Het nieuwe akkoord kwam tot stand na een intensieve onderhandelingsperiode. Het gaat om een overeenkomst met een looptijd van 2 jaar (1 maart 2013 tot 1 maart 2015). De afspraken omvatten onder meer een structurele salarisverhoging van 2% per 1 maart 2013 en 2014 en een eenmalige betaling van 0,5 % van het pensioenbasissalaris per 1 september 2013 en 1 september 2014.

Verder is de consignatieregeling verhoogd. Ook zijn er wederom afspraken gemaakt met betrekking tot NAM’s werkgelegenheidsinspanningen ten behoeve van wajongeren, technisch onderwijs en andere scholings- en werkgelegenheidsprojecten. De focus ligt hierbij op de Noordelijke arbeidsmarkt. Voorbeelden zijn diverse scholings- en werkgelegenheidsprojecten voor mensen met een achterstandsituatie ten aanzien van scholing of werk.

Ook zal er een specifiek project en ondersteuning blijven voor ‘Wajongeren’ zoals nu al plaatsvindt in Hoogeveen. Daarnaast voorzetting van de ondersteuning van de twee Algemene OperationeelTechnicus (AOT) opleidingen in Delfzijl en Emmen waarbij jongeren een 4-jarige opleiding volgen, stage lopen en daarna uitstromen naar deelnemende bedrijven waaronder NAM.

In een reactie op de bereikte overeenstemming zei Reinoud Bruinier, HR-manager van de NAM: “Ik ben tevreden over dit akkoord. We hadden al een mooi arbeidsvoorwaardenpakket en met de nieuwe afspraken is dit ook voor de komende jaren gegarandeerd. Daarnaast ben ik trots op de gemaakte afspraken rondom de werkgelegenheidsinspanningen en onze commitment aan de scholingsprojecten in Noord-Nederland.”