NAM-medewerker Wietse Stuiver is bestuurslid van judovereniging Kodokan in Schoonebeek. Hij vroeg via het Personeelsdonatiefonds een donatie voor zijn club. “We organiseren elk jaar onze ‘Kododag’. Op die dag komen alle leden, vrijwilligers en familieleden bij elkaar. De judoka’s spelen wedstrijden tegen elkaar, ongeacht leeftijd, gewicht en band. Ook wordt tijdens deze dag de judoka en de vrijwilliger van het jaar gekozen. Voor een dergelijk evenement heb je als vereniging financiële middelen nodig. Het is geweldig dat NAM daar geld voor beschikbaar stelt.”

Plezier in sporten uitdragen

Kodokan werd vijf jaar geleden opgericht. In die paar jaar is de vereniging uitgegroeid tot een club van formaat. Niet alleen omdat ze al rond de honderd leden heeft, maar ook vanwege haar instelling. Kodokan wil vooral plezier in de judosport uitdragen. En dat lukt, want de club bestaat voor negentig procent uit jongeren onder de 15 jaar. Daarnaast is er een groep leden met een lichamelijke en/of geestelijke beperking: de ‘G-judoka’s’. Die wordt door trainer Marga van der Wal met veel inzet en toewijding begeleid bij het judoën.

Judo voor mensen met een beperking

Twee jaar geleden vroeg Wietse Stuiver een donatie aan NAM voor de G-judoka’s. Marga van der Wal vertelt wat ze met het geld hebben gedaan: “We hebben materialen gekocht om met deze mensen te oefenen. Zo kunnen sommige leden niet meer lopen. Met een speciale bal kunnen ze wel op de mat zitten.

Met andere ballen trainen we het vangen en pakken. Ook gebruiken we ballen om ze te leren hoe ze hun val kunnen breken. En met ‘gymblokjes’ van hout en schuimplastic doen we spelletjes om te leren hoe ze elkaar kunnen kantelen, zodat ze de ander in de houdgreep kunnen nemen.”