben plaatsgevonden.

De afgelopen maand hebben we het voorbereidende werk gedaan: de putten schoongemaakt en opgemeten, zodat de geofoons zonder problemen geplaatst kunnen worden. De putten in Zeerijp en Stedum zijn zo’n 50 jaar geleden geboord, in de beginperiode van de gaswinning uit het Groningen-veld. Enkele keren per jaar worden deze putten gebruikt om specifieke informatie uit het veld te halen.

Wij plaatsen eerst tijdelijke geofoons. Dit gebeurt met een grote kraan. Deze laat lange staaldraden, waar de geofoons aan vastzitten, in de put zakken. De echte plaatsingswerkzaamheden zijn over twee maanden en duren, inclusief de voorbereiding, niet langer dan drie dagen. Het plaatsen van de permanente geofoons neemt wel meer tijd in beslag. Dat gebeurt volgend jaar. Hiervoor komt ook tijdelijk een boortoren op de locatie.

Op de locatie werk ik met acht collega’s. Het is mijn taak dat de werkzaamheden goed gebeuren en zo weinig mogelijk overlast veroorzaken. Daarom wil ik bijvoorbeeld dat al het transport zo min mogelijk door de dorpskernen gaat. Desalniettemin zullen de werkzaamheden opvallen, je zult zien dat we hard werken aan uitbreiding van het netwerk dat het Groningen-gasveld in de gaten houdt!”

(Bekijk de advertentie over deze ‘diepe’ geofoons in pdf)