Wanneer vindt de boring plaats?

In de derde week van april bouwen we de boortoren op. Als de put eenmaal geboord is, wordt de boortoren weer afgebroken. De werkzaamheden zullen 24 uur per dag, 7 dagen in de week worden uitgevoerd. 

Wat merkt de omgeving ervan?

Het opbouwen en afbreken van de boortoren duurt elk een week. In die periode moeten we veel materiaal aan- en afvoeren. Maar ook tijdens de boorwerkzaamheden zal er meer verkeer zijn. Om de overlast te beperken, hebben we de volgende maatregelen genomen:

  • We hebben vaste transportroutes ingesteld. Daarbij wordt  vrachtverkeer door woonkernen zoveel mogelijk vermeden.
  • Omdat de boring dag en nacht doorgaat, gebruiken we ’s nachts kunstlicht. De lampen zijn zoveel mogelijk afgeschermd.  Zo beperken we uitstraling naar de omgeving.
  • Om de hinder zoveel mogelijk te beperken zal een geluidscherm worden geplaatst.

Vragen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben of meer informatie willen over de werkzaamheden dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Henk Koop, afdeling grondzaken en vergunningen van NAM, via 0592-363948 U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer: 0592-364000.