De stichting heeft zich ten doel gesteld dat dit schooljaar dertig basisscholen in Noord-Nederland aan de gang gaan met de lesprogramma’s. Volgend schooljaar moeten dat er zestig zijn.

De samenwerking met NAM maakt het voor Jong Ondernemen mogelijk om programma’s en projecten op te zetten die de verbinding leggen tussen ondernemen en techniek. Zo ondersteunt NAM de programma’s BizWorld en BizMovie, die gericht zijn op basisschoolleerlingen van groep 8. Aan de hand van deze programma’s ontwikkelen leerlingen praktijkgerichte ondernemersvaardigheden.

Ondernemerschap ervaren

"NAM wil graag de zelfredzaamheid van jongeren vergroten door ondernemerschap te stimuleren," zegt Hans van Heijningen, financieel manager van NAM. "Zelfredzame jongeren nemen de toekomst in eigen hand en vergroten de leefbaarheid in de samenleving".

"Dankzij de samenwerking met NAM gaan we meer jongeren bereiken," zegt Arko Veefkind, directeur van Jong Ondernemen. "Ondernemers en ondernemende medewerkers zijn essentieel voor economische groei. Kinderen van groep 8 kun je al leren ondernemen. Zij zetten in het BizWorld project hun eigen bedrijfje op en maken zo spelenderwijs kennis met alle facetten van ondernemen. Een ondernemende houding wordt zo al vroeg gecreëerd."

Vanaf het voortgezet onderwijs wordt het nog echter voor de deelnemers van de zogenoemde Junior en Student Companies. Zij schrijven een ondernemingsplan, doen marktonderzoek en regelen de inkoop, productie en verkoop van hun product of dienst. Ze vergaren hun eigen startkapitaal door de verkoop van aandelen, betalen belasting en leggen verantwoording af aan hun aandeelhouders. Onder begeleiding van een docent en een bedrijfs- en financieel begeleider runnen de deelnemers een jaar lang een ‘Student Company’. "Dat zijn echte ondernemingen, die werken met echt geld, echte leveranciers en echte afnemers," aldus Veefkind.

Ambitie

Met deze samenwerking komt de stichting dichter bij het realiseren van haar ambitie. Doelstelling van Jong Ondernemen is dat in 2017 elke jongere via het onderwijs minimaal één keer heeft deelgenomen aan een programma of project van de stichting.

In Noord-Nederland participeren tientallen scholen in het basis- en voortgezet onderwijs aan de programma’s van de stichting. Daarnaast draaien er student companies bij opleidingen van onder andere het Alfa College, Drenthe College, ROC Friese Poort, Nordwin College, Stenden Hogeschool en Hanze Hogeschool. Honderden mentoren, bedrijfsbegeleiders en financiële begeleiders afkomstig uit het noordelijke bedrijfsleven, staan de student companies met raad en daad bij.

Over Stichting Jong Ondernemen

Stichting Jong Ondernemen is een non-profit organisatie en hét platform voor ondernemerschapsonderwijs. Samen met onderwijs en bedrijfsleven wil de stichting een substantiële bijdrage leveren aan een betere economische toekomst van Nederland. Die valt of staat met de mate van ondernemerschap van de jongeren van nu. Dat doet Jong Ondernemen door programma’s te ontwikkelen waarin de nadruk ligt op ‘learning by doing’. Want ondernemerschap leer je niet alleen in theorie, maar vooral door het te doen.

Jong Ondernemen biedt ondernemerschapsprogramma’s aan op alle onderwijsniveaus. Middels een doorlopende leerlijn en nauwe betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven ontwikkelen jaarlijks meer dan 25.000 leerlingen en studenten van basisonderwijs tot universiteit ondernemersvaardigheden. Dit schooljaar doen landelijk meer dan 400 basisscholen mee, tientallen havo-vwo scholen en meer dan 1300 MBO- en HBO/WO-student companies. Meer informatie vindt u op www.jongondernemen.nl.