Uit deze metingen is inmiddels gebleken dat de hoeveelheid aardgas minder is dan eerder op grond van seismisch onderzoek was verwacht. Volgens de prognose werd het kleine veld bij Ommelanderwijk ingeschat op een volume van 0,8 miljard m3 gas, maar de hoevelheid aardgas die nu is aangetroffen, is aanzienlijk minder. Het is daardoor niet rendabel om dit project uit te voeren en tot winning over te gaan. De NAM zal dit project beeindigen en de voorgenomen 10 kilometer leidingaanleg naar de huidige NAM locatie Wildervank zal niet plaats gaan vinden.

Dat er bij een boring minder aardgas wordt aangetroffen dan verwacht, komt vaker voor. Bij circa 10 procent van de proefboringen wordt niet tot winning overgegaan. De vorige keer dat dit bij een boring van de NAM gebeurde was in het najaar 2011, op de locatie Ranum nabij het Groningse Winsum. NAM voert ca 10 boringen per jaar uit. Deze boringen worden met name uitgevoerd naar aardgas uit relatief kleine aardgasvelden. Dat zijn alle 175 gasvelden die aanzienlijk kleiner zijn dan het Groningen-Gasveld (Slochteren). Het gasveld bij Ommelanderwijk behoort dus bij deze 175 kleine gasvelden.