Deze eerste bijeenkomst was gericht op de colleges van B&W en gemeenteraadsleden uit de provincies Friesland, Drenthe en Overijssel.  Zo’n 40 personen uit circa 10 gemeenten waren op 23 september aanwezig.  

Na een informeel buffet en een speech van NAM directeur Bart van de Leemput volgden bezoeken aan het NAMfi theater met een enthousiaste uitleg van geoloog Dineke Wiersma en een bezoek aan de kernenloods waar Reina van Dijk de aanwezigen een rondleiding gaf. In deze ruimte ligt 105 km aan ondergronds gesteente opgeslagen. Het gesteente wordt onderzocht op de aanwezigheid van aardgas of olie.

Tenslotte werd er nog een kort bezoek gebracht aan de NAM crisis ruimte omdat (loco) burgemeesters vaak onze schakel zijn bij calamiteiten.

De bezoekers waren zeer enthousiast over de avond.

Op donderdagavond 3 oktober organiseren we hetzelfde programma nogmaals voor deze doelgroep. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Cecile Clappers, afdeling communicatie NAM.

Bekijk de uitnodiging