Vrijdag 30 november heeft NAM een herziene versie van haar winningsplan rondom gaswinning uit het Groningen-gasveld ingediend bij minister Kamp van Economische Zaken. Ook de onderliggende en gerelateerde studies zijn afgerond en ingediend.

Minister Kamp heeft op 28 oktober in een brief aan de Tweede Kamer het proces beschreven hoe hij tot een concept besluit over de toekomst van gaswinning in Groningen gaat komen. Het herziene NAM winningsplan en de door NAM uitgevoerde onderzoeken zijn onderdelen van een hele serie studies, inzichten en adviezen op basis waarvan de minister zijn concept besluit neemt.

De  onderliggende documenten zullen tegelijkertijd met het concept besluit worden gepubliceerd. Minister Kamp heeft aangegeven zijn concept besluit in januari 2014 te zullen toelichten.

Uiteraard lopen onze activiteiten de komende periode door en zullen we de ingezette dialoog en communicatie inspanningen met de omgeving doorzetten.